Actuele informatie corona

Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus.

Actuele informatie corona

14 oktober

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 14 oktober 2020

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 voor heel Nederland een gedeeltelijke lockdown met een stevig pakket aan maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt.

13 oktober

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Lees het hele nieuwsbericht en de maatregelen op www.rijksoverheid.nl

08 oktober

CoronaMelder vanaf 10 oktober te gebruiken

Digitale middelen kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Het ministerie van VWS heeft een app ontwikkeld: CoronaMelder. De app is vanaf 10 oktober te gebruiken in heel Nederland. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben. Zo kan verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen worden. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Meer informatie is te vinden op www.coronamelder.nl.

02 oktober

Extra maatregelen binnenstad

Naast de maatregelen in de noodverordening worden in de binnenstad van Amersfoort extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Om bezoekers aan de binnenstad extra te attenderen op afstand houden en scheiden van bezoekersstromen zetten we in de winkelstraten een witte lijn op het midden van de straat. Deze lijn wordt aangebracht in de Langestraat, Utrechtsestraat en Arnhemsestraat. Daarnaast worden er hekken geplaatst en verkeersregelaars ingezet om mensen te verzoeken op hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenstallingen te plaatsen.

Door de fietsen zoveel mogelijk uit de winkelstraten te houden geven we meer ruimte om de onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen.

Op vrijdag, zaterdag en zondag staan de hekken tot 17.00 uur aan de rand van het kernwinkelgebied in de binnenstad. Daarnaast worden er ook hekken geplaatst bij Lieve Vrouwekerkhof bij en achter de toren en bij de Hof / Zevenhuizen (doorgang van winkelstraat naar Hof). Deze hekken staan er tot 19.30 uur.

Op de vrijdagmarkt op Eemplein zijn vanaf 09.30 uur twee verkeersregelaars aanwezig. Op zaterdag komen er hekken bij de markt Havik / Hof van 09:30 - 17:00 uur. En op zondag van 12:00 tot 17:00 uur.

Beperk sociaal contact om verspreiding coronavirus te voorkomen

Er gelden aangescherpte maatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Maatregelen zijn noodzakelijk, maar alles begint met gedrag. We vragen u daarom dringend sociale contacten de komende weken drastisch te beperken.

 • Daarbij geldt een maximum van 4 personen als een gezelschap. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Een gezelschap is een groep mensen die met elkaar iets doen. Bijvoorbeeld samen naar de bioscoop, uit eten, of bij elkaar komen voor een feestje.

 • Voor het thuis ontvangen van mensen geldt een maximum van 3 personen.

 • Verder is het dringende advies om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Daarnaast is het dringende advies aan alle contactberoepen om een mondkapje te dragen.

 • En het blijft van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden: beperk sociaal contact, houd altijd 1,5 meter afstand, ontvang maximaal 3 personen extra in huis, was vaak uw handen en nies in uw elleboog, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.

30 september

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.

29 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur geldt er in de Veiligheidsregio Utrecht een nieuwe noodverordening COVID-19. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt. Deze noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht is de regionale vertaling van dit landelijke beleid.

28 september

Aangescherpte coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van maandagavond 28 september 2020 zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De nieuwe maatregelen gaan op dinsdag 29 september om 18:00 uur in. Alle regels zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

26 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 26 september 2020

Op zondag 27 september om 18.00 uur wordt er een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en bevat maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

De noodverordening is een regionale vertaling van landelijke maatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft ook aanvullende maatregelen genomen.

Deze noodverordening heeft enkele aanvullingen ten opzichte van de vorige noodverordening:

 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de groepen waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt;
 • Ter verduidelijking is toegevoegd dat ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs allemaal om 01.00 uur 's nachts dicht moeten.Voor meer informatie kijk op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.

23 september

Meldplicht bij samenkomsten met meer dan 50 gasten

Vanaf zondag 20 september 18.00 uur geldt de nieuwe noodverordening. Als organisator bent u verplicht om een samenkomst met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Daarnaast is het vanaf zondag 20 september 18.00 uur niet toegestaan deel te nemen aan een gezelschap van meer dan 50 personen Wat onder een gezelschap wordt verstaan wordt verderop uitgelegd.

