Subsidieregeling doorstroming Van Groot Naar Beter

Amersfoorters die naar een kleinere, voor hen beter geschikte woning verhuizen, krijgen voorrang en kunnen aanspraak maken op een verhuispremie van € 750,-.

Subsidieregeling doorstroming Van Groot Naar Beter

Met de subsidieregeling Van Groot Naar Beter, willen we als gemeente stimuleren dat mensen met een grote woning (minimaal vier kamers) verhuizen naar een woning die beter past bij hun woonwensen (maximaal drie kamers). De grote woningen die daarmee vrijkomen, worden weer verhuurd aan starters en gezinnen. Van Groot Naar Beter is een van de doorstroomregelingen in Amersfoort.

Voorwaarden

Om voor de verhuispremie in aanmerking te komen, moet u in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  • U huurt nu een socialehuurwoning van een van de drie woningcorporaties in Amersfoort: de Alliantie, Omnia Wonen of Portaal.

  • U woont nu minimaal één jaar op dit adres.

  • U woont nu in een grote woning met minimaal vier kamers. Een volwaardige zolderruimte, voorzien van een vaste trap en in te richten als slaapkamer, telt mee als kamer.

  • U verhuist naar een kleinere woning met maximaal drie kamers, een woning voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld een senioren-, rolstoel- of rollatorwoning) of een passende woning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Toekenning

Voor de subsidieregeling Van Groot Naar Beter gelden de onderstaande zaken.

  • De subsidie bedraagt € 750,-.

  • Van 1 mei 2021 tot 1 mei 2022 zijn maximaal 100 subsidies beschikbaar. Het aantal mogelijke aanvragen wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

  • Toekenning gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, Op de dag dat het subsidieplafond van 100 subsidies wordt bereikt, loot de gemeente uit de die dag ontvangen complete aanvragen. Na die dag is het voor dat loopjaar niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Aanvragen

U kunt de subsidie digitaal aanvragen waarbij u de volgende gegevens moet aanleveren.

We streven ernaar u binnen vier weken per mail te laten weten of u in aanmerking komt voor de subsidie.

VRAAG SUBSIDIE AAN

Wet- en regelgeving

Heeft u een vraag?

Stuur dan een mail naar doorstroming@amersfoort.nl of bel 14 033.