Havik

Algemeen

Over ongeveer 3 jaar wordt het Havik opnieuw ingericht. Te beginnen met de restauratie van de kademuur. Voor het zover is, hebben we de straat samen met de bewoners tijdelijk ingericht. Doordat de binnenstad autoluw is, zijn de parkeerplaatsen niet meer nodig. Er zijn nog wel 4 parkeerplekken voor gehandicapten.

Bijeenkomst bewoners

In maart 2021 was er een digitale sessie met de bewoners. Wij hebben die avond met de bewoners verkend wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke inrichting. Er is toen uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden.

2 varianten hadden sterk de voorkeur, namelijk:

De bewoners en ondernemers van het Havik kregen de mogelijkheid een keuze te maken tussen de 2 varianten. De variant ‘verblijven’ had duidelijk de voorkeur.

Variant 'verblijven'

In de variant ‘verblijven’ zijn er op de vrijgekomen parkeerplaatsen bloembakken geplaatst en zijn de anti-parkeerbuizen verwijderd. In de bloembakken staan planten die wintergroen/bladhoudend zijn en ook bloeien in de zomer. De parkeerplekken voor gehandicapten zijn naar de randen verplaatst.

Het bleek dat de bloembakken net iets te ver uit elkaar stonden en dat een kleine personenauto er geparkeerd kon worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en toch gebeurde het zo nu en dan. Daarom is de afstand tussen de bakken verkleind, zodat er echt niet meer geparkeerd kan worden. In de overgebleven ruimte liggen nu Amersfoortse keien. Op een later moment plaatsen we daar bloembakken. De nieuwe bloembakken zijn besteld.

Fietsparkeerplekken

Bureau Movares deed onderzoek naar fietsparkeren in de binnenstad. Movares heeft voorgesteld om fietsparkeren op meerdere plekken in de binnenstad mogelijk te maken. Het Havik is zo'n plek. 1 van de 2 vrijgekomen parkeerplaatsen, tegenover het Havik 39, is als fietsparkeerplaats ingericht met fietsbeugels. Op de andere parkeerplaats staat een bloembak.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De gehandicaptenparkeerplaats tegenover het Havik 17 is richting de ondergrondse containers verplaatst. De 4 gehandicaptenparkeerplaatsen liggen nu allemaal aan de uiteinden van de voormalige parkeerplaatsen.

Vernieuwen binnenstad

Het opnieuw inrichten van het Havik helpt de binnenstad duurzamer, toegankelijker en moderner te maken. Aan deze vernieuwing werkt Gemeente Amersfoort samen met ondernemers en inwoners. Belangrijk is dat het historische karakter van de stad behouden blijft. Zo zorgt Amersfoort ervoor dat iedereen zich welkom voelt in de binnenstad, hier prettig kan zijn en anderen kan ontmoeten. Een plek die voor iedereen wat te bieden heeft.

Contact

Vragen? Neem contact op met Eugenie Nijmeijer via telefoonnummer 14 033 of e-mailadres havik@amersfoort.nl.