Oplaadpunten elektrische auto's

De gemeente is een voorstander van elektrisch rijden. Daarom willen we dat inwoners hun elektrische auto in Amersfoort altijd binnen een straal van circa 200 meter van de woning kunnen opladen. Iedereen met een geschikte laadpas of app kan de openbare laadpalen gebruiken.

Oplaadpunten elektrische auto's
In verband met corona kan het langer duren voordat u een reactie van ons krijgt. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op uw vraag.

Overzicht oplaadpunten

Op de website www.oplaadpalen.nl vindt u een actueel overzicht van de (openbare) oplaadpunten voor elektrische auto’s in Amersfoort.

Linksboven kunt u in het zoekveld 'Amersfoort' invullen of beweeg met het pijltje/ cursor van de muis en houd de rechtermuisknop ingedrukt om de kaart naar Amersfoort te verplaatsen. Met het + teken en - teken kunt u de kaart groter of kleiner maken.

Als er geen openbare laadpaal bij u in de buurt is, dan kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Verderop op deze pagina leest u hoe dat moet.

Parkeren bij oplaadpunten

Wat mag er wel of niet als u wilt parkeren bij een oplaadpunt. De informatie vindt u hieronder.

Elk openbaar oplaadpunt heeft twee aansluitpunten en staat vrijwel altijd bij twee parkeerplekken. Bij de laadpaal staat een verkeersbord met een ‘P’ en de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’. Welke plekken zijn gereserveerd voor elektrisch laden is te zien aan de pijlen die ook op het verkeersbord bij de laadpaal staan. Op de parkeerplek waar de pijl naar wijst, mag een auto alleen staan als deze aan het opladen is. Dit houdt in dat een auto met de stekker verbonden moet zijn aan de laadpaal. Is de batterij opgeladen? Dan moet de auto worden verplaatst. Op die manier kunnen zo veel mogelijk elektrische rijders de laadpaal gebruiken.
Bij het plaatsen van een openbare laadpaal word eerst één parkeerplek gereserveerd voor elektrisch laden.  

Mag je parkeren op een parkeerplaats die is gereserveerd voor laden

Nee, hier mag alleen een elektrisch voertuig staan dat aan het opladen is. Dit houdt in dat een auto met de stekker verbonden moet zijn aan de laadpaal. Het is dus niet toegestaan om te parkeren op een parkeerplek die is gereserveerd voor elektrisch laden, dit geldt ook voor elektrische auto’s. Een opgeladen auto moet worden verplaatst naar een reguliere parkeerplaats. Op die manier kunnen zo veel mogelijk elektrische rijders de laadpaal gebruiken. Een niet-gereserveerde parkeerplek bij een openbare laadpaal mag worden gebruikt voor het laden en voor het parkeren van elektrische en niet-elektrische voertuigen.

Een kruis op de parkeerplek? De bebording bij de laadpaal geeft aan waar je wel en niet mag parkeren

We plaatsen geen wit kruis meer op parkeerplekken bij laadpalen. Bij sommige openbare laadpalen staan nog wel één of twee witte kruizen op de parkeerplek, als aanvulling op het verkeersbord. Het kan voorkomen dat er een wit kruis op één van de twee parkeerplekken staat, terwijl de pijlen op het verkeersbord aangeven dat beide parkeerplekken gereserveerd zijn voor laden.

Volg altijd wat op de bebording staat. Kijk dus goed wat er op het verkeersbord bij de laadpaal staat om te zien waar je wel en niet mag parkeren. De witte kruizen die er nog staan halen we niet weg, door slijtage verdwijnen deze na verloop van tijd. Ook daarom is het belangrijk om goed op de bebording te letten.

Wanneer een oplaadpaal in een gebied staat waar vergunning parkeren of betaald parkeren geldt, dan geldt de vergunning- of betaalplicht ook tijdens het opladen van uw elektrische auto. Op deze website vindt u een plattegrond en meer informatie.