Wanneer verplicht melden

Voor alle samenkomsten met meer dan 50 personen, buiten uw eigen woning, geldt een meldplicht. Personeel hoeft u niet mee te rekenen. De meldplicht geldt voor degene die de samenkomst organiseert of laat organiseren. Daarbij moet iemand worden aangewezen die toezicht houdt op het naleven van de coronamaatregelen.

Het maakt niet uit waar deze samenkomsten plaatsvinden, buiten of binnen. Voor alle soorten samenkomsten geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park, evenementen en sportverenigingen waarbij meer dan 50 mensen bijeenkomen.

De organisator moet de bijeenkomst minimaal 48 uur voor de start van de bijeenkomst melden bij de gemeente.

Feest of samenkomst melden

Uitzonderingen op de meldplicht

Op deze meldplicht gelden uitzonderingen. De meldplicht geldt niet voor privéwoningen en tuinen. Advies is dat daar maximaal 6 mensen op bezoek komen. De meldplicht geldt niet voor:

 • eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij

 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties

 • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden

 • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten

 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is

 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers

 • onderwijsinstellingen.

Waarom een meldplicht?

Uit analyses van de GGD blijkt dat veel besmettingen ontstaan bij feesten in zalen die worden verhuurd. Daar houden bezoekers en organisatoren zich niet altijd goed aan de coronamaatregelen. Soms is voor dit soort samenkomsten geen evenementenvergunning nodig. Door de meldplicht wordt toezicht op deze samenkomsten makkelijker. En hopen we dat organisatoren zich bewuster worden van de verantwoordelijkheden die zij hebben.

Gezelschappen van meer dan 50 personen

Daarnaast is het vanaf zondag 20 september 18.00 uur niet toegestaan dat u zich begeeft in een gezelschap van meer dan 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die (besloten) bijeenkomt voor een gezamenlijk doel, zoals het vieren van een huwelijk, verjaardag, jubileum of personeelsuitje. Omdat men elkaar vaak kent of bij elkaar hoort, is het moeilijker afstand houden. 

Uitzonderingen :

 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;

 • uitvaart;

 • beoefening theater, dans of muziek;

 • uitoefening beroep, bedrijf, vereniging.

20 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 20 september 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur in werking treedt.

Aanvullende maatregelen

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Meldplicht voor samenkomsten

Volgens deze noodverordening geldt voor bepaalde georganiseerde samenkomsten een meldplicht in de gemeente waar de samenkomst plaatsvindt. Het gaat om samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. U kunt hiervoor de gemeentelijke website raadplegen of contact opnemen met de gemeente. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze vindt u in de noodverordening. Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.

19 september

Ook in Amersfoort strengere coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van vanavond - 18 september 2020 - hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge extra maatregelen aangekondigd om de toename van het aantal besmettingen door het coronavirus te beperken. De maatregelen gaan gelden voor bepaalde regio’s, waaronder de veiligheidsregio Utrecht. Amersfoort valt in deze veiligheidsregio en de aangescherpte maatregelen gaan dus ook hier gelden.

Meer informatie over de maatregelen is te lezen in het persbericht van de VRU.

De aangekondigde maatregelen hebben onder meer betrekking op de sluitingstijd van de horeca. Er mogen na 0.00 uur geen nieuwe bezoekers in de horeca worden binnengelaten. En voor 1.00 uur moet de horeca gesloten zijn. Daarnaast zijn er een aantal landelijke maatregelen genomen. Zo mag bij zaalverhuur maximaal 50 personen worden toegelaten. Meer informatie over de landelijke maatregelen is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Burgemeester Lucas Bolsius: ‘In de Randstad is er een sterke toename van het aantal positief geteste personen. Ik snap dat het Kabinet daarom met aanvullende maatregelen komt. In de grootste steden is de toename het grootst. In Amersfoort stijgt het ook, maar gelukkig minder snel. Ook mijn gezin heeft er sinds vandaag mee te maken. Ik realiseer mij goed dat de aanscherping van regels voor heel wat horeca ondernemers uitermate vervelend is. Maar ook voor jonge mensen die elkaar ontmoeten in deze horecagelegenheden. Ik begrijp alle gevoelens en emoties daarbij. Toch blijf ik benadrukken dat we met elkaar vol moeten blijven houden. Als wij ons allemaal aan de regels houden, krijgen we het virus weer onder controle en kunnen maatregelen worden versoepeld.’

De nieuwe maatregelen gaan zondag 20 september, om 18.00 uur in. De voorzitter Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt dit weekend een nieuwe noodverordening vast.

