Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven

Algemeen

Ben je jouw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is je paspoort of ID-kaart gestolen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen.

Vermissing doorgeven

Geef de vermissing online door. Daarvoor heb je een eigen DigiD nodig, dat geldt ook voor kinderen. Zijn er meerdere reisdocumenten kwijt of gestolen? Geef de vermissing dan per document door.

Melding doen

Wil of kun je je vermissing niet digitaal doorgeven? Maak dan een afspraak.

Bij diefstal of beroving

Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn voor de verzekering. Of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kun je aangifte doen bij de buitenlandse politie. Je hebt geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuw paspoort. Je reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Document ongeldig

Heb je een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig. Zo nodig kun je een nieuw reisdocument aanvragen. Weet je niet zeker of een document vermist is? Zoek dan eerst goed of je het nog kunt vinden. Want zodra je een reisdocument als vermist opgeeft, kun je het niet meer gebruiken. Ook niet als je het terugvindt. De vermissing kan ook niet teruggedraaid worden. 

Je moet een teruggevonden paspoort of identiteitskaart inleveren bij het stadhuis.

Je kunt op het gemeentehuis een nieuw document aanvragen. Kijk voor meer informatie op de pagina Paspoort of Identiteitskaart.

Wie mag vermissing doorgeven

  • Personen vanaf 18 jaar
  • 1 van de ouders van kinderen tot en met 11 jaar
  • Kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Dit mag ook gedaan worden door 1 van de ouders.

Andere verloren voorwerpen

Zat je paspoort of ID-kaart in je jas, tas of portemonnee en ben je die ook kwijt? Dan moet je dit apart melden. Lees er meer over op de pagina Verloren voorwerpen. Ben je ook je rijbewijs kwijt? Op de pagina Rijbewijs lees je hoe je dit kunt melden en hoe je een nieuw rijbewijs kunt aanvragen.