Archeologisch onderzoek bij bouwwerkzaamheden

Algemeen

Soms moet je bij je vergunningsaanvraag voor bouwwerkzaamheden een archeologisch rapport meesturen of eerst archeologisch onderzoek laten doen. Het ligt aan de locatie, het soort werkzaamheden in de bodem en de archeologische verwachting in het gebied of dit nodig is.

Archeologische beleidskaart

Op de archeologische beleidskaart zie je welke richtlijnen per gebied in Amersfoort gelden:

Benodigde onderzoeken

Valt je bouwplan onder een gebied waarvoor archeologisch onderzoek nodig is? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeentelijk archeoloog. Die beoordeelt wat voor onderzoek voor jouw situatie nodig is en aan welke eisen dit onderzoek moet voldoen.

Het kan zijn dat eerst om een vooronderzoek wordt gevraagd (bureauonderzoek, boringen, proefopgraving). Dit om vast te stellen of een definitief onderzoek (opgraving) zinvol is. Ook kan worden bekeken of je plannen zo vorm te geven zijn dat archeologisch onderzoek niet nodig is.

Richtlijnen voor onderzoeken

Archeologische onderzoeken moeten voldoen aan de eisen die in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) staan, zie www.sikb.nl. De gemeente hanteert daarnaast eigen richtlijnen waarop de onderzoeken getoetst worden:

Contact

Neem in een vroeg stadium contact op met de gemeentelijke stadsarcheoloog om je plannen te bespreken. De stadsarcheoloog helpt je verder. Stuur daarvoor een e-mail naar archeologie@amersfoort.nl of bel met 033 463 7797.