Oplaadpunten elektrische auto's

De gemeente is een voorstander van elektrisch rijden. Daarom willen we dat inwoners hun elektrische auto in Amersfoort altijd binnen een straal van circa 200 meter of 250 meter loopafstand van de woning kunnen opladen. Dat doen we door op basis van aanvragen van inwoners het plaatsen van openbare laadpalen te faciliteren. Iedereen met een geschikte laadpas of app kan de openbare laadpalen gebruiken.

Oplaadpunten elektrische auto's

Locaties bestaande en mogelijke openbare oplaadpunten

Op de website amersfoort-in-beeld.nl kunt u zien waar openbare laadpalen staan en waar ze kunnen komen. U krijgt daar een kaart te zien met openbare laadpalen (groene stippen). Op deze kaart staan ook de plekken waar mogelijk een laadpaal kan komen (oranje stippen). Als een laadpaal in aanvraag is, wordt dat aangegeven met een blauwe stip op de kaart. Deze kaart wordt wekelijks bijgewerkt.

Niet op alle locaties wordt zomaar een openbare laadpaal geplaatst. Hiervoor zijn een goedgekeurde aanvraag van een inwoner en een verkeersbesluit nodig. Lees hieronder hoe u een aanvraag kunt doen voor een openbare laadpaal bij u in de buurt.

Bekijk de kaart met openbare laadpalen en laadpaal-locaties op de website van Amersfoort in Beeld:

De kaart op de website oplaadpunten.nl geeft actuele informatie over de beschikbaarheid van openbare en semi-openbare oplaadpunten. Deze website is niet van de gemeente.

Aanvragen openbaar oplaadpunt

Via onderstaande button komt u bij het online formulier voor het aanvragen van plaatsing van een openbare laadpaal. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig.

U kunt bij uw aanvraag ook één van de vastgestelde locaties als voorkeurslocatie opgeven. Bekijk daarvoor de kaart. Door op een punt op de kaart te klikken, krijgt u het locatienummer van de laadpaal te zien.

Leveranciers openbare oplaadpunten

U bent vrij om een bedrijf (exploitant) te kiezen dat de openbare laadpaal gaat plaatsen. Exploitanten die al openbare laadpalen hebben geplaatst in Amersfoort zijn ParknCharge en Orange Charging.

Aanvragen openbare laadpaal

Wilt u de aanvraag liever per post doen? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Amersfoort t.a.v. Laadpalen

Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

Vermeld in de brief:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw contactgegevens

Eventueel het locatienummer laadpaal van de locatie in uw omgeving die uw voorkeur heeft.

Kijk voor informatie over het aanvragen van openbare laadpalen en ons beleid bij onderstaande veelgestelde vragen.

Eigen oplaadpunt plaatsen

Eigen parkeerplaats bij de woning

Als u een eigen parkeerplaats of parkeerplaatsen bij de woning heeft, dan kunt u hier 1 of meer eigen oplaadpunten (laten) plaatsen. Het oplaadpunt of de laadpaal mag alleen op eigen terrein geplaats worden. Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een eigen oplaadpunt of laadpaal bij een woning. U mag uw oplaadpunt alleen gebruiken om uw auto op een eigen parkeerplaats bij de woning op te laden, bijvoorbeeld op de oprit, carport of parkeerplaats of in een eigen garage. Het is niet toegestaan om kabels of snoeren aan te (laten) brengen in de openbare ruimte om zo uw auto op te laden. Het is dus niet toegestaan om uw auto op de openbare weg op te laden met een oplaadpunt vanaf uw eigen terrein.

Eigen parkeerplaats los van de woning

Heeft u een parkeerplaats los van uw woning en ligt er gemeentegrond tussen uw woning en de parkeerplaats? Het is niet toegestaan om hier een oplaadpunt te plaatsen als u daarvoor een kabel door de grond van de gemeente moet leggen.

