Tijdlijn bouw Huis voor de Stad

Algemeen

De bouw van een nieuw stadhuis kost veel tijd. Naar verwachting staat het nieuwe stadhuis er in de zomer van 2026. Welke stappen we tot aan 2026 nemen, is te vinden in de tijdlijn.

Tijdlijn

Stappen tot nieuwe stadhuis

Voltooid

2019

Voltooid

Locatiekeuze Trapezium

Voltooid

2020

Voltooid

Ambities zijn verzameld bij interne en externe gebruikers, bij ondernemers en bij de stad. Dit is gebundeld in een ambitiedocument.

Voltooid

2021

Voltooid

Het schetsontwerp is na participatie met interne en externe gebruikers, ondernemers en omwonenden door de raad vastgesteld.

Voltooid

2022

Voltooid
  1. Voorlopig, definitief en technisch ontwerp. Het gaat in deze fase ook over de inrichting van de publiekshal en het openbaar gebied. De voorlopig en definitieve ontwerpen zijn na participatie met interne en externe gebruikers, ondernemers en omwonenden door de raad vastgesteld. 
  2. Start selectie aannemer. Na vaststelling van het Definitief ontwerp gaat de Technische Ontwerpfase in. Alle tekeningen, installatieberekeningen en details leiden tot een bestek. Hiervoor wordt een aannemer geselecteerd. Die procedure loopt tot mei 2023.
Actief

November 2023

Actief

Gunning aannemer en start uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp.

Todo

Januari 2024

Todo

Start voorbereidingen bouw.

Todo

Voorjaar 2024

Todo

Start bouw.

Todo

Zomer 2026

Todo

Verhuizing Huis voor de Stad