Oplaadpunten elektrische auto's

Algemeen

De gemeente is een voorstander van elektrisch rijden. Daarom willen we dat inwoners hun elektrische auto in Amersfoort altijd binnen een straal van circa 200 of 250 meter loopafstand van de woning kunnen opladen. Dat doen we door op basis van aanvragen van inwoners openbare laadpalen te plaatsen. Iedereen met een geschikte laadpas of app kan de openbare laadpalen gebruiken.

Locaties op de kaart

Op de website Amersfoort in beeld zie je op de kaart waar openbare laadpalen staan. Deze zijn aangegeven met groene stippen. Ook zie je de plekken waar mogelijk een laadpaal kan komen. Die zijn aangegeven met oranje stippen. Als een laadpaal in aanvraag is, wordt dat aangegeven met een blauwe stip op de kaart. De kaart wordt elke week bijgewerkt.

Niet op alle locaties wordt zomaar een openbare laadpaal geplaatst. Hiervoor zijn een goedgekeurde aanvraag van een inwoner en een verkeersbesluit nodig. Hieronder lees je hoe je een aanvraag kunt doen voor een openbare laadpaal bij jou in de buurt.

De kaart op de website oplaadpunten.nl geeft actuele informatie over de beschikbaarheid van openbare en semi-openbare oplaadpunten. Deze website is niet van de gemeente.

Aanvragen openbaar oplaadpunt

Een openbare laadpaal vraag je online aan. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Aanvragen

Je kunt bij je aanvraag ook 1 van de vastgestelde locaties als voorkeurslocatie opgeven. Bekijk daarvoor de kaart. Door op een punt op de kaart op Amersfoort in beeld te klikken, zie je het locatienummer van de laadpaal.

Je bent vrij om een bedrijf (exploitant) te kiezen dat de openbare laadpaal gaat plaatsen. Exploitanten die al openbare laadpalen hebben geplaatst in Amersfoort zijn Park&Charge en Orange Charging.

Aanvraag per post

Wil je de aanvraag liever per post doen? Stuur dan een brief naar:

Gemeente Amersfoort
t.a.v. Laadpalen
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Vermeld in de brief:

  • je naam
  • je adres
  • je contactgegevens
  • eventueel het locatienummer van de locatie in je omgeving die de voorkeur heeft

Eigen parkeerplaats bij de woning

Als je een eigen parkeerplaats of parkeerplaatsen bij de woning hebt, kun je hier 1 of meer eigen oplaadpunten (laten) plaatsen. Het oplaadpunt of de laadpaal mag alleen op eigen terrein geplaatst worden. Hiervoor is geen vergunning nodig.

Eigen parkeerplaats los van de woning

Heb je een parkeerplaats los van je woning en ligt er gemeentegrond tussen je woning en de parkeerplaats? Het is niet toegestaan om hier een oplaadpunt te plaatsen als je daarvoor een kabel door de grond van de gemeente moet leggen.

Het (laten) plaatsen van een eigen oplaadpunt in de openbare ruimte staan wij niet toe. Ook niet als deze wordt aangeboden door bijvoorbeeld de werkgever, autodealer of leasemaatschappij. Gemeente Amersfoort biedt geen subsidie voor het plaatsen van een eigen laadpaal. Je kunt wel een aanvraag doen voor een openbare laadpaal.

Laden vanaf oplaadpunt op eigen terrein

We hebben nu nog geen duidelijke regels en richtlijnen voor het gebruik van een oplaadpunt op eigen terrein naar een auto die voor of bij jouw woning is geparkeerd. We noemen dat een verlengde private aansluiting (VPA). Op basis van de regels die er nu wel zijn, kun je een eigen laadkabel gebruiken als je met een paar dingen rekening houdt.

Gebruik kabelmat voor veiligheid 

Belangrijke voorwaarde voor een kabel over de stoep is dat de stoep toegankelijk blijft en je maatregelen neemt om struikelen te voorkomen. De stoep moet ook toegankelijk blijven, bijvoorbeeld voor rollators, rolstoelen en kinderwagens. Gebruik hiervoor een kabelmat. Het aanleggen van kabelgoottegels in de openbare ruimte is op dit moment niet toegestaan.

