Burgerinitiatief indienen

Algemeen

Heb je een nieuw idee of initiatief voor de stad? Dan kun je dit onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Dit heet een burgerinitiatief.

Aanmelden

Meld je burgerinitiatief aan bij de raadsgriffie. Download daarvoor het formulier en vul het in. Stuur het ingevulde formulier naar gemeenteraad@amersfoort.nl. De griffie kan je meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van het initiatief.

Bespreking in commissies

De gemeenteraad bespreekt het initiatief in commissies op dinsdagavond. Dit is een vergadering over allerlei onderwerpen. Je mag daar meer vertellen over jouw voorstel. De raadsleden reageren. Zij beslissen of je initiatief op de agenda van Het Besluit komt, zodat de gemeenteraad een beslissing kan nemen.

Hoe een burgerinitiatief werkt

Je kunt een burgerinitiatief indienen over een nieuw onderwerp als je inwoner bent van Amersfoort en je 30 medestanders hebt die jouw initiatief ook ondertekenen. Over een aantal onderwerpen kun je geen burgerinitiatief indienen. Het gaat in het kort over de volgende onderwerpen:

  • een onderwerp waarover de raad zelf geen besluit mag nemen
  • een onderwerp waarbij de gemeenteraad niet zelf mag bepalen welk besluit wordt genomen (bijvoorbeeld als een landelijke wet dat niet toelaat)
  • gemeentelijke belastingen en tarieven
  • vaststellen en wijzigen van de gemeentelijke begroting, jaarrekening en goedkeuring van de begroting
  • benoeming en functioneren van personen
  • handelingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen je ook een klacht kunt indienen
  • onderwerpen waartegen je ook in bezwaar of beroep kunt gaan
  • onderwerpen waarover de raad korter dan 2 jaar geleden een besluit heeft genomen en jouw initiatief geen nieuwe invalshoek heeft
  • het een onderwerp is dat vooral jouw eigen priv├ębelang dient

Meer informatie over de stappen in een burgerinitiatief staan in het proces beschreven: