Vergunningparkeren

In de binnenstad van Amersfoort en in een aantal wijken daaromheen geldt betaald parkeren of vergunningparkeren. In vergunninggebieden is parkeren alleen mogelijk met een parkeervergunning.

Een overzicht van deze gebieden staat op de website van ParkeerService.

In de wijken rondom de binnenstad van Amersfoort (B-vergunninggebieden) is parkeren met een vergunning toegestaan van maandag t/m zaterdag tussen 09.00-20.30 uur. Buiten deze tijden kunnen zowel vergunninghouders als ook niet-vergunninghouders in het gebied parkeren. Bewoners binnen het vergunninggebied kunnen een parkeervergunning voor hun eigen auto(‘s) aanvragen en voor hun bezoek een digitale bezoekersregeling. Ondernemers kunnen maximaal één bedrijfsparkeervergunning aanschaffen.

Een parkeervergunning wordt afgegeven voor één specifiek vergunninggebied waarmee alleen binnen dit vergunninggebied geparkeerd kan worden. Onder voorwaarden is het voor bedrijven mogelijk een parkeervergunning te kopen voor alle vergunninggebieden in en rondom het centrum.

Wie komt in aanmerking voor een parkeervergunning?

Bewoners in het vergunninggebied die niet beschikken over een parkeergelegenheid op eigen terrein of een (ondergrondse) parkeergarage kunnen voor hun auto(‘s) een parkeervergunning aanvragen. Bewoners die wel beschikken over een parkeergelegenheid op eigen terrein of een (ondergrondse) parkeergarage komen voor een eerste auto niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Voor de tweede of daaropvolgende auto kan wel een parkeervergunning aangevraagd worden (m.u.v. de vergunninggebieden A1 en A3). Er is een maximum aantal vergunningen dat ParkeerService mag uitgeven; mogelijk geldt er een wachtlijst voor uw gebied.

Op de website van Parkeerservice staat beschreven wat wordt verstaan onder parkeergelegenheid op eigen terrein.

Parkeervergunning aanvragen

Als vergunningparkeren wordt ingevoerd in uw wijk of buurt ontvangt u ongeveer een maand voor de invoering een brief van Parkeerservice. Hierin staat hoe u uw parkeervergunning kunt aanvragen.

Digitale bezoekersregeling

Met een digitale bezoekersregeling kunnen bezoekers van bewoners tegen een voordelig tarief parkeren in het vergunninggebied. Er zijn twee mogelijkheden om bezoekersuren in te kopen:

  1. Saldo opwaarderen. Via ParkStart kunt u saldo opwaarderen met een maximum van 100 uur per kwartaal. De uren die niet verbruikt zijn in een kwartaal worden automatisch meegenomen naar het volgende kwartaal. Heeft u het maximum aantal 100 uren verbruikt in een kwartaal, dan is het niet meer mogelijk extra tijd in te kopen in het lopende kwartaal.

  2. De bezoekersjaarregeling. Hiermee koopt u in één keer 400 uur voor het hele jaar. De digitale bezoekersjaarregeling stopt automatisch 1 jaar na afschaf. Restitutie is niet mogelijk bij deze bezoekersregeling.

Voor bedrijven in het vergunninggebied is er geen digitale bezoekersregeling beschikbaar. Om als bedrijf toch in een vergunninggebied te kunnen parkeren is er de mogelijkheid om een barcodedagvergunning aan te vragen.

Meer informatie over de digitale bezoekersregeling, zoals het aan- en afmelden en actuele tarieven vindt u op de site van Parkeerservice. https://amersfoort.parkeerservice.nl/vergunningen/digitale-bezoekersregeling/

Dagvergunning aanhanger, caravan, vouwwagen, camper

Bewoners in een vergunninggebied kunnen een tijdelijke vergunning aanvragen voor een camper of losstaande aanhanger zoals caravan en vouwwagen. De vergunning is voor een periode van maximaal 3 dagen, is kentekengebonden en wordt uitgegeven per adres. Deze tijdelijke vergunning is alleen geldig op vergunninghoudersplaatsen.

Hulpverlenersvergunning

Thuiszorgmedewerkers of artsen die in Amersfoort werkzaam zijn, kunnen een hulpverlenersparkeervergunning aanvragen. Met deze vergunning is parkeren mogelijk op alle vergunningsplaatsen en op alle betaald parkeerplaatsen waar een parkeerduur van vier uur of meer geldt. 

Mantelzorgvergunning

Wanneer u afhankelijk bent van mantelzorg kunt u voor uw mantelzorger(s) een parkeervergunning aanvragen. Op één mantelzorgvergunning kunnen maximaal drie kentekens staan. Voor het aanvragen van de vergunning heeft u een onafhankelijke verklaring nodig waarin staat dat u (mantel)zorg nodig heeft. Meer informatie vindt u op de website van Parkeerservice.

Gehandicaptenkaart

Binnen de gemeente Amersfoort mag met een gehandicaptenparkeerkaart worden geparkeerd op alle parkeerplaatsen in de vergunninggebieden. Ook mag u met de gehandicaptenparkeerkaart zonder betaling gebruik maken van de plaatsen waar betaald parkeren geldt, met uitzondering van de parkeergarages.

Op termijn: nieuwe manier van vergunningparkeren

In 2020 start een proef waarbij in vergunninggebied B-1 betaald parkeren wordt ingevoerd. Het betekent dat naast vergunninghouders ook mensen tegen betaling op straat mogen parkeren (kort parkeren). Op doordeweekse dagen is het in de vergunninggebieden overdag vaak relatief rustig met geparkeerde voertuigen.

Het omzetten van de vergunninggebieden naar betaald parkeren biedt als voordeel dat naast vergunninghouders, ook anderen gebruik kunnen maken van deze openbare parkeerplaatsen. Dit geeft meer parkeermogelijkheden voor  bezoekers van winkels, bedrijven (aan huis) en horeca.

De raad heeft op 16 mei ingestemd met het principebesluit om gefaseerd en met maatwerk de B-vergunninggebieden om te vormen tot gebieden met betaald parkeren.

De raad heeft het college opgedragen om als proef in 2020 te starten met vergunninggebied B-1 en voor de daadwerkelijke invoering, de uitwerking in overleg met belanghebbenden te bespreken en na invoering te monitoren. Na evaluatie van vergunninggebied B-1 kan worden besloten of ook de overige vergunninggebieden kunnen worden aangepast in gebied met vergunningparkeren en betaald parkeren.

Onderzoeksresultaten parkeeronderzoek Bergkwartier