Onafhankelijke referendumcommissie benoemd voor referendum parkeerbeleid

Het college van burgemeester en wethouders stelt een referendumcommissie in voor het referendum over het parkeerbeleid. De initiatiefnemers van het referendum hebben voldoende geldige handtekeningen opgehaald voor hun aanvraag. De onafhankelijke referendumcommissie toetst de campagne en adviseert de raad over de vraagstelling. Dat gebeurt vooruitlopend op het formele besluit van de gemeenteraad of het referendum doorgaat.

Het instellen van een referendumcommissie is een bevoegdheid van het college op basis van de referendumverordening. De gemeenteraadraad beslist of het referendum over het Deelomgevingsprogramma Parkeren deel 1 doorgaat. En hoe het referendum er verder uit zal zien. De raad neemt dit besluit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 september 2023.

Samenstelling van de commissie

In de commissie zijn 4 onafhankelijke leden benoemd:

  • Marianne van den Anker is de ombudsman voor Rotterdam. Zij was eerder wethouder en raadslid in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam, en werkzaam als organisatieadviseur, dagvoorzitter en gespreksleider via haar eigen bureau Ankerpunt.
  • Nienke Luijckx studeert sociologie in Utrecht en rechtsgeleerdheid in Rotterdam. Zij was bestuurslid en voorzitter van belangenorganisatie voor scholieren het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).
  • Guido Rijnja is senior communicatieadviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken. Hij behaalde een doctoraat in de gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente.
  • Miranda de Vries is voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Zij was burgemeester in Etten-Leur en Geldermalsen, en namens de PvdA wethouder in Zwijndrecht. Ook was zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur tussen juli 2017 en juli 2021.

Taken van de commissie

In de referendumverordening is opgenomen dat de commissie de volgende taken heeft:

  • Advisering over de vraagstelling.
  • De toetsing van de campagne en het voorlichtingsmateriaal.
  • De behandeling van klachten over het verloop van de procedure.
  • De evaluatie van het gehouden referendum.

De raad besluit op 28 september over de vraagstelling van het referendum. Voor die tijd zal de commissie de raad daarover adviseren. Het referendum is tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.