Eerste ideeën voor Vathorst-Bovenduist liggen op tafel

De nieuwe wijk Vathorst-Bovenduist komt aan de westkant van Vathorst Laakse Tuinen. De gemeente heeft het plan om daar in totaal ongeveer 3.300 woningen te bouwen. Het tweede plan is om, vooruitlopend op de ontwikkeling van heel Bovenduist, alvast 300 verplaatsbare woningen te bouwen op die locatie. Voor dit tweede plan zijn de uitgangspunten opgesteld. Dinsdag 26 september staan beide onderwerpen op de raadsagenda. Inspreken tijdens de raadsvergadering is mogelijk.

Het aantal woningen in heel Bovenduist geeft richting aan hoe deze wijk eruit gaat zien. Bij 3.300 woningen krijgt Bovenduist een groenstedelijke woonomgeving en is er ruimte voor vijftig procent laagbouw en de andere helft appartementen. Daarmee betrekt de gemeente zoveel mogelijk verschillende doelgroepen, zoals gezinnen maar ook starters. Een ander gevolg is dat Bovenduist meer woningen per hectare krijgt dan het huidige Vathorst. Dat betekent dat er minder ruimte is voor andere wensen, zoals het parkeren van een auto bij de deur

Keuzes maken

De twee plannen die het college voorlegt aan de gemeenteraad zijn belangrijke eerste uitgangspunten voor de ontwikkeling van Bovenduist. Het gebied heeft een bepaalde maat en alles kost ruimte, dus de gemeente moet keuzes maken uit alle wensen die er zijn. Eén daarvan is voldoen aan de grote vraag naar woningen. Daar komt ook het idee vandaan om alvast te starten met de bouw van 300 verplaatsbare woningen. Ze zijn verplaatsbaar, omdat de planontwikkeling voor heel Bovenduist nog niet is gestart.

Wensen en mogelijkheden op papier

De volgende stap in de gebiedsontwikkeling is het opstellen van een ontwikkelkader voor heel Bovenduist. Daarin staan de uitgangspunten voor wat kan en gewenst is op deze locatie. De verplaatsbare woningen krijgen eerst een tijdelijke plek en daarna een definitieve plek in Bovenduist. Bij het opstellen van het ontwikkelkader moeten we daar straks rekening mee houden. 

Participatie 

De gemeente gaat samen met alle belanghebbenden werken aan het ontwikkelkader, zoals dat ook gedaan is voor de kaders van de verplaatsbare woningen. Het huidige plan voor het woningaantal is aanvullend op de uitgangspunten en ambities voor Bovenduist die in 2021 zijn vastgesteld. De opgehaalde informatie vanuit belanghebbenden is toen ook verwerkt in de kaders op hoofdlijnen.