Aanvragen oplaadpunt openbare weg

Via onderstaande button komt u bij het online formulier voor het aanvragen van plaatsing van een openbare laadpaal. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig.

U kunt bij uw aanvraag ook één van de vastgestelde locaties als voorkeurslocatie opgeven. Bekijk daarvoor deze kaart. Door op de kaart op een geel punt te klikken, krijgt u het locatienummer van de laadpaal te zien. Ook kunt u op deze kaart zien voor welke locaties al een aanvraag is ingediend. Deze punten zijn blauw. De groene punten laten geplaatste laadpalen zien. De kaart wordt wekelijks bijgewerkt.

Aanvragen openbare laadpaal

Liever de aanvraag per post doen?

Stuur dan een brief naar:

Gemeente Amersfoort t.a.v. Laadpalen

Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

Vermeld in de brief:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw contactgegevens

Eventueel het locatienummer laadpaal van de locatie in uw omgeving die uw voorkeur heeft.

Kijk voor informatie over het aanvragen van laadpalen en ons beleid bij onderstaande veelgestelde vragen.

Bekendmaking aanvraag en bezwaar

De gemeente verwerkt de goedgekeurde aanvraag van een oplaadpunt in een verkeersbesluit. De verkeersbesluiten worden, net zoals alle andere vergunningen, gepubliceerd in de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort in de Stadsberichten. Daarnaast kunt u ze terugvinden in de het Gemeenteblad. Als u het niet eens bent met een verkeersbesluit kunt u hiertegen bezwaar maken.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken nadat het besluit is verstuurd. In het overzicht (zie Publicatie verkeersbesluit laadpalen, hierboven) van de verleende vergunningen staat de datum van het versturen van het besluit vermeld.

Versturen bezwaarschrift per post

Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Versturen bezwaarschrift online

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.

Verzoek tot schorsen bij rechtbank

In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoek om voorlopige voorziening per post

Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.

Verzoek om voorlopige voorziening online

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via website van rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Veelgestelde vragen

Op de website oplaadpalen.nl vindt u een actueel overzicht van openbare laadpalen in Amersfoort. Ook kunt u de app van uw laaddienstverlener gebruiken om te zien waar laadpalen staan.

Via onderstaande button komt u bij het online formulier voor het aanvragen van een openbare laadpaal. U heeft daarvoor een DigiD nodig.

Aanvragen openbare laadpaal

U kunt bij uw aanvraag ook één van de vastgestelde locaties als voorkeurslocatie opgeven. (NB Dit is geen garantie dat we deze locatie kiezen.) Bekijk de locaties op deze kaart. Door op de kaart op een geel punt te klikken, krijgt u het locatienummer voor deze locatie te zien. Ook kunt u op deze kaart zien voor welke locaties al een aanvraag is ingediend. Deze punten zijn blauw. De groene punten laten geplaatste laadpalen zien. De kaart wordt wekelijks bijgewerkt.

U kunt een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in de nabijheid van uw woon- of werkplek. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

  • U bent woonachtig of werkzaam in de gemeente Amersfoort en kunt dat aantonen;

  • U heeft geen parkeerplek op eigen terrein;

  • Er staat geen laadpaal binnen een straal van circa 200 meter of een loopafstand van circa 250 meter van uw woning.

In onze beleidsregels leest u meer over ons beleid en het aanvragen van openbare laadpalen.

De gemeente heeft geen subsidies voor elektrisch vervoer of laadinfrastructuur. Vanuit de rijksoverheid is er in 2021 een Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), voor meer informatie zie RVO.

U hoeft geen geld te betalen voor het aanvragen van een openbare laadpaal. De exploitant en de gemeente betalen de kosten voor het plaatsen van een openbare laadpaal.

Eén of meerdere bewoners en/of werknemers bij u in de buurt hebben een aanvraag gedaan voor een openbare laadpaal. Deze aanvragen zijn getoetst aan een aantal eisen die in de beleidsregels staan. We hebben locaties gekozen  op plekken waar omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Dit is in de meeste gevallen niet direct voor deuren of ramen. Soms kan het niet anders, bijvoorbeeld door de ondergrondse infrastructuur, bomen of omdat er geen andere locatie mogelijk is.

