Extra energietoeslag voor lage inkomens in Amersfoort

Heb je een laag inkomen? Misschien ontvang je dit jaar dan een extra energietoeslag van € 1.300,-. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je via de rode knop op deze website een aanvraag doen. Wil je hulp bij je aanvraag? Maak dan een afspraak bij één van de informatiewinkels van Indebuurt033.

Extra energietoeslag voor lage inkomens in Amersfoort

Inwoners met een laag inkomen die al bij de gemeente bekend zijn, hebben de energietoeslag al ontvangen. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering en deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Je hebt dan al bericht ontvangen en hoeft nu niets te doen. Voor anderen geldt: je kunt zelf een aanvraag doen via de rode button op deze pagina.

Heb je recht op de toeslag?

Voor de extra energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent 21 jaar of ouder en woont in Amersfoort.
 • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je hebt een laag inkomen en je ontvangt per maand niet meer dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn de bedragen tot 120% van de bijstandsnorm, excl. vakantiegeld).
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.256,07 € 1.397,26
Samenwonend/getrouwd € 1.794,39 € 1.892,81
Let op: Je kunt het hele kalenderjaar 2022 nog deze extra energietoeslag aanvragen!

Geen recht op energietoeslag

Wanneer heb je geen recht op deze extra energietoeslag?

 • Je hebt een inkomen hoger dan de hierboven genoemde bedragen op grond van jouw leeftijd en gezinssamenstelling.
 • Je bent jonger dan 21 jaar.
 • Je woont in een instelling.
 • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf) of een basistoelage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
 • Je hebt de toeslag al (deels) ontvangen van de gemeente Amersfoort of een andere gemeente.
 • Je hebt alleen een briefadres (geen woonadres) in de gemeente Amersfoort of Leusden.

Heb je geen recht op de energietoeslag maar wel stress vanwege de hoge energierekening? Dan kun je het beste contact opnemen met de coach Werk & Inkomen. In sommige gevallen is er soms een vergoeding vanuit het financieel vangnet mogelijk. Hierbij kijkt de coach naar jouw persoonlijke situatie. Stuur een mail naar minimacoach@amersfoort.nl of bel met 14033.

Toeslag aanvragen

Als je in aanmerking komt voor de toeslag, kun je die aanvragen via de rode button:

AANVRAGEN

DigiD nodig

Het is handig om bij de digitale aanvraag, naast de computer, ook een smartphone bij de hand te hebben. Er wordt namelijk om een sms-controle gevraagd. Ook jouw DigiD-gegevens zijn belangrijk. Houd deze bij de hand of neem ze mee naar het informatiepunt van Indebuurt033.

Wanneer je een aanvraag voor de Energietoeslag doet, dan kom je terecht op de pagina Gezondverzekerd.nl. Dit is de organisatie waar de gemeente Amersfoort mee samenwerkt en waar jouw aanvraag voor de Energietoeslag kan worden ingediend. Stap voor stap ga je een aantal vragen door, waarbij om je DigiD wordt gevraagd.

Hoe gaat het verder

Als je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je binnen 24 uur (niet direct!) een automatische mail waarin de ontvangst wordt bevestigd (check ook je spambox). Is er nog iets nodig, dan krijg je ook bericht. Het team van de gemeente verwerkt de aanvraag. We proberen de aanvragen binnen 8 weken af te handelen, maar het kan soms iets langer duren.

Heb je bij de aanvraag een technisch probleem, dan kun je contact opnemen met het Bureau Minimaregelingen van Gezond Verzekerd, tel. 033-3035455. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

Informatiewinkels van Indebuurt033

Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Maak dan een afspraak bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033.

 • Soesterkwartier en Amersfoort-Zuid: Amsterdamseweg 6-K, 033 – 7370294

 • Amersfoort Noord: Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt), 033 – 7370353

 • Leeghwater 1-3 (Icoon)

 • Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 – 4755664

 • Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 033 - 3036420

Voor de openingstijden zie: www.indebuurt033.nl/informatiewinkels

Coaches Werk en inkomen

Heb je de Energietoeslag ontvangen en nog steeds geldzorgen? Kom je regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Dan kun je het beste contact opnemen met de coach Werk & Inkomen. Zij kunnen met jou meekijken naar je totale huishoudplaatje en advies en hulp bieden. Stuur een mail naar minimacoach@amersfoort.nl of bel met 14033.

De coaches kunnen je ook aanmelden voor de actie Amersfoort geeft Warmte, een mooie actie van de kerken om te helpen bij de energiearmoede. Mensen die vinden dat ze de energiecompensatie van de overheid kunnen missen, kunnen een donatie geven aan de actie. De coaches Werk en inkomen zorgen dan voor een (her)verdeling aan mensen die het hard nodig hebben.

Kan ik al de extra 500 euro aanvragen?

De regering heeft in juli de energietoeslag verhoogd met 500 euro extra. Totaal is het bedrag dus 1.300 euro. We wachten nog op de regels van het Rijk over de uitbetaling.

Heeft u al een brief van de gemeente Amersfoort gehad dat u de 800 euro energietoeslag krijgt? Zodra we meer weten krijgt u een brief met informatie over de extra toeslag. U hoeft hierover niet te bellen met de gemeente.

Houd de informatie op de website en sociale media in de gaten, of wacht op de brief.

Geldcheck033

Geldcheck033 is een website voor Amersfoorters met een laag inkomen. Hier kun je anoniem checken of je in aanmerking komt voor financiële hulp. Rondkomen met een laag inkomen kan een grote uitdaging zijn, bijvoorbeeld door onverwachte ziektekosten, een kapotte wasmachine of een gebrek aan opdrachten als zzp’er. Op GeldCheck033 kun je nagaan of je financiële hulp kunt krijgen. Als dat zo is, kun je direct een aanvraag doen of om ondersteuning of advies vragen. De site is een samenwerking van zo'n 27 organisaties in de stad.