De Regionale Energie Strategie

Algemeen

De energietransitie houdt niet op bij de grens van een gemeente. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES. Ook de regio Amersfoort heeft zo’n plan. In de RES staat hoeveel duurzame elektriciteit we willen opwekken, waar we windmolens of zonnevelden willen neerzetten en hoe we dat gaan doen.

Het plan

De regio Amersfoort heeft aan het Rijk een aanbod gedaan om in 2030 0,5 ter wattuur duurzame elektriciteit op te wekken. Voor de gemeente Amersfoort geldt dat alle lopende projecten en nog te onderzoeken locaties passen binnen de eerder opgestelde beleidskaders voor grootschalige opwek. De RES regio Amersfoort bestaat uit:

  • de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg
  • de provincie Utrecht
  • het waterschap Vallei en Veluwe
  • netbeheerder Stedin

Bekijk de Regionale Energie Strategie 1.0 via de website met bestuurlijke stukken.

Mix van zon en wind

In Amersfoort willen we vooral zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en parkeerplaatsen. Helaas is niet ieder dak geschikt voor de opwek van zonne-energie. Soms is het dak niet stevig genoeg of is de ligging ten opzichte van de zon niet gunstig. Met alleen zonnepanelen op daken kunnen we niet aan de energieopgave voldoen. En om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen zijn ook windmolens nodig. De zon schijnt nu eenmaal niet altijd en in de winter zullen we ook duurzaam moeten opwekken. We zullen daarom een combinatie van zonnedaken, zonnevelden en windmolens moeten toepassen.

RES 1.0, en dan?

Heb je vragen over het vervolg? Of wil je eens in gesprek met de gemeente over duurzame energie? Stuur een e-mail naar duurzamestad@amersfoort.nl. We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Op www.resregioamersfoort.nl lees je met wie we samenwerken in de regio, het laatste nieuws en vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over RES

In Nederland werken we tot 2030 alleen aan technieken waarvan bewezen is dat ze effectief genoeg zijn om op grote schaal duurzame elektriciteit op te wekken. Dit geldt momenteel alleen voor windmolens en zonnepanelen. Maar we houden nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten. Als er slimmere oplossingen komen, dan krijgen die zeker een plek in een volgende versie van de RES. Elke 2 jaar wordt de RES namelijk geactualiseerd.

Door een combinatie van zon en wind wordt de capaciteit van het netwerk optimaal benut. Ten eerste omdat er vaak wind of zon is: het waait vaker dan dat de zon schijnt. Ten tweede levert windenergie met dezelfde netcapaciteit ongeveer 3 keer zoveel energie als zonne-energie. Ten derde is de belasting van het elektriciteitsnet bij het gebruik van alleen zon een stuk hoger dan als er een combinatie is van wind en zon.

In het Klimaatakkoord is het streven afgesproken dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op land, in handen komt van de lokale omgeving. Dit is niet alleen weggelegd voor ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar ook voor inwoners. Door te streven naar 50% lokaal eigendom geven we lokale gemeenschappen zeggenschap over de energietransitie en houden we de opbrengsten lokaal. Zie ook de pagina Participatie op de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Plekken voor windmolens en zonnevelden

Amersfoort heeft in 2017 al duidelijke voorwaarden gesteld op welke plekken wel en geen windmolens en zonnevelden mogen komen. Dat staat in de beleidskaders Zon en Wind. 

Energielandschappen (onderdeel Wind) en  Energielandschappen (onderdeel Zon).

Onderzoek naar zonne- en windenergie

Het duurzaam opwekken van energie is nodig om als land CO2 neutraal te worden. Daarom maakte Amersfoort samen met Leusden en Soest afspraken over waar en hoe we duurzame energie kunnen opwekken. op twee plekken is onderzocht of dit kan: langs de A28 en bij de Vlasakkers. Lees hierover meer op de pagina Onderzoek naar zonne- en windenergie langs de A28 en bij de Vlasakkers.

Meer over de RES

Wil je meer uitleg over de RES? Bekijk de video of gebruik de NP RES-gespreksassistent op de website van RES.