Trouwen en geregistreerd partnerschap

U en uw partner willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U regelt alles bij de gemeente waar u wilt trouwen of het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Aanpassingen in verband met corona:

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft ook gevolgen voor de dienstverlening rondom huwelijken en partnerschapsregistraties. Onderstaande maatregelen gelden vanaf 1 juli 2020:

 • Eenvoudige en gratis huwelijken of partnerschapsregistraties worden verplaatst naar de kleine zaal van het Oude Stadhuis. U kunt zich melden bij Stadhuisplein 5 en een bode zal u naar de kleine zaal begeleiden.

 • Alle andere geplande huwelijken of partnerschapsregistraties in het Oude Stadhuis kunnen doorgaan in een aangepaste vorm:

 1. In de kleine trouwzaal mogen maximaal 12 gasten exclusief het bruidspaar of degenen die het partnerschap aangaan, trouwambtenaar en bode.

 2. In de grote trouwzaal mogen maximaal 20 gasten exclusief het bruidspaar of degenen die het partnerschap aangaan, trouwambtenaar en bode.

 • Bij huwelijken of partnerschapsregistraties op een buitenlocatie geldt dat men hier de regels van het RIVM moet aanhouden en deze ook kan naleven. We begrijpen dat dit voor veel stellen ingrijpende gevolgen heeft. Voor alle huwelijken en partnerschappen geldt dat wij soepel omgaan met het verzetten naar een latere datum of annulering daarvan.

Indien u vragen heeft, neemt u contact op via: burgerzaken@amersfoort.nl.

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn voor de wet gelijk. Belangrijk verschil: geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen erkend. De procedure, de kosten en de faciliteiten van de gemeente zijn hetzelfde als bij een huwelijk. U doorloopt dezelfde stappen:

Stap 1: voorbereiding

Datum, ceremonie, locatie en kosten

U belt met de afdeling Burgerzaken van de gemeente via telefoonnummer 14 033 om door te geven op welke datum u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan en welke ceremonie u wenst.

U heeft drie mogelijkheden voor de ceremonie:

1. Gratis ceremonie (maximaal 10 minuten)

 • Mogelijk op maandag om 16.00 of 16.15 uur
 • Alleen mogelijk als minimaal één van u in de gemeente Amersfoort woont
 • In de trouwkamer in het stadhuis
 • Plaats voor het bruidspaar plus de getuigen (minimaal twee en maximaal vier getuigen voor jullie samen)
 • Geen voorgesprek met de trouwambtenaar
 • Geen mogelijkheid voor toespraken
 • Bij annulering binnen 3 maanden voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie zijn de annuleringskosten € 150,-.
 • Annuleren doet u schriftelijk. De annulering ondertekent u beiden en verzendt u per email naar: burgerzaken@amersfoort.nl. Na ontvangst van uw annuleringsverzoek ontvangt u van ons een bevestiging.

2. Eenvoudige ceremonie (ongeveer 15 minuten)

 • Mogelijk op dinsdag en donderdag
 • In de trouwkamer in het stadhuis
 • Plaats voor het bruidspaar plus maximaal zes personen, waaronder de getuigen (minimaal twee en maximaal vier getuigen voor jullie samen)
 • Geen voorgesprek met de trouwambtenaar. De trouwambtenaar houdt wel een korte toespraak
 • Geen mogelijkheid voor toespraken van andere aanwezigen
 • Kosten: € 150,-
 • Bij annulering binnen 3 maanden voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie zijn de annuleringskosten € 150,-.
 • Annuleren doet u schriftelijk. De annulering ondertekent u beiden en verzendt u per email naar: burgerzaken@amersfoort.nl. Na ontvangst van uw annuleringsverzoek ontvangt u van ons een bevestiging

3. Uitgebreide ceremonie, afgestemd op uw wensen

De uitgebreide ceremonie kan plaatsvinden in het Oude Stadhuis of op een andere door de gemeente aangewezen trouwlocatie in de stad. Daarnaast is trouwen op een zelf gekozen locatie binnen de gemeente mogelijk.

