Extra energietoeslag voor lage inkomens in Amersfoort

Heb je een laag inkomen? Misschien ontvang je dit jaar dan een extra energietoeslag van in totaal € 1.300,-. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een aanvraag doen. Wil je hulp bij je aanvraag? Maak dan een afspraak bij 1 van de informatiewinkels van Indebuurt033.

Toeslag

Inwoners met een laag inkomen die al bij de gemeente bekend zijn, hebben de energietoeslag al (deels) ontvangen. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering en deelnemers aan de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Je hebt dan al bericht ontvangen en hoeft nu niets te doen. Voor anderen geldt: je kunt zelf een aanvraag doen via de rode button op deze pagina.

Recht op toeslag

Voor de extra energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent 21 jaar of ouder en woont in Amersfoort.
 • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je hebt een laag inkomen en je ontvangt per maand niet meer dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn de bedragen tot 120% van de bijstandsnorm, excl. vakantiegeld).
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.256,07 € 1.397,26
Samenwonend/getrouwd € 1.794,39 € 1.892,81

Je kunt deze extra energietoeslag het hele kalenderjaar 2022 nog aanvragen.

Geen recht op toeslag

Wanneer heb je geen recht op deze extra energietoeslag?

 • Je hebt een inkomen hoger dan de bedragen die hierboven genoemd zijn op grond van jouw leeftijd en gezinssamenstelling.
 • Je bent jonger dan 21 jaar.
 • Je woont in een instelling.
 • Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf) of een basistoelage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
 • Je hebt de toeslag al (deels) ontvangen van de gemeente Amersfoort of een andere gemeente.
 • Je hebt alleen een briefadres (geen woonadres) in de gemeente Amersfoort of Leusden.

Heb je geen recht op de energietoeslag maar wel stress vanwege de hoge energierekening? Dan kun je het beste contact opnemen met de Coaches Participatie en Inkomen. Soms is een vergoeding vanuit het financieel vangnet mogelijk. Hierbij kijkt de coach naar jouw persoonlijke situatie. Stuur een mail naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14 033.

Toeslag aanvragen

Kom je in aanmerking voor de toeslag? Vraag die dan online aan via de rode button:

Aanvragen

DigiD nodig

Het is handig om bij de digitale aanvraag, naast de computer, ook een smartphone bij de hand te hebben. Er wordt namelijk om een sms-controle gevraagd. Ook jouw DigiD-gegevens zijn belangrijk. Houd deze bij de hand of neem ze mee naar het informatiepunt van Indebuurt033.

Wanneer je een aanvraag voor de Energietoeslag doet, dan kom je terecht op de pagina Gezondverzekerd.nl. Dit is de organisatie waar de gemeente Amersfoort mee samenwerkt en waar jouw aanvraag voor de Energietoeslag kan worden ingediend. Stap voor stap ga je een aantal vragen door, waarbij om je DigiD wordt gevraagd.

Na je aanvraag

Als je de aanvraag hebt ingediend, ontvang je binnen 24 uur (niet direct!) een automatische mail waarin de ontvangst wordt bevestigd (check ook je spambox). Is er nog iets nodig, dan krijg je ook bericht. Het team van de gemeente verwerkt de aanvraag. We proberen de aanvragen binnen 8 weken af te handelen, maar het kan soms iets langer duren.

Heb je bij de aanvraag een technisch probleem, dan kun je contact opnemen met het Bureau Minimaregelingen van Gezond Verzekerd. Bel daarvoor met 033 303 5455, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 en 13.00 en 15.00 uur.

Informatiewinkels van Indebuurt033

Heb je hulp of advies nodig bij het aanvragen van de energietoeslag? Maak dan een afspraak bij een van de informatiewinkels van Indebuurt033.

Voor de openingstijden kijk je op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

Coaches Participatie en Inkomen

Heb je de Energietoeslag ontvangen en nog steeds geldzorgen? Kom je regelmatig geld tekort voor boodschappen of onverwachte tegenvallers? Dan kun je het beste contact opnemen met de Coaches Participatie en Inkomen. Zij kunnen met jou meekijken en advies en hulp bieden. Stuur een e-mail naar cpi@amersfoort.nl of bel met 14 033.

De coaches kunnen je ook aanmelden voor de actie Amersfoort geeft Warmte, een actie van de kerken om te helpen bij de energiearmoede. Mensen die vinden dat ze de energiecompensatie van de overheid kunnen missen, kunnen een donatie geven aan de actie. De Coaches Participatie en Inkomen verdelen dit onder mensen die het hard nodig hebben.

Actie: gratis spouwmuurisolatie

Vanuit provincie Utrecht en gemeente Amersfoort is een actie opgezet voor gratis spouwmuurisolatie. Deze actie is bedoeld voor huishoudens die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je voldoet aan de voorwaarden van de aanvraag energietoeslag of je hebt een besteedbaar inkomen van maximaal 120% van bijstandsniveau.
 • Je bezit een grondgebonden koopwoning (geen appartement) die is gebouwd vóór het jaar 2000.

Voldoe je aan beide voorwaarden? Of vermoed je dat je aan de voorwaarden voldoet, maar weet je het niet zeker? Neem dan contact op met een coach Participatie en Inkomen via e-mail: cpi@amersfoort.nl. Samen kijken we dan of je ook in aanmerking komt voor deze hulp.

Hulp van een Energiecoach

Heb je moeite om de energierekening te betalen? Gemeente Amersfoort helpt huishoudens met een laag inkomen door energie te besparen.


Een adviseur van Energiebox komt op afspraak bij jou thuis om persoonlijk advies te geven en gratis energiebesparende producten af te leveren. Denk bijvoorbeeld aan strips tegen tocht, een energiezuinige lamp en radiatorfolie, afhankelijk van wat je nodig hebt. Wil je de producten laten installeren? Geen probleem. De adviseur doet dit graag. Achteraf ontvang je een adviesrapport per mail.

Deze hulp is bedoeld voor…

Deze hulp is bedoeld voor huishoudens die een energietoeslag hebben ontvangen en voor huishoudens met een besteedbaar inkomen van maximaal 120% van bijstandsniveau. De huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen krijgen een brief toegestuurd waarin staat aangegeven hoe het aanmelden werkt. Deze brieven worden in verschillende fases verzonden. Het kan dus zijn dat jij nog geen brief hebt ontvangen maar wel in aanmerking komt voor deze hulp.

Heb je geen brief ontvangen of betwijfel je of je in aanmerking komt voor deze hulp? Heb je nu moeite met het betalen van de energierekening? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Dan kijkt een Coach Participatie en Inkomen samen met jou of je aanmerking komt voor deze hulp. 

Contact met coach participatie en inkomen/energiecoach

Aanvragen