Impuls Jongerencultuur Amersfoort

Algemeen

De subsidieregeling Impuls Jongerencultuur Amersfoort heeft als doel actieve cultuurparticipatie onder jongeren van 14 tot en met 27 jaar te bevorderen. Actieve cultuurparticipatie is het zelf maken van of meedoen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.

Over de regeling

Als natuurlijk persoon kan je tot €3.000,- aanvragen voor een project door en/of met jongeren.

Als stichting of vereniging kan je tot maximaal €30.000,- aanvragen voor: 

 • een project door en/of met jongeren
 • het maken of verbeteren van een fysieke ruimte, waarna realisatie actieve cultuurparticipatie plaatsvindt door en/of met jongeren

Bij aanvragers tot 18 jaar ondertekent een ouder/voogd van het kind de aanvraag. De ouder/voogd is daarmee hoofdaanvrager, het kind mede-aanvrager. Zo liggen de verantwoordelijkheid voor de aanvraag en de financiële gevolgen bij de ouder/voogd. Als hoofdaanvrager geeft de ouder/voogd toestemming voor het uitvoeren van het project door de medeaanvrager.

Aanvragers van 18 jaar tot 23 jaar hebben de mogelijkheid een ouder/voogd als hoofdaanvrager de aanvraag te laten ondertekenen.

Alle informatie over de subsidieregeling lees je in de regeling.

Meesturen met je aanvraag

De volgende onderdelen horen bij de aanvraag:

 • Een projectplan van maximaal 3 A4'tjes volgens het aanvraagformat. Dit format kun je hieronder downloaden. 
 • Een sluitende begroting volgens het begrotingsformat. Dit format kun je hieronder downloaden.
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel en indien van toepassing de statuten, als de rechtspersoon voor het eerst subsidie aanvraag aan het college of als de gegevens zijn gewijzigd. 

Let op: door de privacyregels mogen de uploads geen adres-, telefoon- of mail- en bankgegevens bevatten. Vul je adresgegevens alleen in bij de invulvelden in het online aanmeldformulier.

Aanvragen

Natuurlijke personen kunnen doorlopend een aanvraag indienen van 6 oktober 2023 tot 23 september 2024:

Aanvraagformulier voor personen

Vraag de subsidie online aan: 

Aanvragen voor personen

Verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen van:

 • Ronde 2: 12 februari 2024 tot 18 maart 2024
 • Ronde 3: 30 september 2024 tot 21 oktober 2024

Aanvraagformulier voor verenigingen en stichtingen

Aanvragen voor verenigingen en stichtingen

Beoordeling en toetsing

De aanvragen worden ambtelijk getoetst op de volgende criteria:

 • zakelijke kwaliteit
 • aansluiting bij het doel van de regeling
 • aansluiting op de behoeftes en belevingswereld van jongeren
 • deelnemers en deelnemersbereik
 • toegankelijkheid

Lees voor meer informatie over de beoordeling de regeling en de toelichting op de regeling. 

Vergunningen

Als voor het project een vergunning verplicht is, dan kennen we de subsidie onder voorbehoud toe. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Je vraagt een vergunning aan bij het Vergunningenloket. Neem voor meer informatie of een afspraak contact op door te bellen met 14 033 of een e-mail te sturen naar vergunningenloket@amersfoort.nl.

Contact

Heb je vragen over deze regeling? Stuur dan een e-mail naar cultuur@amersfoort.nl.