16 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 17 september 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 17 september 2020 om 00.00 uur in werking treedt. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Van het ministerie van VWS is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen, met daarin de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer.

2 september

Dashboard coronavirus

Het dashboard laat met actuele cijfers van het aantal coronavirusbesmettingen in Nederland zien. Die informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen oploopt. Het dashboard biedt informatie aan iedereen die de meest actuele cijfers in één overzicht wil zien.

Meer informatie over het dashboard

1 september

Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Lees op de website van de Rijksoverheid wat de veranderingen zijn en wat hetzelfde blijft.

21 augustus

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 20 augustus 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 21 augustus 2020 om 00.00 uur in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze versie is ten opzichte van de noodverordening van 8 augustus 2020 een wijziging opgenomen met betrekking tot studie- en studenten- en studentensportverenigingen, horeca en onderwijs.

Activiteiten studenten

Studieverenigingen, studentenverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen introductieactiviteiten organiseren voor zover deze gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Kleinschalige fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om het aantal mensen dat u in uw huis, tuin of op het balkon ontvangt, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Gratis loopbaanadvies voor werkenden en werkzoekenden

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Door de coronacrisis verandert de economie. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd. Er verdwijnen banen, maar tegelijkertijd komen er ook nieuwe banen bij.

Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan de veranderingen in de economie. Werk jij, bijvoorbeeld als flexwerker of zelfstandig ondernemer, of ben je werkzoekend en wil je weten welk ander werk mogelijk is meld je dan aan bij een loopbaanadviseur voor een ontwikkeladviestraject.

Dit persoonlijke loopbaanadvies geeft je een beeld van jouw situatie en welke mogelijkheden er zijn om een eerste stap te zetten naar ander werk. Meer weten? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

18 augustus

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet vanavond aanscherpingen aangekondigd. Lees op de website van de Rijksoverheid de aanscherpingen en meer informatie.

9 augustus

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, studie- en studentenverenigingen.

Horeca
De horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), vraagt een gezondheidscheck en kent vaste zitplaatsen toe. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.

Activiteiten studenten
Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

6 augustus

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Daarom worden lokale bestuurders gesteund om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

Lees het hele artikel hier: Grip op coronavirus met lokale maatregelen

30 juli

Financiële steun voor drie Amersfoortse culturele instellingen

Theater De Lieve Vrouw, poppodium FLUOR en theater Flint krijgen financiële steun van het Rijk. De drie Amersfoortse culturele instellingen ontvangen geld uit een steunregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het kabinet trekt in totaal 300 miljoen euro uit voor kunstenaars, makers en organisaties in de culturele en creatieve sector, die door de uitbraak van het coronavirus hard zijn getroffen. Bijna een half miljoen daarvan gaat naar de drie Amersfoortse instellingen. Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht dragen gezamenlijk hetzelfde bedrag bij, waarmee de bijdrage die de twee theaters en het poppodium uit de landelijke regeling ontvangen, wordt verdubbeld.

Lees meer hierover in het artikel Financiële steun voor drie Amersfoortse culturele instellingen

30 juli

Aanscherping controle en handhaving coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 1 augustus 2020 gaan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de geldende coronamaatregelen strenger controleren en handhaven in de binnenstad. Naleving van deze regels verslapt op sommige plaatsen, waaronder in de horeca. Om te voorkomen dat in Amersfoort aanvullende regels en meer beperkingen nodig zijn, wordt het toezicht op de bestaande maatregelen strikter.

Lees meer hierover in het artikel Aanscherping controle en handhaving coronamaatregelen

20 juli

Wat te doen als u tijdens uw vakantie (milde) coronaklachten krijgt

De vakantieperiode is aangebroken. Veel mensen kiezen dit jaar voor een vakantie in Nederland. Maar wat moet u doen als u tijdens uw vakantie in Nederland last krijgt van (milde) coronaklachten?

Als u tijdens uw vakantie klachten krijgt die passen bij het coronavirus, dan hoeft u niet naar huis voor een testafspraak. 