Het (laten) plaatsen van een eigen oplaadpunt in de openbare ruimte staan wij niet toe. Ook niet als deze wordt aangeboden door bijvoorbeeld de werkgever, autodealer of leasemaatschappij. De gemeente Amersfoort biedt geen subsidie voor het plaatsen van een eigen laadpaal. U kunt via de button bovenaan deze pagina een aanvraag doen voor een openbare laadpaal.

Een vereniging van eigenaren (VvE) is zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van oplaadpunten. Het is niet toegestaan om op het VvE terrein een oplaadpunt te plaatsen als daarvoor een kabel in of door de grond van de gemeente moet worden gelegd.

VvE's met parkeergarage

Ook VvE’s met een parkeergarage zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van oplaadpunten. Op de webpagina van vveladen.nl kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden voor laadvoorzieningen bij VvE’s. Ook staan hier praktische documenten die u verder kunnen helpen bij het proces, zoals een werkplan, juridische toolkit en besluitvormingsmodellen.

Subsidie voor oplaadpunten-advies bij VvE’s

Vanuit de Rijksoverheid (RVO) is er een subsidie beschikbaar gesteld voor advies bij het aanleggen van één of meerder oplaadpunten (in parkeergarages) bij VvE’s. U kunt de subsidie aanvragen tot 30 september 2023. Op de webpagina van RVO leest u meer over (het aanvragen van) de subsidie en de voorwaarden.

Besluitvorming voor oplaadpunten bij VvE’s

De gemeente kan u niet helpen met de besluitvorming over het plaatsen van een oplaadpunt bij de VvE. Er is wel een wetsvoorstel in de maak met als doel belemmeringen voor het plaatsen van oplaadpunten (in parkeergarages) bij VvE’s weg te nemen. Op de webpagina van de Rijksoverheid leest u meer over het wetsvoorstel en de actuele status.

Financiering voor oplaadpunten bij VvE’s

Voor het plaatsen van de laadpalen (of andere duurzaamheidsmaatergelen) kan een VvE een lening afsluiten via de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Op de webpagina van Nationaal Warmtefonds staat hierover meer informatie.

Parkeren bij openbare oplaadpunten

Hieronder leest u wat de regels zijn voor opladen en parkeren bij openbare oplaadpunten.

Elk openbaar oplaadpunt heeft twee aansluitpunten en staat vrijwel altijd bij twee parkeerplekken of parkeervakken. Bij de laadpaal staat een verkeersbord met een ‘P’ en de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’. Welke plekken zijn gereserveerd voor elektrisch laden is te zien aan de pijlen die op het verkeersbord bij de laadpaal staan. Deze plekken zijn bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Auto’s mogen hier niet parkeren, ook elektrische auto’s niet. Een elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als de auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal.  Is de batterij opgeladen? Dan moet de auto worden verplaatst. Op die manier kunnen elektrische rijders uit de buurt de laadpaal gebruiken. Staat een niet-elektrische auto geparkeerd op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? Of staat een elektrische auto op een gereserveerde laadplek, zonder dat deze met de laadpaal verbonden is? U kunt daar een melding van maken via telefoonnummer 14 033 of via deze meldpagina op onze website.

De borden bij de laadpaal geven aan waar u wel en niet mag parkeren, ook als er een wit kruis op de weg staat

Bij een laadpaal staat altijd een verkeersbord dat aangeeft welke plek is gereserveerd voor elektrisch laden. We plaatsen geen wit kruis meer op parkeerplekken bij openbare laadpalen. Bij sommige openbare laadpalen staan nog wel één of twee witte kruizen op de parkeerplek. Het kan voorkomen dat er een wit kruis op één van de twee parkeerplekken staat, terwijl de pijlen op het verkeersbord aangeven dat beide parkeerplekken gereserveerd zijn voor laden. Volg altijd wat op de borden staat. Kijk dus goed wat er op het verkeersbord bij de laadpaal staat om te zien waar je wel en niet mag parkeren. De witte kruizen die er nog staan halen we niet weg, door slijtage verdwijnen deze na verloop van tijd. Ook daarom is het belangrijk om goed op de bebording te letten.

