Tijdlijn bouw Huis voor de Stad

Algemeen

De bouw van een nieuw stadhuis kost veel tijd. Naar verwachting staat het nieuwe stadhuis er in 2025. Welke stappen we tot aan 2025 nemen, is te vinden in de tijdlijn.

Tijdlijn

Stappen tot nieuwe stadhuis

Voltooid

2019

Voltooid

Locatiekeuze Trapezium

Voltooid

2020

Voltooid

Ambities zijn verzameld bij interne en externe gebruikers, bij ondernemers en bij de stad. Dit is gebundeld in een ambitiedocument.

Voltooid

2021

Voltooid

Het schetsontwerp is na participatie met interne en externe gebruikers, ondernemers en omwonenden door de raad vastgesteld.

Actief

2022

Actief

Voorlopig, definitief en technisch ontwerp. Het gaat in deze fase ook over de inrichting van de publiekshal en het openbaar gebied.

Voltooid

Januari 2022

Voltooid

Het schetsontwerp wordt steeds gedetailleerder uitgewerkt in overleg met verschillende groepen tot een Voorlopig Ontwerp.

Voltooid

Februari 2022

Voltooid

Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld door het College.

Maart 2022

Het Ontwerp wordt nu nog concreter uitgewerkt in overleg met werkgroepen, externe partners en getoetst op randvoorwaarden en beleid.

Todo

September 2022

Todo

Het Definitief Ontwerp Huis voor de Stad wordt vastgesteld door het College. De aanvraag omgevingsvergunning is gestart.

Todo

Oktober 2022

Todo
  • Participatie en presentatie van het Definitief Ontwerp.
  • Start selectie aannemer. Na vaststelling van het Definitief ontwerp gaat de Technische Ontwerpfase in. Alle tekeningen, installatieberekeningen en details leiden tot een bestek. Hiervoor wordt een aannemer geselecteerd. Die procedure loopt tot mei 2023.
Todo

Juni 2023

Todo

Gunning aannemer en start uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp.

Todo

Najaar 2023

Todo

Start bouw.

Todo

Najaar 2025

Todo

Oplevering huis voor de Stad

Todo

Eind 2025

Todo

Inhuizing Huis voor de Stad

Tijdlijn in beeld

Voor een grotere weergave van de afbeelding, download de pdf:

Tijdlijn Huis voor de stad juni 2022