Kunstopdracht

Algemeen

Voor het nieuw te bouwen stadhuis is er een kunstopdracht gemaakt. Uit de drie voorstellen werd het ontwerp van Nynke Koster gekozen voor uitvoering.

Ontwerp Nynke Koster

Meer weten over het ontwerp van Nynke Koster? Lees er meer over op de webpagina: Nynke Koster - Herinneringen voor de toekomst.

Aanleiding

Amersfoort kent een lange traditie van kunst in de openbare ruimte. Kunst en cultuur zijn bepalend voor de sfeer in en beleving van de stad, het brengt mensen bij elkaar en verbindt. Kunst maakt dan ook vanzelfsprekend deel uit van het nieuwe ‘Huis voor de Stad’ dat Amersfoort bouwt direct naast het spoor, het Eemplein en rotonde De Nieuwe Poort.

Ontwerp Huis voor de Stad

Het ontwerp van het Huis voor de Stad startte met een  ambitiedocument. Daarvoor leverden inwoners van Amersfoort, bewoners in de directe omgeving, medewerkers, experts en toekomstige gebruikers van het nieuwe gebouw input. Dit leidde tot de ambitie een toekomstbestendig Huis voor de Stad te ontwerpen, waar ontmoeting centraal staat. Een gebouw met Amersfoortse identiteit en uitstraling, dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en samen te werken. 

Kraaijvanger Architects vertaalde deze ambitie naar een toekomstbestendig ontwerp. Dat richt zich niet alleen op iedereen die nu in Amersfoort woont of werkt, maar ook voor de generaties die dat na ons gaan doen. Een ontwerp dat leidt tot een gebouw dat niet meer afgebroken hoeft te worden, omdat het aangepast kan worden als behoeftes veranderen. In het ontwerp stelde Kraaijvanger de verbinding centraal: ruimtelijke verbinding, verbinding in tijd, sociale verbinding en verbinding met de natuur. 

Kunstopdracht

De gemeente voerde gesprekken met de stad over wat Amersfoort is en wil zijn in de toekomst. Samenvattend gaat dat over de kracht van Amersfoort dat oud en nieuw samenbrengt. Dit ‘verhaal’ is het inhoudelijke vertrekpunt voor het te ontwerpen kunstwerk. Het Huis voor de Stad is voor iedereen. Dat geldt ook voor de kunst, die de bezoeker en passant verleidt om de pas te vertragen, de ontmoetingsplekken te gebruiken en er te verblijven. 

De opdracht is om te komen tot een kunstwerk met visuele zeggingskracht, dat wederzijds versterkend is aan de architectuur en de landschappelijke buitenruimte. Een kunstwerk dat in vorm en betekenis een derde laag toevoegt en dat te ervaren is in de publiek toegankelijke buitenruimte direct rond het gebouw, het hof, de buitentrap en/of de daktuin en eventueel naar binnen in de publieke ruimten op de begane grond. 

In de schetsfase wordt onderzocht of en hoe het werk schaalbaar kan zijn. De ambitie is een werk te realiseren dat voortkomt uit onderzoek in de breedste zin van het woord en dat positieve impact genereert. Het kunstwerk inspireert in de verbindingen die het legt in de ruimte (met de stad en de verschillende routes), sociaal (het stimuleert in ontmoetingen rond en in het Huis voor de Stad), met de natuur (gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit) en in tijd (verleden, heden, toekomst), ook op de lange termijn.