Blijf op uw vakantieadres en vermijd zoveel mogelijk andere mensen. Bel naar 0800-1202 en maak een testafspraak in de buurt van uw vakantieadres. Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl/coronatest

16 juli

Veranderingen maatregelen per 15 juli

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn vastgelegd in de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De nieuwste noodverordening geldt vanaf 15 juli 2020. Veranderingen zijn:

 • Aan de regel dat een zitplaats bij samenkomsten in een publieke ruimte of in een besloten plaats verplicht is, is nu toegevoegd dat er aan de aanwezigen ook een afgebakende locatie toegewezen mag worden.
 • Personen met een handicap in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor personen met een handicap waar het houden van afstand ten opzichte van een begeleider of vaste mantelzorger niet mogelijk is.
 • Personen in de leeftijd tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tenzij zij zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
 • Bezoek binnen verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderenzorg is toegestaan, tenzij zich COVID-19 besmettingen voordoen. In dat geval is bezoek enkel mogelijk met toestemming van de beheerder.
 • Voor vervoer met taxi’s, personenbusjes en touringcars geldt een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht vanaf meer dan twee personen.
 • Sauna en wellness wordt toegevoegd als activiteit waarbij placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit.

14 juli

Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 15 juli 2020

Zojuist is de nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juli 2020 in werking treedt. De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen.

13 juli

Tijdelijke terrasvergunning biedt horeca meer ruimte

Door de coronamaatregelen moeten bij restaurants en cafés de tafeltjes en stoeltjes op het terras verder uit elkaar staan, zodat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Daarom probeert de gemeente zo veel mogelijk medewerking te verlenen aan een tijdelijke vergroting van het terras.

De tijdelijke vergroting moet worden opgenomen in de terrasvergunning. Voor de Appelmarkt, Groenmarkt, Hof, Lieve Vrouwekerkhof, Krankeledenstraat en Lieve Vrouwestraat zijn de tijdelijke terrasvergunningen vorige week afgegeven.

Vragen over de tijdelijke terrasvergunningen kunnen worden gesteld via horeca@amersfoort.nl.

30 juni

16:45 uur - Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gaan we over naar nieuwe algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is nog niet verdwenen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juli 2020 in werking treedt. In de noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt.

24 juni

20:00 uur - Nieuwe coronaregels per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Op woensdag 24 juni 2020 vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge over corona en de nieuwe regels. Op 1 juli 2020 gaan we over naar nieuwe algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is nog niet verdwenen. Het is nu belangrijk om alert en waakzaam te blijven. 

Overzicht regels 1 juli

12 juni

15:30 uur - Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 15 juni 2020

Zojuist is de nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juni 2020 in werking treedt. De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen.

11 juni

17:00 - Verlengde financiële steun voor ondernemers en zzp’ers (Tozo 2)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is per 1 juni 2020 verlengd onder de noemer Tozo 2. De regeling is voor ondernemers en zzp’er die in financiële problemen zijn gekomen vanwege corona. De regeling bestaat uit twee delen: een inkomensdeel en een bedrijfslening. Ondernemers en zzp’ers kunnen vier maanden inkomensondersteuning aanvragen. De hele regeling en de voorwaarden zijn te vinden op de pagina voor ondernemers en zzp’ers.

13:51 uur - Nieuwe openingsdatum voor sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellnesscentra, casino's en speelhallen

Sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellnesscentra, casino's en speelhallen zijn gesloten. Als de ontwikkelingen het toelaten, gaan deze locaties per 1 juli 2020 weer open (eerder was 1 september de beoogde openingsdatum).

13:38 uur - Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen

Per 15 juni 2020 mogen de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen was-, toilet-, en duchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens weer open. Lees meer hierover op de webpagina Tijdelijke maatregelen

10 juni

In de regio Utrecht hebben we verschillende testlocaties ingericht voor het afnemen van een coronatest. Vanaf donderdag is er ook een locatie in Amersfoort waar u terecht kunt. U kunt de testlocatie alleen op afspraak bezoeken. Heeft u klachten, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts en verlies van reuk of smaak? Bel dan naar 0800-1202 of 030-630 54 00. Kijk voor meer info of de testlocaties op: www.ggdru.nl/coronatest.

5 juni

09.30 uur - Extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht

Voor alle corona-gerelateerde vraagstukken kunnen ondernemers in de regio Utrecht sinds kort de hulp inroepen van URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie). Dit is een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven en gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Utrecht is de ondersteuning uitgebreid.

3 juni

19.45 uur - Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

19.30 uur - Basisscholen per 8 juni weer voor 100% open

In de persconferentie van 3 juni bevestigde premier Mark Rutte dat de basisscholen per 8 juni weer voor 100 % open kunnen. Het eerder genomen besluit kan doorgaan omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen enkele belemmering is om het onderwijs weer volledig te hervatten. 