Geen kabel over fietspad of rijbaan of door groen

Je mag geen kabel leggen over de rijbaan, een fietspad of door openbaar groen. Dat is verboden. Ook niet als je een kabelmat gebruikt. Daarnaast moet de kabel natuurlijk ook lopen naar een plek waar parkeren is toegestaan. Als er een parkeerverbod geldt op de plek waar je de auto wilt opladen, is het ook niet toegestaan om jouw auto op die plek op te laden. Door het leggen van de kabel ontstaat geen (erkende) parkeerplaats. Een parkeerplaats waarnaar een laadkabel wordt gelegd, blijft openbaar. Andere auto’s mogen ook op deze plek parkeren. De eigenaar van de kabel heeft geen voorkeurspositie of voorrang voor het gebruik van deze parkeerplaats. 

Eind 2024 Regels VPA bekend

We zijn bezig met het opstellen van regels voor de verlengd private aansluiting. Daarbij willen we een keuze maken voor één variant: de kabelgoot of de kabelmat. In regels geven we duidelijk aan wat wel en niet mag en onder welke voorwaarden. We verwachten dat deze regels in het laatste kwartaal van 2024 klaar zijn. We passen de informatie op deze wegpagina hier op aan.

Eigen oplaadpunt bij vereniging van eigenaren (VvE)

Een vereniging van eigenaren (VvE) is zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van oplaadpunten. Het is niet toegestaan om op het VvE-terrein een oplaadpunt te plaatsen als daarvoor een kabel in of door de grond van de gemeente moet worden gelegd.

VvE's met parkeergarage

Ook VvE’s met een parkeergarage zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van oplaadpunten. Op de webpagina van vveladen.nl vind je meer informatie over de mogelijkheden voor laadvoorzieningen bij VvE’s. Ook staan hier documenten die je verder kunnen helpen bij het proces. Denk aan een werkplan, juridische toolkit en besluitvormingsmodellen.

Subsidie voor advies en aanleg oplaadpunten bij VvE’s

Vanuit de Rijksoverheid (RVO) zijn 2 subsidies beschikbaar voor het opladen van elektrische auto's op parkeerplaatsen van een VvE, woonvereniging of wooncoöperatie:

  1. Een subsidie voor het aanleggen van basislaadinfrastructuur. De VvE laat zelf de zogenaamde basislaadinfrastructuur aanleggen. Hiermee wordt het voor bewoners gemakkelijker om een oplaadpunt aan te laten leggen bij hun parkeerplaats(en). De VvE krijgt € 100 subsidie per parkeerplaats.
  2. Een subsidie voor advies bij het plaatsen van oplaadpunten. Er komt het nodige kijken bij de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s binnen een VvE. VvE’s hebben hiervoor vaak niet de benodigde kennis en ervaring. Daarom kunnen VvE’s subsidie krijgen voor een oplaadpuntenadvies door een deskundig adviseur. Hiermee krijgt de VvE inzicht in de mogelijkheden voor het aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto’s binnen de VvE. Dit helpt bij het maken van een goede afweging en keuze. 75% van de kosten voor het advies (inclusief BTW), met een maximum van € 1.500, kunnen met de subsidie worden betaald. 

Beide subsidies kunnen tussen 1 januari 2024 en 31 december 2027 aangevraagd worden via de website van de RVO. Hier staan ook de voorwaarden.

Financiering voor oplaadpunten bij VvE’s

Voor het plaatsen van de laadpalen (of andere duurzaamheidsmaatregelen) kan een VvE een lening afsluiten via de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Op de website van Nationaal Warmtefonds staat meer informatie.

Parkeren bij openbare laadpunten

Voor opladen en parkeren bij openbare oplaadpunten gelden een aantal regels.

Gereserveerde parkeervakken

Elk openbaar oplaadpunt heeft 2 aansluitpunten en staat vrijwel altijd bij 2 parkeerplekken of -vakken. Bij de laadpaal staat een verkeersbord met een ‘P’ en de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’. Welke plekken zijn gereserveerd voor elektrisch laden is te zien aan de pijlen die op het verkeersbord bij de laadpaal staan. Deze plekken zijn bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Auto’s mogen hier niet parkeren, ook elektrische auto’s niet. Een elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als de auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal.  