Wanneer een oplaadpaal in een gebied staat waar vergunning parkeren of betaald parkeren geldt, dan geldt de vergunning- of betaalplicht ook tijdens het opladen van uw elektrische auto. Op de website van ParkeerService vindt u een plattegrond en meer informatie.

Veelgestelde vragen

Nee, dat is vanwege toegankelijkheid van de openbare ruimte en om veiligheidsredenen niet toegestaan. Ook niet als er gebruik wordt gemaakt van een afdekmat, kabelgoot of iets dergelijks. Een zogenaamde verlengde private aansluiting is niet toegestaan.

Als u een eigen parkeerplaats of parkeerplaatsen bij de woning heeft, dan kunt u hier 1 of meer eigen oplaadpunten (laten) plaatsen. Het oplaadpunt of de laadpaal mag alleen op eigen terrein geplaats worden. Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van een eigen oplaadpunt of laadpaal bij een woning. U mag uw oplaadpunt alleen gebruiken om uw auto op een eigen parkeerplaats bij de woning op te laden, bijvoorbeeld op de oprit, carport of parkeerplaats of in een eigen garage. Het is niet toegestaan om kabels of snoeren aan te (laten) brengen in de openbare ruimte om zo uw auto op te laden. Het is dus niet toegestaan om uw auto op de openbare weg op te laden met een oplaadpunt vanaf uw eigen terrein.

Heeft u een parkeerplaats los van uw woning en ligt er gemeentegrond tussen uw woning en de parkeerplaats? Het is niet toegestaan om hier een oplaadpunt te plaatsen als u daarvoor een kabel door de grond van de gemeente moet leggen.

Het (laten) plaatsen van een eigen oplaadpunt in de openbare ruimte staan wij niet toe. Ook niet als deze wordt aangeboden door bijvoorbeeld de werkgever, autodealer of leasemaatschappij. De gemeente Amersfoort biedt geen subsidie voor het plaatsen van een eigen laadpaal.

U kunt via de button bovenaan deze pagina een aanvraag doen voor een openbare laadpaal.

Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Kijk of u in gesprek kunt gaan met de eigenaar van de betreffende auto. Niet-elektrische auto’s mogen niet parkeren op de gereserveerde parkeerplekken. En elektrische auto’s mogen alleen op de gereserveerde parkeerplaatsen staan als ze met de stekkern zijn verbonden aan de laadpaal. U kunt bestuurders hierop aanspreken of een melding doen bij onze collega’s van Handhaving. Ook zijn er wijken waar de elektrische rijders samen bijvoorbeeld een appgroep hebben waarin ze elkaar op de hoogte stellen als de auto is opgeladen en ze hem verplaatsen, zodat de volgende kan gaan laden. Dan is er ook gelijk een openbare parkeerplaats voor de auto die klaar is met laden. U kunt voor zover mogelijk ook onderlinge afspraken maken over het gebruik van de openbare laadpaal. Hiermee kunt u het gebruik - samen met andere elektrische rijders - verder optimaliseren. U kunt een melding maken bij Handhaving via het digitale contactformulier. In het weekend kunt u hiervoor de politie bellen: 0900 8844.

De gemeente plaatst zelf geen openbare laadpalen, dat wordt gedaan door laadpaal-exploitanten. De locaties waar laadpalen kunnen komen, zijn al wel door de gemeente vastgesteld. Deze vastgestelde locaties kunt u bekijken op de kaart op amersfoort-in-beeld.nl/#laadpalen.

Een laadpaal wordt pas geplaatst als hiervoor een goedgekeurde aanvraag is, een verkeersbesluit is genomen en de aanvragen een exploitant heeft gevonden die de laadpaal kan plaatsen. Welke locaties ingevuld gaan worden en wanneer dit gebeurt, kan de gemeente vooraf niet zeggen. Dit hangt namelijk af van de aanvragen voor openbare laadpalen en de ontwikkeling van elektrisch rijden.

