Laadpaal plaatsen als exploitant

Algemeen

Als je een laadpaal wilt plaatsen in de gemeente Amersfoort is daarvoor een (standaard)overeenkomst met Gemeente Amersfoort nodig. Nadat de overeenkomst is afgesloten kan een verkeersbesluit voor de betreffende locatie worden opgesteld door de gemeente. Na publicatie van het verkeersbesluit kan de laadpaal geplaatst worden.

Openbare laadpalen plaatsen

In Amersfoort werken wij met een open markt model. Daarmee is het voor iedere laadpalen-exploitant mogelijk om openbare laadpalen te plaatsen in Amersfoort. We sluiten per laadpaal een overeenkomst. Daarin leggen we afspraken vast tussen de gemeente en de exploitant.

Plaatsing op basis van aanvragen

Alleen met een door de gemeente goedgekeurde aanvraag van een inwoner kan een laadpaal geplaatst worden door een laadpalen-exploitant. 

Vaste locaties voor laadpalen

Onderdeel van ons beleid is dat we werken met vastgestelde locaties. Waar laadpalen kunnen komen in Amersfoort is dus al bekend. De exploitant plaatst de laadpaal op 1 van deze vastgestelde locaties. Deze locaties vormen samen een dekkend netwerk voor de stad. Hiermee verwachten we te voldoen aan de toenemende vraag naar openbare laadmogelijkheden in de stad.

De locaties voor openbare laadpalen zijn te zien op de kaart op de website Amersfoort in Beeld. Op de kaart wordt de status van aanvragen en plaatsingen elke week bijgewerkt.

Aanvraag- en plaatsingsproces

De belangrijkste stappen in het aanvraagproces zijn:

  1. Inwoner doet een aanvraag voor plaatsing openbare laadpaal bij de gemeente.
  2. Inwoner doet aanvraag bij een willekeurige laadpaal-exploitant op basis van goedgekeurde aanvraag.
  3. Laadpaal-exploitant sluit overeenkomst voor de betreffende laadpaal met de gemeente.
  4. Gemeente neemt verkeersbesluit voor de betreffende locatie.
  5. Exploitant plaatst de laadpaal na publicatie van het verkeersbesluit.

Een aanvraag voor een openbare laadpaal door een inwoner moet dus altijd eerst bij de gemeente worden gedaan. Meldt een aanvrager zich eerst bij jou, verwijs de aanvrager dan door naar onze pagina Oplaadpunten elektrische auto's. Daar kan een aanvraag bij ons worden gedaan. Als deze wordt goedgekeurd kan de aanvrager opnieuw contact met je opnemen voor de vervolgstappen.

Goedgekeurde aanvraag van gemeente

Heb je een door de gemeente goedgekeurde aanvraag gekregen van een inwoner en wil je de laadpaal plaatsen op de aangegeven locatie? Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via laadpalen@amersfoort.nl. Bij een goedgekeurde aanvraag krijgen aanvragers een aanvraagnummer en sturen we aanvullende informatie voor exploitanten mee als pdf.

Meer informatie

Meer informatie over onze werkwijze en het beleid lees je in onze beleidsregels voor oplaadinfrastructuur. Heb je vragen over ons beleid en het plaatsen van openbare laadpalen in Amersfoort? Stuur dan een e-mail naar laadpalen@amersfoort.nl. We reageren binnen 10 werkdagen op je e-mail.

Voor het plaatsen van snelladers geldt een andere werkwijze. Als je hier meer over wilt weten, stuur dan een e-mail naar laadpalen@amersfoort.nl.

Informatie voor inwoners

Ben je als inwoner op zoek naar informatie over ons beleid en de werkwijze voor het plaatsen van openbare laadpalen? Ga naar amersfoort.nl/laadpalen.