2 juni

17.00 uur - Tijdelijke marktverplaatsing om voldoende ruimte te bieden

De horeca en markt hebben samen met de gemeente Amersfoort afspraken gemaakt over het gebruik van de Hof en Lieve Vrouwekerkhof. Om aan zowel de markt als de horeca voldoende ruimte te kunnen bieden is afgesproken dat vanaf 5 juni aanstaande de vrijdagmarkt van de Hof én het Lieve Vrouwekerkhof tijdelijk worden verplaatst naar het Eemplein en de Grote Koppel. Op zaterdag blijft de markt op de Hof, maar staan enkele non-food kramen en de kramen met bloemen en planten op Havik. Lees het hele nieuwsbericht.

15.30 uur - Afspraak burgerzaken

U kunt vanaf dinsdag 2 juni 2020 alleen een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs als deze binnen een maand verloopt. Die termijn was eerder twee weken. Zie ook: Afspraak maken met Burgerzaken.

10.45 uur - Milde klachten passend bij het coronavirus? Laat je testen!

Iedereen met milde klachten passend bij het coronavirus, kan via het landelijk telefoonnummer 0800 - 1202 een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD.

28 mei

21.30 uur - Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 1 juni 2020

Zojuist is de nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking treedt. In de noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

20.30 uur - Versoepeling maatregelen 1 juni

Vanaf maandag 1 juni 2020 geldt een versoepeling van de maatregelen en mogen onder andere de terrassen, bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen, onder voorwaarden, weer open. Lees het hele bericht.

16:53 uur - Maatregelen bij drukte langs de Eem

Bij mooi weer wordt het buitengebied langs de Eem door veel recreanten gebruikt: fietsers, wandelaars en ook groepjes die met elkaar afspreken. De ervaring leert dat het daardoor te druk kan worden. Vooral op sommige plekken, zoals bij de Malebrug. Om te voorkomen dat deze drukte voor ongewenste situaties zorgt, heeft de gemeente Amersfoort samen met de gemeente Soest en de politie hierover afspraken gemaakt. Lees het hele bericht.

16:27 uur - Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten passend bij het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt. Meer informatie over het testen.

15:50 uur - Winkels mogen open op eerste pinksterdag

Op eerste pinksterdag, zondag 31 mei, mogen alle winkels in Amersfoort open. Op deze manier spreiden we de klantenstroom over het gehele pinksterweekend en zorgen we voor minder risico op besmetting met het coronavirus. De winkelopening is mogelijk door een ontheffing van de winkeltijdenwet; normaal zijn op eerste pinksterdag winkels gesloten.

27 mei

14:30 uur - Handreiking: Veilige heropening bedrijven en instellingen

Een groot deel van de voorzieningen gaat weer open. Het gaat bijvoorbeeld om restaurants en cafés (incl. terrassen), bioscopen, bibliotheken, musea, monumenten en culturele instellingen en/of activiteiten zoals theater en concertzalen. Mensen moeten in deze voorzieningen zo veilig mogelijk kunnen werken en voor bezoekers moet het ook veilig zijn. Het RIVM heeft daarvoor de Handreiking: Veilige heropening bedrijven en instellingen uitgewerkt.

13:00 uur - Afspraak burgerzaken

In verband met de maatregelen door het coronavirus is de dienstverlening bij de afdeling burgerzaken aangepast. U kunt alleen op afspraak terecht. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

Alleen aanvragen voor rijbewijzen/reisdocumenten die binnen twee weken verlopen worden in behandeling genomen. Bij verloop ná deze datum vragen wij u om te wachten met het maken van een afspraak.

Ook afhalen van ID-kaart, paspoort of rijbewijs kan alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie op Producten op afspraak.

26 mei

19:00 uur - Verlenging Tozo

Het kabinet heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) per 1 juni 2020 verlengd onder de noemer Tozo 2. Er gelden andere voorwaarden.

Let op: Aanvragen voor de verlenging (Tozo 2) kunnen alleen via het speciale Tozo 2-formulier worden gedaan. Dit Tozo 2 -formulier verschijnt op 1 juni op deze website. Lees meer op de pagina Ondernemers en zzp'ers.

