Subsidieregeling doorstroming Van Groot Naar Beter

Amersfoorters die naar een kleinere woning verhuizen die voor hen beter geschikt is, krijgen voorrang en kunnen een verhuispremie van € 750,- krijgen.

Subsidieregeling doorstroming Van Groot Naar Beter

Met deze subsidieregeling willen we als gemeente stimuleren dat mensen met een grote woning (minimaal 4 kamers) verhuizen naar een woning die beter past bij hun woonwensen (maximaal 3 kamers). De grote woningen die zo vrijkomen, worden weer verhuurd aan starters en gezinnen. Van Groot Naar Beter is een van de doorstroomregelingen in Amersfoort.

Voorwaarden

Om voor de verhuispremie in aanmerking te komen, moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je huurt nu een sociale huurwoning van een van de woningcorporaties in Amersfoort: de Alliantie, Omnia Wonen of Portaal.

 • Je woont nu minimaal 1 jaar op dit adres.

 • Je woont nu in een grote woning met minimaal 4 kamers. Een volwaardige zolderruimte, met een vaste trap en in te richten als slaapkamer, telt mee als kamer.

 • Je verhuist naar een kleinere woning met maximaal 3 kamers, een woning voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld een senioren-, rolstoel- of rollatorwoning) of een passende woning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Toekenning

Voor de subsidieregeling Van Groot Naar Beter gelden de onderstaande zaken.

 • De subsidie is € 750,-.

 • Van 1 mei 2021 tot 1 mei 2022 zijn maximaal 100 subsidies beschikbaar. Het aantal mogelijke aanvragen wordt elk jaar door het college vastgesteld.

 • Toekenning gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, Op de dag dat het subsidieplafond van 100 subsidies wordt bereikt, loot de gemeente uit de complete aanvragen die dag zijn ontvangen. Na die dag is het voor dat loopjaar niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Aanvragen

Je kunt de subsidie digitaal aanvragen. Lever daarbij de volgende gegevens aan:

 • adres- en contactgegevens

 • rekeninggegevens

 • ondertekende verklaring van de woningcorporatie:

 • indicatie voor een WMO-verhuiskostenvergoeding (als dat van toepassing is)

 • ondertekend huurcontract

We proberen binnen 4 weken per e-mail te laten weten of je in aanmerking komt voor de subsidie.

VRAAG SUBSIDIE AAN

Wet- en regelgeving

Bekijk de Projectsubsidieregeling doorstroming Van Groot Naar Beter 2021-2022 op de website Overheid.nl.

Vragen?

Stuur een e-mail naar doorstroming@amersfoort.nl of bel met 14 033.