Brieven voor aanbieders en verwijzers voortgang overgangssituatie specialistische jeugdhulp (15 november 2023)

Per 1 januari 2024 gaat MetMaya specialistische jeugdhulp bieden, aanvullend op jeugdhulp door onder andere lokale (wijk)teams, praktijkondersteuners jeugd en welzijnswerkers.

Brieven 15 november 2023

Over de overgangssituatie en wat dit betekent voor jouw dienstverlening stuurden we je op 19 september 2023 een brief. De brief die je nu ontvangt, bevat deels dezelfde én nieuwe informatie. 

Bijgaande brieven zijn op 15 november 2023 verstuurd naar aanbieders en verwijzers. Aanbieders die maatwerkafspraken hebben met de regio, hebben deze keer ook een brief ontvangen.