Gezond Centraal

Algemeen

Het stationsgebied en de route naar de binnenstad krijgen een nieuwe indeling. Wie er rondloopt ziet dat dit nodig is: het gebied kan een stuk fraaier en gezelliger. In 2022 ondertekenden verschillende bedrijven een manifest.

Over het gebied

De gebouwen aan het stationsplein en de route naar de binnenstad hebben impact op de hele omgeving. In veel gebouwen aan de route zitten bedrijven. Dat zorgt voor een wat zakelijk straatbeeld op ooghoogte. Om het gebied aantrekkelijker te maken, is er aandacht nodig voor het gebruik en het “leven” in de (grote) gebouwen.

Mensen verblijven graag in levendige gebieden. Al ben je er met een doel of je komt er toevallig: een levendige plek zorgt dat je blijft hangen. Als de combinatie van prettige openbare ruimtes, functies en activiteiten klopt, dan voel je dat meteen. Op dit moment ontbreekt dit in het stationsgebied. Het gebied wordt vaak bestempeld als “desolaat niemandsland” dat “Amersfoort onwaardig” is. Want Amersfoort is een fijne, levendige stad!

Manifest Amersfoort Gezond Centraal

In 2022 ondertekenden alle partners in het gebied en overige geïnteresseerde organisaties een manifest tijdens een bijeenkomst. Dit manifest is destijds aangeboden aan wethouder Roald van der Linde. 

Een van de deelnemers ondertekent het manifest
Het manifest werd op 17 maart 2022 aangeboden

Gezond Centraal als groeiperspectief

Het stationsgebied van Amersfoort is omvangrijk en divers. Het is een belangrijk knooppunt voor mobiliteit. Er is er een krachtig bindende (positieve) identiteit, maar die is nog niet zichtbaar. Er zijn veel bedrijven met een sterk maatschappelijk bewustzijn: organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mens en natuur.

Eens hardop benoemen dat het thema Gezondheid in het Stationsgebied de bindende factor is, is geen slecht idee. Gezondheid is specifiek genoeg om partijen blijvend met elkaar te verbinden. Vanuit deze gedachte ontstaan vele haakjes en mogelijkheden die logisch aansluiten op de activiteiten van de bedrijven en organisaties. Gezondheid is een drijfveer van veel van hun belangen. Gezondheid heeft hier een relatie met de stad, natuur, mens en dier. Gezondheid wil iedereen: wereldwijd werkt men hard aan gezonde steden. Ook vanuit het Stationsgebied.

Hoe werken aan een levendig gebied

De gebiedsagenda helpt om gericht te werken en te sturen op een sociaal-economisch perspectief dat structureel van betekenis is voor Amersfoort en de regio. Tegelijk is het essentieel om op korte termijn resultaten te boeken vanuit het momentum dat nu is bereikt. Tijdens de laatste brede bijeenkomst met ondernemers en gebruikers schaarden zij zich unaniem achter de gepresenteerde lijn.

Deze lijn omvat, om in gezonde termen te blijven, zowel “laaghangend fruit” met ideeën voor de korte termijn als “pootgoed” voor de langere termijn. Het is nu zaak door te pakken op verdere uitwerking zodat de verlevendiging van het gebied zichtbaar wordt.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Contact

Vragen? Stuur een e-mail naar stationsgebied@amersfoort.nl.