Groenmarkt

Algemeen

De Groenmarkt is een gezellig en knus plein tussen de Hof en de Appelmarkt. Samen met de ondernemers en inwoners is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van dit plein. In 2022 was het mogelijk om op het ontwerp te reageren. Die meningen zijn verwerkt. Nu gaan we een definitief ontwerp maken om uit te voeren.

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp van de Groenmarkt

Over het voorlopig ontwerp

De ondernemers van de Groenmarkt hebben het initiatief voor de herinrichting van de Groenmarkt genomen. Samen met ontwerpbureau Burobol en Gemeente Amersfoort onderzochten zij de kansen voor een herinrichting die recht doet aan de historische plek en de wensen van de ondernemers.

Het voortraject

In 2019 heeft Stichting Groenmarkt Festiviteiten aandacht gevraagd voor de horecapleinen. Om deze reden heeft Gemeente Amersfoort samen met de ondernemers een visiedocument opgesteld.

Van visie naar voorlopig ontwerp

De visie Groenmarkt is een verzameling van mogelijke ingrediënten waarin ruimte is voor (creatieve) ideeën en keuzes gemaakt moeten worden. Het afgelopen jaar werkten we aan een schetsontwerp voor de Groenmarkt. Dat resulteerde in een voorlopig ontwerp. Extern bureau Burobol ondersteunt dit traject. Op 26 april 2022 presenteerde bureau Burobol het voorlopig ontwerp aan de klankbordgroep.

Visie en voorlopig ontwerp Groenmarkt 26 april 2022

Doorlopen stappen

De 1e stap was het verzamelen van informatie en het analyseren daarvan. Deze analyse en verschillende inrichtingsmodellen zijn gedeeld aan de klankbordgroep. Tijdens meerdere sessies werden de ontwerpmodellen toegelicht en onderzochten we wat goed is aan elk model. Door met verschillende modellen te werken kreeg Burobol inzicht in wat belangrijk is voor de Groenmarkt. Onderdelen uit de modellen zijn ook onderling uitwisselbaar. De modellen werden getoetst aan het toetsingskader en of de modellen in evenwicht zijn op de thema’s:

  • Beleving
  • Iedereen is welkom
  • Verblijven en ontmoeten
  • Oud en nieuw
  • Kwaliteit van natuur en milieu

Proces afweging modellen

Om de modellen goed te kunnen beoordelen is er een afwegingskader gemaakt. Deze is samen met de klankbordgroep besproken en opgesteld.

Afwegingskader Groenmarkt Klankbordgroep 3

In het afwegingskader zijn de modellen voor de Groenmarkt beoordeeld door de gemeente. Het afwegingskader is een hulpmiddel om de modellen op een gelijke manier te vergelijken.

Planning

In 2023 wordt het plan verder uitgewerkt.

Contact

Vragen of opmerkingen? Mail naar pleinen@amersfoort.nl.