Hulp bij hoge energiekosten

Algemeen

Ook in 2023 is er een energietoeslag van € 1.300 voor huishoudens met een laag inkomen. Heb je deze nog niet aangevraagd? Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je via de rode knop op deze website alsnog een aanvraag voor de energietoeslag 2023 doen. Dit kan nog tot en met 31 augustus 2024.

Hoe ontvang ik energietoeslag?

Gemeente Amersfoort heeft de energietoeslag 2023 inmiddels uitbetaald aan inwoners met een bijstandsuitkering. Ook hebben de huishoudens die in 2022 en 2023 een aanvraag hebben gedaan en voldoen aan de huidige voorwaarden, de energietoeslag al ontvangen. 

Voorwaarden energietoeslag 2023

  • Je bent 21 jaar of ouder en woont in Amersfoort. 
  • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning. 
  • Je hebt een laag inkomen en ontvangt per maand niet meer dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn de bedragen tot 120% van de bijstandsnorm in 2023, exclusief vakantiegeld). 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaande (ouder) € 1.386,94 € 1.547,74 
Samenwonend/getrouwd € 1.981,34 € 2.101,70 

Aanvragen

Energietoeslag 2023 aanvragen

Lees eerst de voorwaarden op deze pagina om te weten of je in aanmerking komt voor de toeslag. Kom je in aanmerking? Vraag de energietoeslag dan hieronder aan:

Vraag de energietoeslag 2023 aan

Wanneer je een aanvraag voor de Energietoeslag doet, dan kom je terecht op de pagina Gezondverzekerd.nl. Dit is de organisatie waar Gemeente Amersfoort mee samenwerkt en waar jouw aanvraag voor de Energietoeslag kan worden ingediend. Jouw aanvraagformulier wordt vervolgens door de gemeente in behandeling genomen.

Loop je bij de aanvraag tegen een technisch probleem aan, dan kun je contact opnemen met het Bureau Minimaregelingen van Gezond Verzekerd, telefoonnummer 033-3035455. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

Hoe verder

Als je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je binnen 24 uur (niet direct!) een automatische mail waarin de ontvangst wordt bevestigd (check ook je spambox). Is er nog iets nodig, dan krijg je ook bericht. Het team van de gemeente verwerkt de aanvraag. We proberen de aanvragen binnen 8 weken af te handelen, maar het kan soms iets langer duren. 

Studenten

Voor studenten is er een aparte regeling. Zij krijgen een eenmalige tegemoetkoming van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt de tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Er is helaas geen vergoeding meer beschikbaar vanuit het Tijdelijk Noodsfonds Energie. Je kan dus geen aanvraag meer doen. Kom je in de problemen? Maak dan een afspraak bij 1 van de informatiewinkels of stuur een e-mail naar cpi@amersfoort.nl.

Maatwerk bij geldzorgen

Vaak gelden deze regelingen voor huishoudens met een laag inkomen, tot 120%, 150% of soms 200% van het sociaal minimum. Inwoners die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch geldzorgen hebben, kunnen ook terecht bij de gemeente voor maatwerkoplossingen. 

Neem dan contact op met de Coaches Participatie en Inkomen. Zij kunnen met je meekijken naar jouw situatie en eventueel vanuit het financieel vangnet ondersteuning op maat aanbieden. Stuur een mail naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14 033.

Informatiewinkels Indebuurt033

Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen van de energietoeslag of heb je andere (geld)zorgen? Maak dan een afspraak bij één van de informatiewinkels van Indebuurt033. 

  • Soesterkwartier en Amersfoort-Zuid: Amsterdamseweg 6-K, 033 – 7370294 
  • Amersfoort Noord: Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt), 033 – 7370353 Leeghwater 1-3 (Icoon)                                      
  • Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 – 4755664 
  • Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 033 - 3036420   

Val je buiten de voorwaarden? 

Kom je regelmatig geld te kort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers maar val je buiten de regelingen? Neem dan contact op met een coach Participatie en Inkomen. Soms is er een andere vergoeding mogelijk vanuit het financieel vangnet. Hierbij kijkt de coach naar jouw persoonlijke situatie. Mail naar cpi@amersfoort.nl of bel 14 033