Subsidieregelingen voor ontmoeting, activiteiten en lichte ondersteuning

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2024 nieuwe subsidieregelingen voor wijkactiviteiten en wijkontmoetingsplekken vastgesteld. En daarnaast de regeling stedelijke ontmoetingsactiviteiten en lichte ondersteuning. Hiermee maken we het voor inwoners en andere initiatiefnemers makkelijker om bij te dragen aan de sociale verbondenheid in onze gemeente. De nieuwe regelingen gaan op 1 januari 2025 in en vervangen onder andere de regeling Projecten#Indebuurt en de regeling ondersteuning wijkcentra. De aanvraagperiode voor de subsidies start komend najaar. Daarom organiseren we in september 2024 een (of meer) bijeenkomst(en) voor potentiële aanvragers waarbij we de verschillende subsidiemogelijkheden toelichten. Meer informatie hierover volgt later deze zomer. Op deze webpagina houden we actuele informatie bij.

Ontmoeten en meedoen

In Amersfoort werken we aan sociale verbondenheid in de wijken en in de stad. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen met activiteiten in hun wijk. Met de nieuwe subsidieregelingen ondersteunt de gemeente inwoners en andere initiatiefnemers die activiteiten en ontmoetingen organiseren en ontmoetingsplekken beheren. 

De nieuwe regelingen maken het organiseren van ontmoetingen makkelijker en zorgen ervoor dat er in Amersfoort voldoende ontmoetingsplekken zijn. Hiermee vervangen we de subsidieregeling Projecten#indebuurt (projectenregeling) en de subsidieregeling ondersteuning wijkcentra. Ter voorbereiding van de nieuwe regelingen ging de gemeente met betrokkenen in gesprek. 

Nieuwe regelingen

Nieuwe regelingen

Actueel

Terugblik spreekuren

In de maand mei 2024 dachten 25 mogelijke gebruikers van de regelingen en andere geïnteresseerden mee met de conceptregelingen tijdens 3 digitale spreekuren. Zij deelden hun ideeën. Dit leidde onder andere tot het aanpassen van het model voor de verschillende categorieën voor wijkontmoetingsplekken. Daarnaast waren er aandachtspunten voor de implementatie en voor de toekomst. Deelnemers, hartelijk dank!

Vervolg

In de zomerperiode bereiden we de implementatie voor. Denk bijvoorbeeld aan aanvraagformulieren en de administratieve organisatie. Twee onderwerpen hebben onze bijzondere aandacht. Hoe bewaken we de samenhang tussen de activiteiten uit de verschillende regelingen? Welke rol hebben de partners in de stad hierbij? Wordt vervolgd.

Informatiebijeenkomst in september 2024

Wil je weten wat dit voor jouw situatie betekent? Begin september 2024 organiseren we een (of meer) bijeenkomst(en) op locatie. Je kunt dan vragen stellen over het doen van een aanvraag in het najaar voor de regelingen die op 1 januari 2025 in gaan. Meer informatie over deze bijeenkomst(en) volgt op een later moment.

Contact

Heb je een vraag? Of ideeën over hoe we de regelingen invoeren? Neem contact op met de gemeente.

Nieuwsbrief Inclusieve stad

Wil je niks missen? De gemeente Amersfoort verstuurt maandelijks de nieuwsbrief ‘Inclusieve Stad’ bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners.

Aanmelden nieuwsbrief Inclusieve stad