Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Algemeen

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat je in Amersfoort woont. Op het uittreksel staan onder andere je naam en adres.

Aanvragen

Je kunt een uittreksel online aanvragen bij de gemeente. Daarvoor heb je DigiD nodig. Als je de aanvraag online doet, wordt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Als je het uittreksel nodig hebt in het buitenland, kun je een internationaal model aanvragen.

Op internet vind je verschillende aanbieders om online je uittreksel BRP aan te vragen. Wij adviseren je hier geen gebruik van te maken. De kosten zijn vaak veel hoger en de aanvraag wordt niet altijd juist afgehandeld.

Voor wie

Je kunt een uittreksel persoonsgegevens aanvragen voor:

  • jezelf
  • je echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner die op hetzelfde adres woont
  • je kind dat bij je woont, jonger dan 16 jaar
  • iemand die je gemachtigd heeft met formulier Machtiging Burgerzaken. Dat formulier kun je hieronder downloaden.

Formulier Machtiging Burgerzaken

Kosten

  • Het uittreksel online aanvragen kost € 16,60
  • Het uittreksel schriftelijk of per e-mail aanvragen, kost € 17,60 (inclusief verzendkosten)

    Als achteraf blijkt dat je het uittreksel niet nodig hebt of dat je het verkeerde document hebt aangevraagd, dan kunnen wij de kosten helaas niet terugbetalen. Er zijn dan kosten gemaakt om je gegevens op te zoeken.

Schriftelijk of per e-mail aanvragen

Je kunt het uittreksel ook schriftelijk of per e-mail aanvragen. Je krijgt dan eerst een verzoek tot betaling. Stuur je naam, adres, de reden voor de aanvraag samen met een kopie van je legitimatiebewijs naar:

Gemeente Amersfoort
t.a.v. Afdeling Burgerzaken
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Of per e-mail naar burgerzaken@amersfoort.nl.

Notaris, advocaat of andere bevoegde instantie

Je kunt hier een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen indien je deze nodig hebt voor je werkzaamheden. Wij kunnen je aanvraag alleen behandelen als de persoon ingeschreven staat bij Gemeente Amersfoort. 

Aanvraag digitaal met eHerkenning

Een advocaat of notaris kan met eHerkenning via onze website een aanvraag doen, deze afhandeling gaat sneller. Het uploaden van uw ondertekende aanvraag op briefpapier is verplicht.

Aanvraag per e-mail

Je kunt een scan van je ondertekende aanvraag op briefpapier per e-mail sturen naar burgerzaken@amersfoort.nl. Omschrijf in de brief de gerechtelijke procedure waarvoor de gegevens nodig zijn.

Je ontvangt eerst een nota met betalingskenmerk (per mail) ter betaling van de verschuldigde leges. Zodra de betaling bij ons binnen is, sturen wij je de gevraagde gegevens per post toe.

Bewijs van uitschrijven in Nederland

Je kunt een bewijs dat je bent uitgeschreven naar het buitenland aanvragen bij de loketten van het Register Niet Ingezetenen (RNI). Er zijn 19 RNI-gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle. Informeer bij een van deze gemeenten hoe je een bewijs van uitschrijving aanvraagt.

Kijk voor meer informatie over het RNI op de website van de Rijksoverheid.