Extra energietoeslag voor lage inkomens in Amersfoort

Heb je een laag inkomen? Misschien ontvang je dit jaar dan een extra energietoeslag van €800,-. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je via de rode button op deze website een aanvraag doen. Wil je hulp bij jouw aanvraag? Maak dan een afspraak bij één van de informatiewinkels van Indebuurt033. Zie onderaan de pagina voor de adressen.

Extra energietoeslag voor lage inkomens in Amersfoort

Inwoners met een laag inkomen die al bij de gemeente bekend zijn, hebben de energietoeslag al ontvangen. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering en deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) die óók recent een verstrekking vanuit een minimaregeling hebben gehad. Je hebt dan al bericht ontvangen en hoeft nu niets te doen. Voor anderen geldt: je kunt zelf een aanvraag doen via de rode button op deze pagina.

Voor de extra energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent 21 jaar of ouder en woont in Amersfoort.
 • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je hebt een laag inkomen en je ontvangt maandelijks niet meer dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn de bedragen tot 120% van de bijstandsnorm, excl. vakantiegeld).
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.244,55 € 1.382,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,50
Let op: U kunt het hele kalenderjaar 2022 nog deze extra energietoeslag aanvragen!

Wanneer heb je geen recht op deze extra energietoeslag?

 • Je hebt een inkomen hoger dan de hierboven genoemde bedragen op grond van jouw leeftijd en gezinssamenstelling.
 • Je bent jonger dan 21 jaar.
 • Je woont in een instelling.
 • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf) of een basistoelage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
 • Je hebt de toeslag al (deels) ontvangen van de gemeente Amersfoort of een andere gemeente.
 • Je hebt alleen een briefadres (geen woonadres) in de gemeente Amersfoort of Leusden.

AANVRAGEN

Het is handig om bij de digitale aanvraag, naast de computer, ook een smartphone bij de hand te hebben. Er wordt namelijk om een sms-controle gevraagd. Ook jouw DigiD-gegevens zijn belangrijk. Houd deze bij de hand of neem ze mee naar het informatiepunt van Indebuurt033.

Wanneer je een aanvraag voor de Energietoeslag doet, dan kom je terecht op de pagina Gezondverzekerd.nl. Dit is de organisatie waar de gemeente Amersfoort mee samenwerkt en waar jouw aanvraag voor de Energietoeslag kan worden ingediend. Jouw aanvraagformulier wordt vervolgens door de gemeente Amersfoort in behandeling genomen.

Loop je bij de aanvraag tegen een technisch probleem aan, dan kun je contact opnemen met het Bureau Minimaregelingen van Gezond Verzekerd, tel. 033-3035455. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

Informatiewinkels van Indebuurt033

Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Maak dan een afspraak bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033.

 • Soesterkwartier en Amersfoort-Zuid: Amsterdamseweg 6-K, 033 – 7370294

 • Amersfoort Noord: Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt), 033 – 7370353

 • Leeghwater 1-3 (Icoon)

 • Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 – 4755664

 • Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 033 - 3036420

Voor de openingstijden zie: www.indebuurt033.nl/informatiewinkels

Coaches Werk en inkomen

Kom je regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Heb je stress vanwege de hoge energierekening? Heb je geen recht op de energietoeslag of heb je nog steeds geldzorgen? Dan kun je het beste contact opnemen met de coach Werk & Inkomen. Zij kunnen met jou meekijken naar je totale huishoudplaatje en advies en hulp bieden. Stuur een mail naar minimacoach@amersfoort.nl of bel met 14033.

De coaches kunnen je ook aanmelden voor de actie Amersfoort geeft Warmte, een mooie actie van de kerken om te helpen bij de energiearmoede. Mensen die vinden dat ze de energiecompensatie van de overheid kunnen missen, kunnen een donatie geven aan de actie. De coaches Werk en inkomen zorgen dan voor een (her)verdeling aan mensen die het hard nodig hebben.

Geldcheck033

Geldcheck033 is een website voor Amersfoorters met een laag inkomen. Hier kunt u anoniem checken of u in aanmerking komt voor financiële hulp. Rondkomen met een laag inkomen kan een grote uitdaging zijn, bijvoorbeeld door onverwachte ziektekosten, een kapotte wasmachine of een gebrek aan opdrachten als ZZP’er. Op GeldCheck033 kunt u checken of u in aanmerking komt voor financiële hulp. Zo ja, dan kunt u direct een aanvraag doen of om ondersteuning of advies vragen. De site is een samenwerking van circa 27 organisaties in de stad.