Nee, u kunt niet zelf de locatie van een openbare laadpaal kiezen? De locaties waar laadpalen kunnen komen, door de gemeente vastgesteld. Deze vastgestelde locaties kunt u bekijken op de kaart op amersfoort-in-beeld.nl/#laadpalen. Als u een aanvraag doet voor een openbare laadpaal, dan kunt u één van deze locaties in uw omgeving doorgeven als voorkeurslocatie.

U kunt een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in de nabijheid van uw woon- of werkplek. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

  • U woont of werkt in de gemeente Amersfoort en kunt dat aantonen.

  • U heeft geen parkeerplek op eigen terrein.

  • Er staat geen laadpaal binnen een straal van ongeveer 200 meter of een loopafstand van circa 250 meter van uw woning.

In onze beleidsregels leest u meer over ons beleid en het aanvragen van openbare laadpalen.

De gemeente heeft geen subsidies voor elektrisch vervoer of laadinfrastructuur. Vanuit de rijksoverheid is er de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Meer informatie daarover vindt u op de website van RVO.

U hoeft geen geld te betalen voor het aanvragen van een openbare laadpaal. De exploitant en de gemeente betalen de kosten voor het plaatsen van een openbare laadpaal.

Eén of meerdere bewoners en/of werknemers bij u in de buurt hebben een aanvraag gedaan voor een openbare laadpaal. Deze aanvragen zijn getoetst aan een aantal eisen die in de beleidsregels staan. We hebben locaties gekozen  op plekken waar omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Dit is in de meeste gevallen niet direct voor deuren of ramen. Soms kan het niet anders, bijvoorbeeld door de ondergrondse infrastructuur, bomen of omdat er geen andere locatie mogelijk is.

De laadpaal is openbaar en kan door iedereen worden gebruikt die een elektrische auto heeft.

Ja, u kunt contact opnemen met laadpalen@amersfoort.nl om te vragen het tweede vak te laten reserveren voor elektrisch laden. De gemeente bepaalt op basis van het huidige gebruik of het nodig is om uit te breiden met het tweede parkeervak. Geef bij uw verzoek aan om welke locatie het gaat.

We streven er naar om de laadpaal binnen 4 maanden na een goedgekeurde aanvraag te laten plaatsen. Wanneer een laadpaal precies geplaatst wordt hangt ook af van de planning van de netbeheerder en het bedrijf dat de laadpaal plaatst.

Nee. Een openbare laadpaal is niet geplaatst voor één gebruiker. De laadpalen zijn openbaar en onderdeel van een dekkend netwerk. De verwachting is dat in de (nabije) toekomst de behoefte naar laadpunten zal toenemen. Het aantal elektrische auto’s in Nederland neemt namelijk toe. Om in die behoefte te kunnen blijven voorzien, verwijderen we geen laadpalen.

Ja, de parkeerregels blijven hetzelfde. Als een parkeerplek waarvoor betaald parkeren geldt wordt ingenomen door een motor of een ander voertuig moet hiervoor parkeergeld worden betaald. Ook als een voertuig hier staat om te laden.

U kunt dit melden door een e-mail te sturen naar laadpalen@amersfoort.nl. Kijk ook of u in gesprek kunt gaan met de andere gebruikers van deze laadpaal en afspraken kunt maken over het gebruik. Verplaats uw auto als deze is opgeladen, zo kunnen zo veel mogelijk elektrische rijders gebruik maken van de laadpaal.

De gemeente verwerkt de goedgekeurde aanvraag van een oplaadpunt in een verkeersbesluit. De verkeersbesluiten worden, net zoals alle andere vergunningen online gepubliceerd op de website van het Gemeenteblad. Via de webpagina van OmgevingsAlert kunt u de OmgevingsAlert-app voor uw mobiele telefoon of tablet downloaden. In de app vindt u een overzicht van de vergunningen en meldingen in uw buurt of wijk. U kunt instellen dat u een melding krijgt als er een nieuw besluit is gepubliceerd voor uw wijk of buurt.

