Betalen gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn.

Als u kiest voor betaling via automatische incasso schrijft de gemeente het totale bedrag automatisch in tien termijnen van uw rekening af. Heeft u al eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan blijft die geldig voor het nieuwe belastingjaar.

Zonder automatische incasso betaalt u de gemeentelijke belastingen volgens de termijnen op het aanslagbiljet.

Met automatisch incasso incasseren wij vanaf februari tot en met november op de laatste werkdag van de maand. Zonder automatisch incasso betaalt u in twee termijnen, in februari en april.

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. Naast de automatische incasso kunt u op de volgende manieren betalen:

  • Via iDEAL. Gebruik hiervoor de volgende button: Via iDEAL U kunt ook de iDEAL link of iDEAL QR code die op het aanslagbiljet staat gebruiken om de aanslag direct in één termijn te betalen.
  • Via internetbankieren. Maak het bedrag over op IBAN NL70 BNGH 0285 0420 33 ten name van de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort. Vermeld daarbij het nummer van uw aanslagbiljet. Als u vanuit het buitenland wilt betalen, heeft u de BIC-code van de bank nodig: BNGH NL 2G.
  • Met pin bij de balie van Burgerzaken, Stadhuisplein 1 in Amersfoort. Naar de balie komen kan alleen met een afspraak. Neem bij de betaling uw aanslagbiljet mee.

Is pinnen voor u niet mogelijk? Bel dan 14033, dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.

Als u moeite heeft om de bedragen te betalen, kunt u kiezen voor betaling via automatische incasso. U betaalt de belastingen in dat geval in tien termijnen.

Is dat voor u geen oplossing? Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen.

Heeft u een laag netto-inkomen (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen? Dan kunt u ook een verzoek om kwijtschelding doen.

Aanmaning

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Daarin staat de uiterste datum waarop u moet betalen. Bovenop de aanslag brengt de gemeente aanmaningskosten in rekening. Die zijn € 8,- of € 18,-, afhankelijk van welk bedrag nog openstaat. Betaal het openstaande bedrag binnen 14 dagen.

Dwangbevel

Betaalt u ook de aanmaning niet? Dan ontvangt u kort na het verlopen van de betaaltermijn van de aanmaning een dwangbevel via de post. Daar komen hoge extra kosten bij van minimaal € 45,- tot maximaal € 13.449,-.

Beslaglegging

Met een dwangbevel heeft u enkele dagen de tijd om het totale bedrag te betalen, inclusief de extra kosten. Doet u dat niet, dan kan de gemeente beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon en/of uitkering of uw bezittingen.

Invorderingsrente

Los van de extra kosten die u moet betalen kan de gemeente invorderingsrente in rekening brengen. Tref een betalingsregeling om extra kosten te voorkomen.

Het rekeningnummer voor de automatisch incasso kunt u snel en eenvoudig wijzigen via onze digitale balie. Via onderstaande button kunt u inloggen. Let op! Voor onze balie heeft u DigiD nodig.

REKENINGNUMMER WIJZIGEN

U kunt ons ook machtigen met het volgende formulier:

U kunt het machtigingsformulier ook gebruiken om een ander rekeningnummer voor automatische incasso door te geven. Vul daarvoor het groene deel van het formulier in:

Als u kiest voor automatisch incasso kunt u het ingevulde formulier sturen naar Antwoordnummer 79, 3800 VB Amersfoort. Of scan het ondertekende formulier in en mail het naar belastingen@amersfoort.nl.

Lees meer over de gemeentelijke belastingen 2022 in de: