Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Algemeen

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat je in Amersfoort woont. Op het uittreksel staan onder andere je naam en adres.

Aanvragen

Op internet vind je verschillende aanbieders om online je uittreksel BRP aan te vragen. Wij adviseren je hier geen gebruik van te maken. De kosten zijn vaak veel hoger en de aanvraag wordt niet altijd juist afgehandeld.

Je kunt een uittreksel online aanvragen bij de gemeente. Daarvoor heb je DigiD nodig. Als je de aanvraag online doet, wordt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Als je het uittreksel nodig hebt in het buitenland, kun je een internationaal model aanvragen.

Voor wie

Je kunt een uittreksel persoonsgegevens aanvragen voor:

  • jezelf
  • je echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner die op hetzelfde adres woont
  • je kind dat bij je woont, jonger dan 16 jaar
  • iemand die je gemachtigd heeft met formulier Machtiging Burgerzaken. Dat formulier kun je hieronder downloaden.

Formulier Machtiging Burgerzaken

Kosten

  • Het uittreksel online aanvragen kost € 15,70
  • Het uittreksel schriftelijk of per e-mail aanvragen, kost € 16,70 (inclusief verzendkosten)

Schriftelijk of per e-mail aanvragen

Je kunt het uittreksel ook schriftelijk of per e-mail aanvragen. Je krijgt dan eerst een verzoek tot betaling. Stuur je naam, adres, de reden voor de aanvraag samen met een kopie van je legitimatiebewijs naar:

Gemeente Amersfoort
t.a.v. Afdeling Burgerzaken
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Of per e-mail naar burgerzaken@amersfoort.nl.

Ben je notaris of advocaat en heb je een uittreksel nodig? Dan kun je een aanvraag op origineel briefpapier van je kantoor per post of per mail sturen naar de genoemde adressen. Omschrijf in de brief de gerechtelijke procedure waarvoor de gegevens nodig zijn. Stuur ook eventuele toevoegingen mee.

Bewijs van uitschrijven in Nederland

Je kunt een bewijs dat je bent uitgeschreven naar het buitenland aanvragen bij de loketten van het Register Niet Ingezetenen (RNI). Er zijn 19 RNI-gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle. Informeer bij een van deze gemeenten hoe je een bewijs van uitschrijving aanvraagt.

Kijk voor meer informatie over het RNI op de website van de Rijksoverheid.