Ik zorg voor een ander (mantelzorg)

Algemeen

Zorg je voor iemand in jouw omgeving, zoals je partner, kind, vriend of buurvrouw? Vaak voelt het logisch om te helpen, maar het kan ook een zware taak zijn. En dat naast je eigen gezin, werk en huishouden. Als je zorgt voor iemand die (chronisch) ziek is en je veel tijd aan die zorg besteedt dan noemen we dat mantelzorg. Je kunt op verschillende manieren hulp en ondersteuning krijgen.

Indebuurt033

Indebuurt033 is het eerste aanspreekpunt voor vragen en advies rondom mantelzorg. Maar ook de gemeente en de wijkteams helpen mantelzorgers met verschillende regelingen. Alle mogelijkheden vind je hieronder.

Ondersteuning om je (tijdelijk) te ontlasten

Vervangende mantelzorg via zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor vervangende mantelzorg. Meer hierover lees je bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

Tijdelijk ander verblijf voor wie je verzorgt (respijtverblijf)

Wordt de zorg jou als mantelzorger even te veel en dreig je overbelast te raken? Of kun je jouw taak als mantelzorger tijdelijk niet uitvoeren, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of vakantie? Dan kan diegene die je verzorgt tijdelijk ergens anders verblijven. Dit noemen we respijtverblijf. Om voor respijtverblijf in aanmerking te komen, heb jij een indicatie van het Wijkteam nodig.

Dagactiviteiten voor wie je verzorgt

Informeer bij het Wijkteam naar de mogelijkheden voor begeleide dagactiviteiten voor degene die je verzorgt. Hierdoor kun je als mantelzorger een of meerdere dagdelen per week jouw zorgtaken afstaan.

Inzet van een vrijwilliger

Indebuurt033 kan met jou op zoek gaan naar een vrijwilliger die je op een bepaald vlak kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij klusjes of met de administratie. Kijk voor meer informatie op de website van Indebuurt033.

Ondersteuning op het werk

Werkgevers kunnen medewerkers die zorgtaken hebben ondersteunen. De gemeente brengt mantelzorg bij lokale werkgevers onder de aandacht. Informeer bij jouw werkgever wat er binnen jouw bedrijf of organisatie mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl.

In en om de woning

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Woont de persoon die jij verzorgt in een gebied waar een parkeervergunning nodig is voor parkeren? Dan kan hij of zij voor jou een mantelzorgvergunning voor parkeren aanvragen. Dat kan alleen met een medische indicatie van een officiële instelling. Kijk voor meer informatie op de website van ParkeerService Amersfoort.

Tijdelijke mantelzorgwoning

Het is voor mantelzorgers of voor mensen die mantelzorg krijgen mogelijk om een tijdelijke mantelzorgwoning neer te (laten) zetten. Of om bijgebouwen te gebruiken en/of om te bouwen voor mantelzorg. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie. Bel daarvoor met 14 033.

Neem vooraf ook contact op met het Vergunningenloket om te bespreken of je een vergunning nodig hebt.

Tegemoetkoming voor jouw inzet

Gratis verzekering

Het is belangrijk dat je als mantelzorger goed verzekerd bent. Tenslotte kan er tijdens de zorgtaken altijd iets gebeuren. De gemeente heeft de Vrijwilligerspolis afgesloten en in beheer gelegd bij InDeBuurt033. Ook mantelzorgers kunnen aanspraak maken op deze verzekering en hoeven zich hiervoor niet eerst aan te melden.

Kijk voor meer informatie op www.indebuurt033.nl/vrijwilligers of www.vrijwilligersnetnederland.nl.

Blijk van waardering

Met de Blijk van Waardering wil de gemeente mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Het gaat om een geldbedrag van € 125,-.  De Blijk van Waardering kon worden aangevraagd vanaf 1 november 2023 tot 1 maart 2024. 

Extra kennis

Workshops en cursussen

Indebuurt033 biedt trainingen, themabijeenkomsten, uitwisselingsgroepen en begeleiding op maat. Denk aan een training over omgaan met dementie of niet aangeboren hersenletsel. Het actuele aanbod vind je op de website van Indebuurt033.

Meer informatie

Heb jij als mantelzorger een vraag? Of heb je behoefte aan advies of een training? Dan staan de mantelzorgcoördinatoren van Indebuurt033 voor jou klaar. Neem contact op via mantelzorgers@indebuurt033.nl of bezoek een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Kijk voor adressen en openingstijden op de website van Indebuurt033.