Leidraad duurzame nieuwbouw Amersfoort

Amersfoort groeit. Volgens het Deltaplan van de gemeente met 1000 woningen per jaar om zo tegemoet te komen aan de vraag. Dat doen we met aandacht voor verschillende woonwensen, verschillende inkomens en met oog voor onze omgeving en de kwaliteiten van onze stad. En juist met het oog op de leefbaarheid nu en in de toekomst doen we dat duurzaam en waar mogelijk circulair.

Leidraad duurzame nieuwbouw Amersfoort

Maar hoe duurzaam en circulair moet de nieuwbouw in onze stad zijn? Wat zijn landelijke eisen en waar gaan we als gemeente nog een stapje verder? Lokaal beleid omdat we dat in een lokale verordening hebben vastgelegd of omdat we dit vragen bij verdere vergunningen? Dit document biedt antwoord op vragen als:

  • Welke terminologie wordt gebruikt en wat betekent dat?

  • Wat is wettelijk geregeld op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulair ontwerpen en bouwen?

  • Wat hebben we lokaal geregeld op deze 4 thema’s?

  • Waar willen we als gemeente naar streven en doen we een beroep op u als ontwikkelaar?

  • En bij wie kunt u terecht voor advies op maat?

Deze leidraad/handreiking is een hulpmiddel om uw weg te vinden in het woud van (spel) regels. Ze is opgesteld op april 2020 waarbij we uiteraard ons inspannen om deze actueel te houden.

Indien u vragen over of reacties op deze leidraad heeft, horen wij dit graag. U kunt dan mailen naar duurzamestad@amersfoort.nl.

Naast de praktische informatie maakt de leidraad ook duidelijk dat het belangrijk is om in een vroeg stadium al na te denken over het thema duurzaamheid. Hoe eerder u met architecten, ontwikkelaars, toeleveranciers, etc. hierover het gesprek aangaat, hoe makkelijker en goedkoper het wordt. De vraag begint al bij de oriëntatie van de woningen/ woongebouw, de gebouwvorm, het ontwerp, de omgeving, tot aan de keuze voor de installatie en de bouwmaterialen. Als gemeente denken we graag met u mee en kunnen we waar mogelijk onze expertise inbrengen, zodat we samen zorgen dat Amersfoort alle kansen voor een duurzame groei benut.

Leidraad

Via deze link kunt u de Leidraad als PDF bestand downloaden.

Leidraad Circulair Slopen

Download hier de Leidraad Circulair Slopen.

Inspirerende voorbeelden?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform