Subsidieregeling projecten lokale journalistiek

Algemeen

Met de subsidieregeling projecten lokale journalistiek willen we de journalistiek in Amersfoort verbeteren. Natuurlijke personen of rechtspersonen die in de journalistiek werken, kunnen subsidie aanvragen voor journalistieke projecten of producten. Voorwaarde is wel dat die projecten of producten nuttig zijn voor onze inwoners.

Voor wie

De subsidieregeling is voor alle personen die werken in de journalistiek en financiële ondersteuning kunnen gebruiken bij een journalistiek project.

Video met ervaringen van subsidie aanvragers

Subsidie in 2024

Jaarlijks zijn er 2 aanvraag rondes. Voor de  2e ronde in 2024 kun je een aanvraag voor projectsubsidie indienen van 9 september tot en met 13 oktober 2024.

Alle informatie die je nodig hebt voor de aanvraag, vind je in de regeling op overheid.nl.

Planning

Planning

Todo

Aanvragen ronde 2

Todo

Tussen 9 september tot en met 13 oktober 2024

Todo

Pitch

Todo

Dinsdagochtend 5 november 2024

Online spreekuur

Onze adviseur denkt graag met je mee over je project of je aanvraag. Wil je hiervoor een gesprek inplannen? Stuur een e-mail naar Ondersteuning-WW@amersfoort.nl om een uitnodiging met een Teamslink voor het gesprek te ontvangen. Een gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Voorwaarden

 • De journalisten die subsidie aanvragen, hebben aantoonbare journalistieke ervaring of andere schrijfervaring
 • Het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal € 7.500,-
 • De subsidie is maximaal 75% van de kosten in de totale begroting voor de activiteit of organisatie
 • De kosten die in aanmerking komen voor subsidie staan in de subsidieregeling

Alle informatie die je nodig hebt voor de aanvraag, lees je in de Regeling projectsubsidies journalistiek op Overheid.nl.

Aanvragen

Dien je aanvraag online in. Dat kan van 9 september tot en met 13 oktober 2024. Gebruik bij je aanvraag het format projectplan en format begroting (zie de documenten onder de aanvraagbutton) En voeg de de-minimisverklaring bij.

Let op: in verband met de privacyregels mogen de uploads géén adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Je adresgegevens vul je alleen in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Onderdeel van de aanvraag is een mondelinge presentatie aan de commissie. De criteria waarop je aanvraag beoordeeld wordt, lees je in de regeling.

Aanvragen

Meesturen bij je aanvraag

 • een projectplan van maximaal 4 A4
 • een sluitende begroting
 • biografie van de maker(s) (liefst via link naar website en/of LinkedIn-profiel)
 • (link naar) eerdere producties van de betrokken journalist(en)
 • vraag je voor het eerst als rechtspersoon subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan ook het volgende mee: de statuten of het reglement, een opgaaf van de bestuurssamenstelling, een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • handtekening van de aanvrager
 • een ondertekende en naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring

Download de-minimisverklaring

Voeg de ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring toe bij jouw subsidieaanvraag.

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Neem daarvoor contact op met het Vergunningenloket. Voor meer informatie of een afspraak bel je met 14 033. Of stuur een e-mail naar vergunningenloket@amersfoort.nl.

Contact

Vragen over de projectsubsidie? Neem contact op met Yvette Kamsteeg via YJH.kamsteeg@amersfoort.nl of door te bellen met 14 033.

Toegekende subsidies 2023

Subsidieregeling projecten lokale journalistiek