Schadevergoeding

Algemeen

Heb je schade geleden en denk je dat de gemeente Amersfoort daarvoor aansprakelijk is? Dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen. Vul daarvoor het schadeformulier in.

Schadevergoeding aanvragen

Na ontvangst van het schadeformulier beoordelen we of je voor een schadevergoeding in aanmerking komt.

Aanvragen

Let op: Indien de schade nog niet hersteld is kun je een herstelverzoek indienen via Melding doen | Gemeente Amersfoort.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je eerst overleggen over je verzoek? Neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 14 033.