Onderzoek naar zonne- en windenergie langs de A28 en bij de Vlasakkers

Algemeen

Gemeente Amersfoort doet samen met omliggende gemeenten, defensie, ProRail, RVO, Rijkswaterstaat en de provincie onderzoek naar geschikte plekken voor zonnepanelen en windturbines langs de A28 en langs het spoor ter hoogte van de Vlasakkers.

Regionale Energiestrategie

Om de overstap te maken naar duurzame energie is duurzaam opgewekte elektriciteit nodig. Die willen we zoveel mogelijk lokaal opwekken met zon en wind. De gemeenteraad van Amersfoort stelde daarom in de RES (regionale energiestrategie) ‘zoekgebieden’ vast. Dat zijn gebieden waar we onderzoeken óf en hoe windturbines en zonnepanelen mogelijk zijn. 

Voor twee van deze zoekgebieden is nu een onderzoek gestart naar de effecten van zonnepanelen en windturbines op de omgeving. Het gaat om het gebied langs de A28 van knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht tot aan de Poort van Amersfoort (knooppunt Hoevelaken) en een gebied langs het spoor ter hoogte van defensieterrein de Vlasakkers.  

Verkennend onderzoek

Het afgelopen half jaar is er onderzoek gedaan naar de effecten van mogelijke windturbines langs de A28 en defensieterreinen Leusderheide en Vlasakkers. De onderzoeken gaan over welke effecten geluid en slagschaduw van de turbines hebben op de omgeving. De resultaten van de eerste onderzoeken laten zien dat voor alle locaties windturbineopstellingen mogelijk zijn die aan de normen voor geluid en schaduw voldoen. Aanvullende onderzoeken voor deze onderwerpen en de resultaten van de onderzoeken naar effecten op luchtvaart (radar) en ecologie verwachten we na de zomer van 0924. Daarna nemen we een besluit over het vervolg van het project.

Dit gebeurt vanwege het project ‘Zon en wind langs A28 Utrecht-Amersfoort.' Dit project is onderdeel van het programma OER (opwek van energie op Rijksgrond). Rijkswaterstaat is projectleider en Amersfoort is hier samen met de gemeenten Soest, Utrecht, De Bilt, Zeist, Leusden, RVO, Defensie, ProRail bij betrokken. 

Vervolgstappen

Er volgen nog onderzoeken over radar, ecologie en de inpassing op de defensieterreinen. Deze resultaten verwachten we na de zomervakantie van 2024. Daarna nemen alle deelnemende partijen een besluit hoe ze verder willen met het project. 

Met de informatie uit de onderzoeken maken we de afweging óf en op welke manier windturbines en zonnepanelen op deze plekken mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft de keuze voor de technieken (zonne- en windenergie) en de beide locaties zijn in 2021 al in de RES (Regionale Energiestrategie) vastgesteld. Daarmee is het geen onderwerp van gesprek. 

Meer weten en contact opnemen?

Wil je meer weten over wat we onderzoeken, met welk doel en wat we met de resultaten van de onderzoeken doen? Kijk dan op de website van project