Open Call Beeldende Kunst

Algemeen

Gemeente Amersfoort verstrekt elk jaar een opdracht voor het uitvoeren van een beeldend kunstproject in Amersfoort. Het kunstproject heeft een sterk concept, inspireert en is realiseerbaar. Het project wordt eenmalig gerealiseerd en uitgevoerd in Amersfoort en is in ieder geval zichtbaar voor Amersfoorters. Inschrijven is op dit moment niet mogelijk. In 2024 kan weer ingeschreven worden voor projecten in 2025

Beeldend kunstproject

Onder een beeldend kunstproject verstaan we alle kunstuitingen op een of meerdere gebieden van teken-, schilder- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, conceptuele kunst, performancekunst, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Het kunstwerk Blaum van Marijke Schurink, Open Call 2022 Up Amersfoort
Blaum, Marijke Schurink, Open Call 2022 Up Amersfoort

Doel

Met de Open Call wil Gemeente Amersfoort een opdracht verstrekken voor een tijdelijk kwalitatief hoogstaand beeldend kunstproject in Amersfoort met een sterk concept en uitgevoerd door professionele kunstenaars. Een permanent kunstwerk in de openbare ruimte valt dus buiten de Open Call.

Budget

Voor de Open Call 2024 heeft de Gemeente Amersfoort een budget van maximaal € 40.000,- (exclusief btw) beschikbaar gesteld.

Planning

Planning

Planning

Data voor 2025 volgen.

Indienen projectplan

Verwachting september 2024.

1e ronde: beoordeling projectplan

Verwachting: oktober bericht wie door is naar de pitchronde.

2e ronde: pitchen

Verwachting november pitchavond voor de 4 beste plannen

Voorwaarden

  • Professionele kunstenaars en zelfstandige curatoren kunnen zich aanmelden voor de Open Call (alle rechtsvormen zijn toegestaan).
  • Het gaat om een project dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in het volgende jaar in Amersfoort. 

Eisen

  • Ten minste 3 professionele beeldend kunstenaars en/ of vormgevers zijn betrokken, van wie ten minste 1 uit Amersfoort.

  • Betrokken kunstenaars worden betaald conform richtlijnen kunstenaarshonoraria.

  • Het project draagt bij aan het doel van de Open Call.

Indienen projectplannen

Inzenden is op dit moment niet mogelijk.

Beoordeling

In de eerste ronde wordt je aanmelding beoordeeld op het concept, uitvoerbaarheid en cv’s. Bekijk welke criteria de commissie hanteert.

De 4 projectplannen met de hoogste score worden uitgenodigd voor beoordelingsronde 2, het geven van een pitch. Tijdens deze ronde beoordeelt de commissie de inzending op uitvoerbaarheid van het project, begroting en Pr-plan. Bekijk welke criteria de commissie hanteert. Voor het uitwerken van de projectplannen en de pitch stelt de gemeente € 800,- exclusief btw per project beschikbaar.

Lees hoe de beoordeling van je plan verloopt en andere belangrijke informatie over deze opdracht.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met Leontine Sies of Marieke Sikkens via:

Mail: beeldendekunst@amersfoort.nl
Telefoon: 14 033

Eerdere winnaars Open Call