Bij de uitgebreide ceremonie kunt u ook uw voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar.

Kosten uitgebreide ceremonie:

In het oude stadhuis:

 • maandag tot en met vrijdag: € 410,-
 • zaterdag: € 512,50

Op een door de gemeente aangewezen buitenlocatie *:

 • maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur: € 410,-
 • maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 7.00 uur: € 512,50
 • zaterdag, zondag en feestdag: € 512,50

Op een zelf gekozen locatie *:

 • maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur: € 512,50
 • maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 7.00 uur: € 615,-
 • zaterdag, zondag en feestdag: € 615,-
 • Bij annulering binnen 3 maanden voor de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie zijn de annuleringskosten € 150,-.
 • Annuleren doet u schriftelijk. De annulering ondertekent u beiden en verzendt u per email naar: burgerzaken@amersfoort.nl. Na ontvangst van uw annuleringsverzoek ontvangt u van ons een bevestiging

* Naast deze kosten zal de beheerder van de door u gekozen locatie waarschijnlijk ook kosten in rekening brengen.

Trouwen op dagen dat het gemeentehuis gesloten is

Op dagen dat het gemeentehuis gesloten is (bijvoorbeeld op feestdagen en voor de gemeente verplichte vrije dagen), is het niet mogelijk om bij de gemeente te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Wilt u op zo'n dag op een buitenlocatie trouwen, neem dan contact met ons op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Dat kan via telefoonnummer 14 033.

Getuigen kiezen

U heeft getuigen nodig bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat is verplicht. Minimaal twee en maximaal vier getuigen in totaal. Iedereen boven de achttien jaar mag getuige zijn. U geeft de gegevens van uw getuigen door als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kenbaar maakt (zie het kopje 'Kenbaar maken').

Heeft u geen getuigen? De gemeente kan ook voor getuigen zorgen. Dit kost € 26,- per getuige. Op donderdagavond kan dit niet.

Beperkte gemeenschap van goederen

U trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap automatisch aan in beperkte gemeenschap van goederen. Als u dit anders wilt regelen, moet u dit vóór de datum van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap met de notaris bespreken. Meer hierover leest u op de website van Rijksoverheid.


Op tijd de juiste documenten aanvragen

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft u in het buitenland gewoond? Misschien zijn er documenten uit het buitenland nodig voordat u kunt trouwen. Het kost soms veel tijd om de juiste documenten naar Nederland te krijgen. Wij kunnen u informeren welke documenten u nodig heeft en aan welke voorwaarden die moeten voldoen.

Huisregels oude stadhuis en Stadhuisplein

Wij proberen alle wensen van een (bruids)paar te realiseren. Het verzoek kunnen jullie met de trouwambtenaar bespreken. Er zijn echter een paar verzoeken die wij helaas niet kunnen toestaan. De volgende activiteiten zijn in ieder geval niet toegestaan in en rondom het oude stadhuis (Westsingel 43) en Stadhuisplein:

 • strooien van rijst, confetti en dergelijke, dus ook niet buiten
 • (huis) dieren in het stadhuis
 • het oplaten van wensballonnen of kaarszakken
 • het loslaten van duiven


Een goed alternatief is bellen blazen. Wilt u deze huisregels ook aan uw gasten laten weten.

Gedragsregels

Een huwelijks- of partnerschapsvoltrekking is een officieel moment. Het is belangrijk dat beide partners in staat zijn hun wil te bepalen en de betekenis van hun verklaring te begrijpen. Dit betekent ook dat zij niet zodanig onder invloed zijn van bijvoorbeeld alcohol of drugs dat zij dit niet meer kunnen.

Aanwezigen die de voltrekking verstoren of overlast veroorzaken vanwege alcohol- of drugsgebruik, kunnen door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden weggestuurd.

