Projectsubsidies journalistiek

Deze subsidie stimuleert journalistieke producties die gericht zijn op Amersfoort en relevant zijn voor Amersfoorters. De subsidie ondersteunt projecten die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep. Zelfstandig werkende journalisten, publieke media-instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen.

Projectsubsidies journalistiek

Alle informatie die je nodig hebt voor de aanvraag, kun je lezen in de Regeling projectsubsidies journalistiek op Overheid.nl

Planning

Ronde Aanvragen Indienen Pitch Spreekuur
Ronde 2 Vóór 16 oktober 16 september tot 16 oktober Woensdagochtend 16 november Donderdag 22 september van 10.00 tot 12.00 uur

Spreekuur

Onze adviseur denkt graag met je mee over je project of je aanvraag tijdens een spreekuur. Een gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Stuur een e-mail naar Ondersteuning-WW@amersfoort.nl om een uitnodiging voor het gesprek te ontvangen.

Voorwaarden

 • De journalisten die subsidie aanvragen, beschikken over aantoonbare journalistieke of andere schrijfervaring.

 • Het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal € 7.500.

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie.

 • De kosten die in aanmerking komen voor subsidie staan beschreven in de subsidieregeling

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk vanaf 16 september 2022.

Je kunt een voorstel insturen met het online aanmeldformulier. Je meldt je daarmee aan en kunt het projectplan en een bijlage als pdf uploaden.

In het format zie je de vereiste onderdelen van het projectplan. 

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads géén adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Je adresgegevens vul je alleen in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

De volgende zaken zijn ook onderdeel van het digitale aanvraagformulier:

 • een projectplan van maximaal 4 A4

 • een sluitende begroting

 • biografie van de maker(s) (liefst via link naar website en/of LinkedIn-profiel)

 • (link naar) eerdere producties van de betrokken journalist(en)

 • een toezegging van een uitgever of een redactie waaruit blijkt dat deze bereid is de publicatie te verzorgen

 • vraag je voor het eerst als rechtspersoon subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan ook het volgende mee: de statuten of het reglement, een opgaaf van de bestuurssamenstelling, een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • handtekening van de aanvrager.

Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de commissie.

De criteria waarop je aanvraag beoordeeld wordt, lees je in de regeling.

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Je kunt een vergunning aanvragen bij het Vergunningenloket.