De laadpaal is openbaar en kan door iedereen worden gebruikt die een elektrische auto heeft.

Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn door iedereen te gebruiken. Ook de parkeerplaatsen bij de laadpaal zijn niet voor of van iemand. Bij de laadpaal staat een verkeersbord dat aangeeft welke parkeerplaatsen alleen zijn bestemd voor elektrisch laden. Op deze gereserveerde parkeerplaatsen mag alleen een auto staan die aan het opladen is. Dit houdt in dat een auto met de stekker verbonden moet zijn aan de laadpaal. Is de batterij opgeladen? Dan moet de auto worden verplaatst. Op die manier kunnen zo veel mogelijk elektrische rijders de laadpaal gebruiken.

As gemeente willen we elektrisch rijden stimuleren. Daarom maken we het laden van een elektrische auto in de openbare ruimte mogelijk.

Met het plaatsen van een laadpaal wordt de functie van een openbare parkeerplaats anders. De parkeerplaats is vanaf dat moment voor het opladen van een elektrisch voertuig. We zitten in een overgangsperiode waar we zowel ruimte willen bieden aan elektrische en niet elektrische auto's.

Het is niet altijd nodig om direct beide parkeervakken te reserveren voor elektrisch laden. We kijken aan de hand van het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met het tweede parkeervak.

Ja, u kunt contact opnemen met laadpalen@amersfoort.nl om te verzoeken het tweede vak te laten reserveren voor elektrisch laden. De gemeente bepaalt op basis van het huidige gebruik of het nodig is om uit te breiden met het tweede parkeervak. Geef bij uw verzoek aan om welke locatie het gaat.

We streven er naar om de laadpaal binnen 4 maanden na een goedgekeurde aanvraag te laten plaatsen. Wanneer een laadpaal precies geplaatst wordt hangt ook af van de planning van de netbeheerder en het bedrijf dat de laadpaal plaatst.

Bij de laadpaal staat een verkeersbord met een ‘P’ en een onderbord met de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’. Welke plekken zijn gereserveerd voor elektrisch laden is te zien aan de pijlen die ook op het verkeersbord bij de laadpaal staan. Op gereserveerde parkeerplekken mag alleen een auto staan die aan het opladen is. Is de batterij opgeladen? Dan moet de auto worden verplaatst. Op die manier kunnen zo veel mogelijk elektrische rijders de laadpaal gebruiken. Een niet-gereserveerde parkeerplek bij een openbare laadpaal mag worden gebruikt voor het laden en voor het parkeren van elektrische en niet-elektrische voertuigen.

Staat de laadpaal in een betaald-parkeren gebied, dan geldt dat óók voor het parkeervak bij de laadpaal: U moet betalen voor het parkeren en u moet betalen voor het opladen van de auto. Bij foutparkeren of fout gebruik van de laadpaal kan de gemeente een boete uitdelen. Op de website van ParkeerService vindt u overzichtskaart met de parkeergebieden waar vergunning-parkeren geldt.

Staat de laadpaal in een vergunningsgebied, dan geldt dat óók voor het parkeervak bij de laadpaal: U heeft een parkeervergunning nodig en u moet betalen voor het opladen van de auto. Bij fout parkeren of fout gebruik van de laadpaal kan de gemeente een boete uitdelen. Op de website van ParkeerService vindt u overzichtskaart met de parkeergebieden waar vergunning-parkeren geldt.

Nee. Een openbare laadpaal is niet geplaatst voor één gebruiker. De laadpalen zijn openbaar en onderdeel van een dekkend netwerk. De verwachting is dat in de (nabije) toekomst de behoefte naar laadpunten zal toenemen. Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt namelijk toe. Om in die behoefte te kunnen blijven voorzien, verwijderen we geen laadpalen.