Alle officiële regels rondom het huwelijk en geregistreerd partnerschap die gelden in de gemeente Amersfoort vindt u terug in het reglement van de Burgerlijke Stand:

Stap 2: kenbaar maken

Nadat u telefonisch de datum voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft vastgelegd, geeft u schriftelijk of persoonlijk uw gegevens door. Dit heet het ‘kenbaar maken’ van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Hoe werkt het?

Regel de kenbaarmaking zo snel mogelijk (graag uiterlijk vier weken van tevoren). Zo kunnen wij uw gegevens op tijd verwerken. Kenbaar maken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kan schriftelijk of persoonlijk in het stadhuis. Na het kenbaar maken betaalt u ook de kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Schriftelijk kenbaar maken:

KENBAAR MAKEN

De kenbaarmaking moet uiterlijk twee weken voor uw huwelijk/geregistreerd partnerschap bij ons binnen zijn.

Persoonlijk kenbaar maken:

Maak een afspraak via

14 033

Meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner.
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van uw getuigen (dat zijn er minimaal twee, maximaal vier voor jullie samen).

Alleen u en uw partner zijn aanwezig bij deze afspraak.

Keuze trouwambtenaar

Kiest u voor een uitgebreide ceremonie? Dan kunt u bij het kenbaar maken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uw voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. U maakt vooraf nader kennis en bespreekt uw wensen met hem/haar.

Bekijk de trouwambtenaren in Amersfoort. Wilt u de plechtigheid door een andere trouwambtenaar laten voltrekken? Bel met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Trouwboekje of partnerschapsboekje

U kunt ervoor kiezen om na de plechtigheid een trouwboekje of partnerschapsboekje te ontvangen.

Kosten trouwboekje of partnerschapsboekje:

 • Standaard boekje: € 18-
 • Luxe boekje (leer): € 28,-
 • Meerkosten kalligraferen: € 12,-

U betaalt de kosten na het kenbaar maken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het standaard trouwboekje

Het luxe trouwboekje

Naamgebruik veranderen

Wilt u de naam van uw partner gaan gebruiken en woont u in Amersfoort? Kijk bij naamgebruik veranderen hoe u dit kunt regelen. Dit kan geregistreerd worden vanaf het moment dat u bent getrouwd of een partnerschap bent aangegaan. Als u niet in Amersfoort woont, kunt u uw naamgebruik doorgeven in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Buitenland

Woont u in het buitenland, dan is het helaas niet mogelijk om hier uw naam te registreren.

Vragen of wijzigingen?

Heeft u nog vragen? Bel ons op telefoonnummer 14 033. Ook als er iets verandert, horen we dat graag zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld als de locatie of tijd wijzigt of als een getuige toch niet aanwezig kan zijn.

Overige informatie

Naamgebruik alsnog veranderen

Ook na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is het nog mogelijk de naam van uw partner te gaan gebruiken. Kijk bij naamgebruik veranderen hoe u dit kunt regelen.

Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn voor de wet gelijk. Belangrijk verschil: geregistreerd partnerschap wordt niet in alle landen erkend. U kunt uw geregistreerd partnerschap laten omzetten naar een huwelijk. Dat kan in elke gemeente, dus niet alleen in de gemeente waar u woont.

In de gemeente Amersfoort kunt u uw geregistreerd partnerschap omzetten aan de balie bij de Burgerlijke Stand. U betaalt daarvoor € 50,-. Omzetten kan ook door te kiezen voor een gratis, eenvoudige of uitgebreide ceremonie. Zie het kopje 'Datum, ceremonie en locatie kiezen en doorgeven' voor de mogelijkheden en de kosten.

Contact

Trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of uw partnerschap omzetten naar een huwelijk? Leg eerst telefonisch de datum en ceremonie van uw keuze vast. Bel met:

14 033

Hier kunt u ook met al uw andere vragen over trouwen of geregistreerd partnerschap terecht.