Projectsubsidies journalistiek

Deze subsidie stimuleert journalistieke producties die gericht zijn op Amersfoort en relevant zijn voor Amersfoorters. De subsidie ondersteunt projecten die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep. Zelfstandig werkende journalisten, publieke media-instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.

Projectsubsidies journalistiek

Alle informatie die u nodig heeft voor de aanvraag, kunt u lezen in de regeling:

Planning

Ronde Aanvragen Indienen Pitch
Ronde 1 Vóór 1 februari 2022 10 januari tot 1 februari 2022 Woensdagochtend 23 februari 2022
Ronde 2 Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen

Voorwaarden

  • De journalisten die subsidie aanvragen, beschikken over aantoonbare journalistieke of andere schrijfervaring.

  • Het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal € 7.500.

  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie.

  • De kosten die in aanmerking komen voor subsidie staan beschreven in de subsidieregeling

Aanvragen

Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag in te dienen.

U kunt een voorstel insturen met het online aanmeldformulier. U meldt zich daarmee aan en kunt het projectplan en een bijlage als pdf uploaden.

In het format ziet u de vereiste onderdelen van het projectplan. 

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads géén adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Uw adresgegevens vult u uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

De volgende zaken zijn ook onderdeel van het digitale aanvraagformulier:

  • een projectplan van maximaal 4 A4;

  • biografie van de maker(s) (liefst via link naar website en/of LinkedIn-profiel);

  • (link naar) eerdere producties van de betrokken journalist(en);

  • een toezegging van een uitgever of een redactie waaruit blijkt dat deze bereid is de publicatie te verzorgen;

  • vraagt u voor het eerst als rechtspersoon subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan ook het volgende mee: de statuten of het reglement, een opgaaf van de bestuurssamenstelling- een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • handtekening van de aanvrager.

Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de commissie.

De criteria waarop uw aanvraag beoordeeld wordt, kunt u lezen in de regeling voeg link in naar document regeling. Hierin staat ook extra toelichting.

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. U kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.