Is de batterij opgeladen? Dan moet de auto worden verplaatst. Op die manier kunnen elektrische rijders uit de buurt de laadpaal gebruiken. Staat een niet-elektrische auto geparkeerd op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? Of staat een elektrische auto op een gereserveerde laadplek, zonder dat deze met de laadpaal verbonden is? Dan kun je daar een melding van doen.

Borden en witte kruizen

De borden bij de laadpaal geven aan waar je wel en niet mag parkeren. Ook als er een wit kruis op de weg staat.

Bij een laadpaal staat altijd een verkeersbord dat aangeeft welke plek is gereserveerd voor elektrisch laden. We plaatsen geen wit kruis meer op parkeerplekken bij openbare laadpalen. Bij sommige openbare laadpalen staan nog wel 1 of 2 witte kruizen. Het kan voorkomen dat er een wit kruis staat, terwijl de pijlen op het verkeersbord aangeven dat de parkeerplek is gereserveerd voor laden. Volg altijd wat op de borden staat. Kijk dus goed wat er op het verkeersbord bij de laadpaal staat om te zien waar je wel en niet mag parkeren. De witte kruizen die er nog staan halen we niet weg. Door slijtage verdwijnen deze na verloop van tijd. Ook daarom is het belangrijk om goed op de borden te letten.

Gebieden met vergunningparkeren of betaald parkeren

Staat een oplaadpaal in een gebied waar vergunningparkeren of betaald parkeren geldt? Dan geldt die vergunning- of betaalplicht ook tijdens het opladen van je elektrische auto. Op de website van ParkeerService vind je een plattegrond en meer informatie.

Laadprijzen en laadpassen

Als je een openbare laadpaal wilt gebruiken heb je een laadpas nodig. De prijs die je betaalt om je auto op te laden bij een openbare laadpaal kan per laadpaal verschillen. De prijs wordt bepaald door het bedrijf van de laadpaal en het bedrijf van wie je een laadpas hebt. De gemeente heeft hier geen invloed op.
Op onderstaand websites kun je meer informatie vinden over verschillende laadpassen. Hier staan per laadpas kenmerken, voorwaarden en prijzen.
    
www.laadpas.com
www.laadpastop10.nl
www.laadpaswijzer.nl
www.verkeersonderneming.nl

Contact of vraag?

Heb je een vraag over laadpalen? Stuur een e-mail naar laadpalen@amersfoort.nl.

Bekendmaking plaatsing laadpaal

Een inwoner kan met de goedgekeurde aanvraag een exploitant zoeken die de openbare laadpaal kan plaatsen. De gemeente sluit vervolgens een overeenkomst met de exploitant om de openbare laadpaal te plaatsen. Nadat de overeenkomst is afgesloten stelt de gemeente het verkeersbesluit op voor de openbare laadpaal. Het verkeersbesluit wordt digitaal gepubliceerd via de website van het Gemeenteblad.

Op de website overheid.nl kun je uitgebreid zoeken naar verkeersbesluiten. Op de website OmgevingsAlert kun je de OmgevingsAlert-app voor je telefoon of tablet downloaden. In de app vind je een overzicht van de vergunningen en meldingen in jouw buurt of wijk. Je kunt instellen dat je een melding krijgt als er een nieuw besluit is gepubliceerd voor jouw wijk of buurt. De verkeersbesluiten voor openbare laadpalen worden op dinsdag gepubliceerd. Als het verkeersbesluit gepubliceerd is, kan de laadpaal geplaatst worden.

Bezwaar maken tegen plaatsing laadpaal

Als de overeenkomst met de exploitant van de laadpaal is afgesloten, stelt de gemeente het verkeersbesluit op voor de openbare laadpaal. Als het verkeersbesluit is gepubliceerd, kan de openbare laadpaal geplaatst worden. Ben je het niet eens met een verkeersbesluit? Dan kun je hiertegen bezwaar maken. In het verkeersbesluit staat hoe en waar je bezwaar kunt maken tegen het besluit.

Informatie voor exploitanten

Wil jij als exploitant openbare laadpalen plaatsen in Amersfoort? Neem contact met ons op. Meer over onze werkwijze lees je op de pagina Laadpaal plaatsen als exploitant.