Amersfoort meest diervriendelijke gemeente van Nederland

Tijdens het landelijke congres Dierenhulpverlening van de Stichting DierenLot op zaterdag 18 november in ’s Hertogenbosch is Amersfoort uitgeroepen tot diervriendelijkste gemeente van Nederland. Amersfoort krijgt de prijs omdat het volop inzet op het verbeteren van het dierenwelzijn in de stad. Zo heeft Amersfoort sinds 2022 een wethouder met dierenwelzijn in zijn portefeuille, Johnas van Lammeren.

Grote stappen

Wethouder van Lammeren: “Dit voelt een beetje als het winnen van de Champions League. We willen dat Amersfoort een fijne plek is voor mens én dier. Daarom zetten we grote stappen op het gebied van dierenwelzijn. Zowel voor de huisdieren als voor de vrij levende dieren in de stad: hun belangen wegen we mee in onze besluiten.”

Dierenbelangen

Naast de wethouder Dierenwelzijn heeft de gemeente Amersfoort ook een adviseur dierenwelzijn in dienst. Zij is bezig met het schrijven van de eerste nota dierenwelzijn van de gemeente. Daarin staan de dierenwelzijnsambities van de gemeente. De ambities worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de nota is de intrinsieke waarde van het dier. Van Lammeren: “De belangen van dieren krijgen uiteraard een prominente plek in die nota. Ook wordt een aanpak gepresenteerd om deze belangen breder in de organisatie mee te wegen in besluitvorming.”

Dierenartskosten

Amersfoort heeft afgelopen tijd concrete maatregelen doorgevoerd. Zo kent Amersfoort een regeling voor bewoners met een inkomen op bijstandsniveau om een financiële bijdrage te krijgen in dierenartskosten. Daarbij kan deze doelgroep tot €85 krijgen in dierenartskosten, onder voorwaarde dat het dier is of wordt gechipt.

Handhavingsprioriteiten

Bij de gemeente Amersfoort staat handhaving op het voorkomen van stalbranden in de top-10 handhavingsprioriteiten van de gemeente Amersfoort. Ook heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met de visvereniging; Amersfoort is daarmee de eerste gemeente die de weerhaak verbiedt bij het vissen.

Dierenoverlast

Amersfoort werkt aan een aanpak om dieren waarvan overlast wordt ervaren niet langer te doden. Door het  gebruik van preventieve of alternatieve maatregelen kan deze ervaren overlast evengoed worden verminderd.