Nee, dat is vanwege toegankelijkheid van de stoep en om veiligheidsredenen niet toegestaan. Ook niet als er gebruik wordt gemaakt van een afdekmat, kabelgoot of iets dergelijks. Een zogenaamde verlengd private aansluiting is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan in de openbare ruimte een eigen laadpaal te plaatsen. U kunt een openbare laadpaal aanvragen via deze pagina.

Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Kijk of u in gesprek kunt gaan met de eigenaar van de betreffende auto. U kunt ook een melding maken bij Handhaving via het digitale contactformulier. In het weekend kunt u hiervoor de politie bellen: 0900 8844.

Ja. De parkeerregels blijven hetzelfde. Indien een parkeerplek, waarvoor betaald parkeren geldt, wordt ingenomen door een motor of een ander voertuig moet hiervoor parkeergeld worden betaald. Ook als een voertuig hier staat om te laden.

U kunt dit melden door een e-mail te sturen naar laadpalen@amersfoort.nl. Kijk ook of u in gesprek kunt gaan met de andere gebruikers van deze laadpaal en afspraken kunt maken over het gebruik. Verplaats uw auto als deze is opgeladen, zo kunnen zo veel mogelijk elektrische rijders gebruik maken van de laadpaal.

De gemeente verwerkt de aanvraag voor een openbare laadpaal in een verkeersbesluit. De verkeersbesluiten worden, net zoals alle andere vergunningen, gepubliceerd in de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort in de Stadsberichten. Daarnaast kunt u ze terugvinden in het Gemeenteblad.

De gemeente plaatst zelf geen laadpalen, dat wordt gedaan door laadpaalexploitanten. De locaties waar laadpalen kunnen komen, zijn al wel door de gemeente vastgesteld. Een laadpaal wordt pas geplaatst als hiervoor een goedgekeurde aanvraag is en een verkeersbesluit is genomen. Welke locaties ingevuld gaan worden en wanneer dit gebeurt, kan de gemeente vooraf niet zeggen. Dit hangt namelijk af van de aanvragen voor openbare laadpalen en de ontwikkeling van elektrisch rijden.

Een openbare laadpaal wordt geplaatst als hiervoor een aanvraag wordt gedaan en deze wordt goedgekeurd. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, wordt er een verkeersbesluit genomen voor het plaatsen van de laadpaal en  het  ‘reserveren’ van de parkeervakken. Als het verkeersbesluit openbaar is kan de laadpaal geplaatst worden.

Nee, u kunt niet zelf de locatie van de openbare laadpaal kiezen als u deze aanvraagt. De locaties waar laadpalen kunnen komen zijn al bepaald. Als er in uw omgeving meerdere mogelijke locaties zijn kunt u wel een voorkeur voor één van deze locaties opgeven bij uw aanvraag.

Voor het plaatsen van een openbare laadpaal wordt een verkeersbesluit genomen. Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken nadat het besluit is verstuurd. In het overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het versturen van het besluit vermeld. Kijk onder Bekendmaking aanvraag en bezwaar op deze pagina.

Versturen bezwaarschrift per post

Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

 

Versturen bezwaarschrift digitaal

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.

 

Verzoek tot schorsen bij rechtbank

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de laadpaal geplaatst mag worden, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Verzoek om voorlopige voorziening per post

Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.

 

Verzoek om voorlopige voorziening digitaal

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via website van rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

U kunt uw vraag mailen naar laadpalen@amersfoort.nl of bellen naar 14 033.

Contact over aanvraag

Mail naar: laadpalen@amersfoort.nl


Storing laadpaal melden

Zoek op de laadpaal naar het storingsnummer van de exploitant van de laadpaal. Daar kunt u de storing melden.

Bent u laadpalenexploitant?

Wilt u openbare laadpalen plaatsen in Amersfoort? Neem hiervoor contact met ons op. Via onderstaande button leest u alvast meer over onze werkwijze en beleid.

Lees meer

Meer weten over elektrisch rijden?

Amersfoortduurzaam is hét platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform