Toegankelijke zorg en ondersteuning

Om de zorg toegankelijk te maken, zijn er vele samenwerkingsinitiatieven en wordt er gewerkt aan een gezonde wijkaanpak. Ook via IndeBuurt033 kunt u aankloppen voor hulp en goede zorg.

Toegankelijke zorg en ondersteuning

Via de gemeente kunt u hulp vinden op de pagina Zorg en ondersteuning.

Op dit moment werken wij aan het toegankelijker en begrijpelijker maken van de WMO. De WMO is bedoeld om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. U kunt hulp krijgen om praktische zaken te regelen, uw huis schoon te houden, sociale contacten te onderhouden en te reizen. Voor woningaanpassing en hulpmiddelen kunt u altijd eerst contact opnemen met het WMO loket van de gemeente Amersfoort, via telefoonnummer 14033.

Uitgebreide informatie over de WMO vindt op de website www.regelhulp.nl

Met een persoonsgebonden budget kunt u hulp en ondersteuning krijgen die past bij uw eigen situatie. Bij IndeBuurt033 kunnen ze u hierbij helpen.

In Amersfoort zijn er vele organisaties om u te helpen met hun dienstverlening. Dat kan zowel voor zorg, als hulp met uw administratie, wijkvervoer, sociale contacten, burenhulp, relaties, hulpmiddelen, opkomen voor uw belangen, opleiding, onderwijs, werk, dagbesteding en woonsituatie zijn. Om de weg naar deze organisaties te vinden is de sociale kaart een handig hulpmiddel.