Inloopbijeenkomst Wagenwerkplaats deelgebied Oost

Op donderdag 11 april 2024 organiseren Gemeente Amersfoort, NS en TeKa Groep een inloopbijeenkomst over het stedenbouwkundig plan voor het deelgebied Oost van De Wagenwerkplaats. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur zijn belanghebbenden van harte welkom in Het Centraal Ketelhuis aan de Soesterweg 320 op De Wagenwerkplaats.

Kijk op de webpagina Gebiedsontwikkeling Wagenwerkplaats deelgebied Oost voor alle informatie.

Programma

De bijeenkomst is verdeeld over twee ruimtes. In een ruimte kunnen bezoekers een doorlopende presentatie volgen over het participatieproces. Wat hebben de samenwerkende partijen vanaf september 2022 gedaan met de opmerkingen van belanghebbenden op het 2e uitwerkingsvoorstel stedenbouwkundig plan? 

In de andere ruimte zijn de belangrijkste onderdelen (de zogenaamde hoofdstructuur) van het plan te bekijken. Ambtenaren die werken aan de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats zijn aanwezig om een toelichting te geven op de onderwerpen verkeer/parkeren, stedenbouw en geluid/externe veiligheid en vragen te beantwoorden.

Wat is een stedenbouwkundig plan

Een Stedenbouwkundig Plan is een integraal plan van de gewenste inrichting van een bepaald gebied. Daarin is alles te zien wat ruimte vraagt: de woningen, kantoren, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water. Het Stedenbouwkundig Plan Wagenwerkplaats deelgebied Oost wordt onderdeel van het Omgevingsplan Wagenwerkplaats deelgebied Oost. Een omgevingsplan beschrijft juridisch welke bestemming een gebied krijgt; bijvoorbeeld wonen, werken of recreatie.

Bestuurlijke besluitvorming

Half juni 2024 behandelt de raadscommissie Omgeving het stedenbouwkundig plan. Wie dat wil kan inspreken tijdens de vergadering. De raadscommissie Omgeving beslist of het stedenbouwkundig plan door kan naar de gemeenteraad ter besluitvorming. Bij een positieve beslissing gebeurt dat naar verwachting half juli 2024.