Open Call Beeldende Kunst 2025 open voor inschrijving

Algemeen

Gemeente Amersfoort verstrekt elk jaar een opdracht voor het uitvoeren van een beeldend kunstproject in Amersfoort. Het kunstproject heeft een sterk concept, inspireert en is realiseerbaar. Het project wordt eenmalig gerealiseerd en uitgevoerd in Amersfoort in 2025 en is in ieder geval zichtbaar voor Amersfoorters.

Beeldend kunstproject

Onder een beeldend kunstproject verstaan we alle kunstuitingen op een of meerdere gebieden van teken-, schilder- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, conceptuele kunst, performancekunst, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Een luciferdoosje met lucifers als armen en benen, het doosje staat open en er zitten twee lucifers in
Merijn Bolink, Open Call Project 2023 Ruis, foto en projectorganisatie Ian de Ruiter

Doel

Met de Open Call wil Gemeente Amersfoort een opdracht verstrekken voor een tijdelijk kwalitatief hoogstaand beeldend kunstproject in Amersfoort met een sterk concept en uitgevoerd door professionele kunstenaars. Een permanent kunstwerk in de openbare ruimte valt dus buiten de Open Call.

Budget

Voor de Open Call 2025 stelt Gemeente Amersfoort een budget van maximaal € 40.000,- (exclusief btw) beschikbaar. Dit budget is voor de totale projectrealisatie inclusief honorarium voor de organisatie en voor de kunstenaar(s) volgens de richtlijnen landelijke kunstenaarshonoraria en alle kosten om het project te realiseren zoals productie, PR, vergunningen, reis-en verblijfkosten, openingsmoment en beelddocumentatie en onvoorziene kosten.

Planning

Indienen projectplan

Tot en met zondag 22 september 2024 24.00 uur.

1e ronde: beoordeling projectplan

Half oktober bericht wie door is naar de pitchronde.

2e ronde: pitchen

18 november pitchavond voor de 3 beste plannen.

Voorwaarden

 • Professionele kunstenaars en zelfstandige curatoren kunnen zich aanmelden voor de Open Call (alle rechtsvormen zijn toegestaan).
 • Het gaat om een project dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in het volgende jaar in Amersfoort. 

Eisen

 • Ten minste 3 professionele beeldend kunstenaars en/ of vormgevers zijn betrokken, van wie ten minste 1 uit Amersfoort.
 • Betrokken kunstenaars worden betaald conform richtlijnen kunstenaarshonoraria(link is extern).
 • Het project draagt bij aan het doel van de Open Call.

Indienen projectplannen

Inzenden kan tot en met zondag 22 september 2024 24.00 uur. Inzendingen stuur je naar beeldendekunst@amersfoort.nl. We nemen alleen voorstellen in behandeling die op tijd binnen zijn, aan de eisen voldoen en alle onderdelen bevatten.

Een inzending bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Namen organisator(en) 
 2. Adresgegevens organisatoren 
 3. Titel projectplan 
 4. Projectplan (1 document in pdf waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen):
 • Beschrijving plan/concept ondersteund door beeldmateriaal* : Wat ga je doen. (maximaal 5 A4)
 • Voorstel deelnemende kunstenaars met beeldmateriaal* en cv’s
 • Beschrijving van de gewenste locatie waar het project uitgevoerd zou kunnen worden of indien bekend de locatie**. De exacte locatie hoeft nog niet bekend te zijn maar we willen wel een omschrijving van wat wenselijk is voor het plan.
 • Uitvoeringsperiode: wanneer is het project zichtbaar in Amersfoort voor de bewoners en hoelang is het zichtbaar (indicatie)
 • Inzicht in de kosten en betaling kunstenaars. Is het project realiseerbaar voor € 40.000,-
 • Beschrijving van het publiek dat je wilt bereiken.
 • Cv(‘s) organisator(en)

* beeldmateriaal mag ook een losse video zijn of verwijzing naar website met beeldmateriaal
** kunsthal KadE, Mondriaanhuis en Flehite zijn in principe als hoofdlocatie niet mogelijk. Deze musea hebben hun eigen programmering en die is al ver van te voren vastgelegd.

Beoordeling

In de eerste ronde wordt je aanmelding beoordeeld op het concept, uitvoerbaarheid en cv’s. Bekijk welke criteria de commissie hanteert.

De 3 projectplannen met de hoogste score worden uitgenodigd voor beoordelingsronde 2, het geven van een pitch. Tijdens deze ronde beoordeelt de commissie de inzending op uitvoerbaarheid van het project, begroting en Pr-plan. Bekijk welke criteria de commissie hanteert. Voor het uitwerken van de projectplannen en de pitch stelt de gemeente € 800,- exclusief btw per project beschikbaar.

Lees hoe de beoordeling van je plan verloopt en andere belangrijke informatie over deze opdracht.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met Leontine Sies of Marieke Sikkens via:

Mail: beeldendekunst@amersfoort.nl
Telefoon: 14 033

Eerdere winnaars Open Call