Als u het niet eens bent met een verkeersbesluit kunt u hiertegen bezwaar maken. Onderaan deze pagina leest u hoe dat moet.

Een openbare laadpaal wordt geplaatst als hiervoor een goedgekeurde aanvraag is. De gemeente verwerkt de goedgekeurde aanvraag van een oplaadpunt in een verkeersbesluit voor het plaatsen van de laadpaal en het reserveren van de parkeerplaatsen. Als het verkeersbesluit gepubliceerd is kan de laadpaal geplaatst worden.

De verkeersbesluiten worden, net zoals alle andere vergunningen online gepubliceerd op de website van het Gemeenteblad. Via de webpagina van OmgevingsAlert kunt u de OmgevingsAlert-app voor uw mobiele telefoon of tablet downloaden. In de app vindt u een overzicht van de vergunningen en meldingen in uw buurt of wijk. U kunt instellen dat u een melding krijgt als er een nieuw besluit is gepubliceerd voor uw wijk of buurt.

Als u het niet eens bent met een verkeersbesluit kunt u hiertegen bezwaar maken. Onderaan deze pagina leest u hoe dat moet.

As gemeente willen we elektrisch rijden stimuleren. Daarom maken we het laden van een elektrische auto in de openbare ruimte mogelijk.

Met het plaatsen van een laadpaal wordt de functie van een openbare parkeerplaats anders. De parkeerplaats is vanaf dat moment voor het opladen van een elektrisch voertuig. We zitten in een overgangsperiode waar we zowel ruimte willen bieden aan elektrische en niet elektrische auto's.

Bekendmaking aanvraag en bezwaar

Een inwoner kan met de goedgekeurde aanvraag een exploitant zoeken die de openbare laadpaal kan plaatsen. De gemeente sluit vervolgens een overeenkomst met de exploitant voor het plaatsen van de openbare laadpaal. Nadat de overeenkomst is afgesloten stelt de gemeente het verkeersbesluit op voor de openbare laadpaal. Het verkeersbesluit wordt digitaal gepubliceerd op de webpagina van het Gemeenteblad.

Op de webpagina van overheid.nl kunt u uitgebreid zoeken naar verkeersbesluiten. Op de webpagina van OmgevingsAlert kunt u de OmgevingsAlert-app voor uw mobiele telefoon of tablet downloaden. In de app vindt u een overzicht van de vergunningen en meldingen in uw buurt of wijk. U kunt instellen dat u een melding krijgt als er een nieuw besluit is gepubliceerd voor uw wijk of buurt. De verkeersbesluiten voor openbare laadpalen worden op dinsdag gepubliceerd. Als het verkeersbesluit gepubliceerd is kan de laadpaal geplaatst worden.

Als de overeenkomst met de exploitant van de laadpaal is afgesloten, stelt de gemeente het verkeersbesluit op voor de openbare laadpaal. Als het verkeersbesluit is gepubliceerd, kan de openbare laadpaal geplaatst worden. Als u het niet eens bent met een verkeersbesluit kunt u hiertegen bezwaar maken. Bezwaar maken kan met een brief of digitaal. In het verkeersbesluit staat hoe en waar u bezwaar kunt maken tegen het besluit.

Contact of vraag?

Staat het antwoord op uw vraag niet bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina? Of heeft u een andere vraag? Stuur een e-mail naar:

laadpalen@amersfoort.nl.

Bent u laadpalen-exploitant (CPO)?

Wilt u openbare laadpalen plaatsen in Amersfoort? Neem hiervoor contact met ons op. Via onderstaande button leest u alvast meer over onze werkwijze en beleid.

Lees meer

Meer weten over elektrisch rijden?

Amersfoortduurzaam is hét platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform