Graafwerkzaamheden in de bodem

Algemeen

Op zoek naar informatie over de bodem op een bepaalde locatie in de gemeente Amersfoort? Kijk hoe en waar je deze informatie kunt opvragen. Soms is meer onderzoek nodig. Een archeologisch of een explosievenonderzoek bijvoorbeeld.

Bodeminformatie opvragen

Wil je meer informatie over de bodem op een bepaalde locatie? Stuur dan een e-mail naar bodemloket.amersfoort@rudutrecht.nl. Vermeld zo duidelijk mogelijk om welke locatie het gaat en hoe we je kunnen bereiken om de gegevens door te geven. Op de website van het landelijke bodemloket zijn (mogelijk) verontreinigde locaties in kaart gebracht.

Je kunt op afspraak ook bodemrapporten inzien bij het Vergunningenloket.

Archeologisch onderzoek

In een aantal gevallen moet je bij jouw vergunningsaanvraag een archeologisch rapport meesturen of eerst archeologisch onderzoek onderzoek laten doen. Lees er meer over op de pagina Archeologisch onderzoek bij bouwwerkzaamheden.

Explosieven in de grond?

Uit historisch onderzoek weten we dat in Amersfoort mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Dat kan gevaarlijk zijn als er in de grond gegraven wordt. Hoe je daarmee omgaat, lees je op de pagina Explosieven in de grond.