Omgevingsplan Hoogland

Algemeen

De gemeente gaat voor Hoogland een omgevingsplan maken, een plan waarin alle regels voor het gebruik en de inrichting van de leefomgeving bij elkaar komen. Tot nu toe stonden die regels in allerlei verschillende plannen en verordeningen. In Hoogland brengen we voor het eerst alle regels bij elkaar in 1 plan. Daarna doen we dat ook voor de rest van Amersfoort.

Input van bewoners

Al weer enige jaren geleden kregen de inwoners van Hoogland een brief van ons met de vraag om input te leveren voor het maken van een omgevingsplan. De binnengekomen reacties zijn verwerkt en als bijlage bij de zogeheten Nota van Uitgangspunten gevoegd. In december 2020 was er een informatieve Ronde van de raad.

Nota van Uitgangspunten

Een Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor het concept ontwerp-omgevingsplan. De nota beschrijft onder andere de aanpak, de structuur, de belangrijkste kaders en de digitalisering. Bij het opstellen van het omgevingsplan Hoogland oefenen we ook met de nieuwe regelgeving, de nieuwe systematiek en de nieuwe software van de Omgevingswet. Zo kunnen we basisregels opstellen voor het maken van een omgevingsplan.

Omgevingsplan

Je kent misschien het bestemmingsplan wel dat beschrijft wat waar mogelijk is in een gebied. Bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, wat groen moet blijven en waar bedrijven zich mogen vestigen. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan en andere gemeentelijke (beleids)regels en verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het omgevingsplan gaat over de fysieke leefomgeving, zoals bouwwerken, water (systemen), milieu (bodem, lucht, geluid, geur) landschappen, ecologie, cultureel erfgoed, gezondheid en veiligheid. Dat de gemeente een omgevingsplan maakt, komt door de nieuwe Omgevingswet die er aan komt.

Doel omgevingsplan

Het doel van het omgevingsplan volgens de nieuwe Omgevingswet is om alle regels voor het gebruiken en inrichten van de ruimte overzichtelijker te maken. Daarom worden alle regels nu in 1 plan samengevoegd. In het omgevingsplan komen het bestemmingsplan, de geldende verordeningen en de zogeheten bruidsschat bij elkaar. Bekijk de afbeelding en animatie om de bruidsschat te verduidelijken.

Animatie van de bruidsschat

Animatie Bruidsschat Omgevingswet

Op de website Aan de slag met de Omgevingswet vind je meer informatie over het omgevingsplan.

Regels

Hoogland is veelzijdig, levendig en heeft een dorpskarakter. Deze kenmerken willen we zeker behouden. Het nieuwe omgevingsplan heeft vooral als doel om met de nieuwe systematiek de bestaande en nieuwe regels (op de nieuwe manier) vast te leggen en waar nodig te actualiseren.

De volgende ingrediënten (regels) worden onder meer gebruikt voor het maken van het omgevingsplan voor Hoogland:

Planning

Volgt binnenkort.