Leidraad duurzame nieuwbouw Amersfoort

Amersfoort groeit. Volgens het Deltaplan van de gemeente met 1000 woningen per jaar om zo tegemoet te komen aan de vraag. Dat doen we met aandacht voor verschillende woonwensen, verschillende inkomens en met oog voor onze omgeving en de kwaliteiten van onze stad. En juist met het oog op de leefbaarheid nu en in de toekomst doen we dat zo duurzaam mogelijk.

Maar wat betekent duurzame nieuwbouw? Aan welke maatregelen moet ik dan denken? Wat zijn landelijke eisen en waar gaan we als gemeente nog een stapje verder?

Dit document biedt antwoord op vragen als:

  • Welke terminologie wordt gebruikt en wat betekent dat?

  • Hoe ziet het proces van duurzame nieuwbouw eruit?

  • Wat is wettelijk geregeld op het gebied van energietransitie, circulaire (bouw) economie, klimaatbestendigheid, groen en gezondheid, en duurzame mobiliteit?

  • Waar streven we als gemeente naar, en wat zijn mogelijke maatregelen om bij te dragen aan de duurzaamheidsopgaven?

Deze leidraad/handreiking is een hulpmiddel om uw weg te vinden in het woud van (spel) regels. Ze is opgesteld op april 2020 waarbij we uiteraard ons inspannen om deze actueel te houden, de laatste herijking vond plaats in 08-2021.

Indien u vragen over of reacties op deze leidraad heeft, horen wij dit graag. U kunt dan mailen naar samenduurzaam@amersfoort.nl.

Naast de praktische informatie maakt de leidraad ook duidelijk dat het belangrijk is om in een vroeg stadium al na te denken over het thema duurzaamheid. Hoe eerder u met architecten, ontwikkelaars, toeleveranciers, etc. hierover het gesprek aangaat, hoe makkelijker en goedkoper het wordt. De vraag begint al bij de oriëntatie van de woningen/ woongebouw, de gebouwvorm, het ontwerp, de omgeving, tot aan de keuze voor de installatie en de bouwmaterialen. Als gemeente denken we graag met u mee en kunnen we waar mogelijk onze expertise inbrengen, zodat we samen zorgen dat Amersfoort alle kansen voor een duurzame groei benut.

Leidraad Circulair Slopen

Download hier de Leidraad Circulair Slopen.

Inspirerende voorbeelden?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform