Pas op de plaats bij inkoopproces specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

De geselecteerde aanbieder Kwintes heeft de regio Amersfoort laten weten niet verder te willen gaan in het inkoopproces voor specialistische ondersteuning Wmo. Voor inwoners in de regio met ondersteuningsvragen heeft dit besluit geen gevolgen. Er verandert niets aan hun hulp en ondersteuning.

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn bezig met het inkopen van specialistische jeugdhulp en Wmo via een aanbesteding. Het betreft de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor jeugdhulp), Leusden, Nijkerk (alleen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang), Soest en Woudenberg.

Pas op de plaats

Begin juni 2022 werd de eerste fase van deze aanbesteding afgerond met de selectie van aanbieders die de hulp en ondersteuning de komende jaren in de regio willen leveren. Voor de onderdelen Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang werd Kwintes geselecteerd om aan de gemeenten een aanbieding te doen.

“Kwintes heeft zich samen met onze strategische onderaannemers Leger des Heils en Abrona ingespannen om een goed plan in te dienen. In overleg met onze onderaannemers hebben wij besloten ons toch niet in te schrijven voor deze aanbesteding” aldus Ineke van Hooff, voorzitter raad van bestuur Kwintes. “We hebben een uitgebreid voortraject met de gemeenten doorlopen. Na beoordeling en doorrekening van de voorwaarden die aan deze opdracht worden gesteld, zijn we tot de conclusie gekomen dat er voor Kwintes zowel financieel als organisatorisch te grote risico’s aan dit traject zijn verbonden. Wij vinden het spijtig dat wij dit besluit hebben moeten nemen. We willen graag met de gemeenten werken aan de gewenste ontwikkeling om passende ondersteuning aan de inwoners van de regio te kunnen bieden.”

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh reageert namens de regio: “De afgelopen periode hebben we als gemeenten samen met de geselecteerde aanbieders, de lokale (wijk)teams en andere betrokkenen bij de hulp en ondersteuning in de regio een intensief traject doorlopen. Er zijn gesprekken gevoerd, met als doel om met elkaar te komen tot een nieuwe aanpak waarmee de hulp en ondersteuning ook in de toekomst werkbaar en betaalbaar blijft. Daarom betreuren we het besluit van Kwintes om zich terug te trekken."

Geen gevolgen voor hulp en ondersteuning in de regio

De gemeenten brengen op dit moment in kaart wat de gevolgen zijn voor de aanbesteding en de lopende contracten met Wmo-aanbieders en voor de uitvoering van de regiovisie ‘Maatschappelijke opvang en beschermd wonen’. Wethouder Patrick Kiel (gemeente Leusden) reageert namens de regiogemeenten: “Samen met mijn collega-wethouders in de regio beraden we ons nu op de gevolgen voor de aanbesteding en de lopende contracten met Wmo-aanbieders. Onze inwoners kunnen we geruststellen. Dit heeft geen gevolgen voor wie nu hulp en ondersteuning via de Wmo ontvangt. Ook inwoners die hulp nodig gaan hebben, kunnen daarop blijven rekenen. Dit wordt geboden door de huidige aanbieders in de regio Amersfoort.” De huidige contracten met Wmo-aanbieders kunnen met een jaar, tot 31 december 2024, worden verlengd.

Op weg naar werkbare en betaalbare hulp en ondersteuning

De gemeenten in de regio Amersfoort willen ook op de lange termijn hulp en ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Wethouder Aboyaakoub-Akkouh zegt hierover: “We willen goede hulp en ondersteuning beschikbaar houden voor onze inwoners. Daarvoor zijn veranderingen noodzakelijk. In plaats van contracten met veel aanbieders, willen we een partnerschap aangaan met enkele contractpartners. Daarnaast willen we hulp en ondersteuning dichtbij inwoners organiseren, de samenwerking verbeteren en de bureaucratie verminderen. Door anders in te kopen, willen we stappen zetten om dat te bereiken.”

Nieuwe contracten, nieuwe werkwijze

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn in 2022 gestart met het opnieuw inkopen van hulp en ondersteuning jeugdhulp en Wmo zodat per 1 januari 2024 nieuwe contracten met nieuwe afspraken over de werkwijze kunnen ingaan. Voor de onderdelen Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang had Kwintes zich ingeschreven, samen met onderaannemers Abrona en Leger des Heils. De volgende stap in de aanbesteding was dat de geselecteerde aanbieders bij de gemeenten uiterlijk 30 januari 2023 een aanbieding (plan van aanpak en financiële offerte) zouden doen. Het besluit om niet verder te gaan met de aanbesteding Wmo, zorgt voor een pas op de plaats in het inkoopproces.

Specialistische jeugdhulp

Naast Wmo koopt de regio momenteel ook specialistische jeugdhulp in. Het besluit van Kwintes heeft daar geen invloed op. Voor de specialistische jeugdhulp hebben de gemeenten de combinatie bestaande uit Youké, GGZ Centraal en De Rading in de aanbesteding geselecteerd. Ook voor deze combinatie is op 30 januari 2023 de deadline voor het indienen van het plan van aanpak en de financiële offerte. Daarna beoordelen de gemeenten of voor de jeugdhulp een nieuw contract gesloten kan worden met deze combinatie van jeugdhulpaanbieders.   

Amersfoortse binnenstad vanaf de toren gezien