Dierenwelzijn in Amersfoort

De gemeente Amersfoort houdt voortaan bij elke gemeentelijke beslissing rekening met de belangen van dieren. Daarmee is Amersfoort de eerste gemeente in Nederland die aan de hand van een afwegingskader dierenbelangen een plek geeft bij elke gemeentelijke beslissing. Het afwegingskader, een lijst met criteria die helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende mogelijkheden, is onderdeel van het dierenwelzijnsbeleid dat door de Amersfoortse gemeenteraad is goedgekeurd.

We zetten hiermee een unieke stap voor Amersfoort. Hiermee wordt de gemeente gedwongen om bewuste keuzes te maken, waarin het belang van dieren in alle gemeentelijke beslissingen wordt meegewogen. Dat maakt dit beleid uniek in Nederland. En we verwachten hiermee andere gemeenten te inspireren soortgelijk beleid te ontwikkelen.

Wethouder Johnas van Lammeren (PvdD)

Dieren óók inwoner van Amersfoort

Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat dier en mens prettig samenleven in de stad. Dat doen we door - naast de menselijke behoeftes- ook rekening te houden met de behoeftes die dieren daarin hebben. Dieren zijn ook inwoner van Amersfoort. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij hun belangen meewegen in onze besluiten. Neem bijvoorbeeld een evenement met dieren; voor mensen vermaak, voor dieren vaak een levenslange gevangenschap. Deze belangen worden nu inzichtelijk gemaakt. Hierdoor dwingen we onszelf en organisaties waar we mee samenwerken om hier bij stil te staan en bewuste keuzes te maken. Wethouder Johnas van Lammeren: 'Ik ben ervan overtuigd dat dit veel meer gaat betekenen voor dierenwelzijn dan een traditioneel programma met een stapel maatregelen.' Daarnaast neemt de gemeente ook maatregelen die direct het dierenwelzijn verbeteren. Bijvoorbeeld minimaregeling voor dierenartskosten, faunapassages (tunnels onder wegen en spoorwegen, speciaal ontworpen zodat dieren veilig kunnen oversteken) en voldoende rustgebieden en ecologische verbindingen. 

Het goede voorbeeld

Uiteraard gaat de gemeente zelf het goede voorbeeld geven aan inwoners en organisaties. Dit doet zij door kritisch te kijken op welke manier zij direct en indirect gebruik maakt van dieren en dierlijke producten in haar dienstverlening en in haar interne organisatie. Dit gaat van het aanbod in haar bedrijfsrestaurant via het principe ‘carnivoor, geef het door’ tot aan het gemeentelijk inkoopbeleid. De gemeente Amersfoort werd in november 2023 uitgeroepen tot de meest diervriendelijke gemeente van Nederland. Zij nodigt andere gemeenten uit voor een kijkje in haar ‘dierenwelzijnskeuken’.