22 mei

14:30 uur - Geen fietsen op de Hof tijdens zaterdagmarkt

Zaterdag is er weer markt op de Hof. Om te zorgen dat er voldoende ruimte is en iedereen 1,5 meter afstand kan houden is er geen ruimte om fietsen op de Hof te zetten. Komt u morgen naar de binnenstad? Zet uw fiets dan in één van de fietsenstallingen in de binnenstad of kom lopend.

20 mei

18.30 - Burgemeester Bolsius over het coronavirus in Amersfoort

Dinsdag 19 mei was er weer een landelijke persconferentie over de coronamaatregelen. In de onderstaande video deelt burgemeester Lucas Bolsius zijn boodschap over de impact hiervan op Amersfoort en de Amersfoorters, voor komend hemelvaartweekend en later. "We kunnen weer meer, maar pas vanaf 1 juni: tweede pinksterdag. Het belangrijkste blijft uw eigen verantwoordelijkheid en die neemt u dan voor uw eigen belang. Verder kan de dierentuin aanstaande maandag waarschijnlijk weer open en gaan we actief in gesprek met jongeren over de toekomst.".

 • Met ondersteuning van gebarentolk Marcha van Deventer. Opgenomen op woensdag 20 mei.

 • Meer informatie over het coronavirus en de gevolgen voor iedereen staan op: www.rivm.nl.

19 mei

20:40 - Versoepelingen per 1 juni

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Zo wordt 'alleen' weer iets meer 'samen'.

Lees meer over de versoepeling en de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

18 mei

16:00 - Samenwerking boa’s in alle gemeenten in Veiligheidsregio Utrecht verder uitgebreid

Vanaf 15 mei is het mogelijk om gebruik te maken van de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van alle gemeenten in de regio. Dit geldt voor alle 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht. Daarvoor hebben de burgemeesters een samenwerkingsovereenkomst getekend. Wanneer een tekort ontstaat in een gemeente, wordt gekeken naar de mogelijke inzet vanuit een andere gemeente. Meer informatie vind je in het nieuwsbericht van de VRU.

15 mei

16:00 uur - Corona: de regels - wat mag wanneer? En wat mag niet?

De gemeente krijgt veel vragen over wat is toegestaan. Daarbij zijn de landelijke richtlijnen leidend die zijn uitgewerkt in de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. Deze regels geven echter niet altijd eenduidig antwoord op specifieke vragen of over toekomstige situaties; omdat de regels nog niet zijn vertaald naar een nieuwe noodverordening óf omdat er nog geen helderheid is over een specifieke situatie.

Om die reden is het van belang om met de gemeente in gesprek te blijven zodat wij signalen op kunnen pikken over onduidelijkheden en die regionaal of op landelijk niveau bespreken.

We kunnen ons voorstellen dat iedereen zich aan het voorbereiden is op toekomstige versoepelingen, ondanks het feit dat de regels daarvoor nog niet duidelijk zijn. Ook daarover blijven we uiteraard in gesprek. Aangezien er veel vraag is naar duidelijkheid over wat op dit moment wel en niet is toegestaan, staat op de pagina Tijdelijke maatregelen een toelichting op de regels.

14 mei

12:00 uur - Archief Eemland open op afspraak

Vanaf donderdag 14 mei 2020 is Archief Eemland in het Eemhuis weer open. Let op: alleen op afspraak.

13 mei

11:00 uur - aanpassingen markten in Amersfoort en Hoogland

Vanaf 13 mei 2020 mogen de marktkramen met non-food op een aantal plekken weer bij de andere marktkramen staan. De bloemenmarkt op het Lieve Vrouwekerkhof kan weer doorgaan. De kramen met non-food van de Hof staan op vrijdag en zaterdag op het Eemplein. Kijk voor meer informatie over markten op de webpagina Dienstverlening.

12 mei

15:45 uur - Als u de Tozo-ondersteuning niet meer nodig heeft

Een aantal bedrijfstakken is weer opgestart. Heeft u de financiële ondersteuning voor levensonderhoud niet meer nodig omdat u weer aan het werk gaat, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan: tozoinkomsten@amersfoort.nl.

De resterende periode van uw uitkering wordt dan administratief op ‘niet betalen’ gezet. U ontvangt van ons nog wel een specificatie, maar de betaling wordt aangepast. Na afloop van de toegekende periode verloopt de uitkering vanzelf.

11 mei

17.45 uur - Verruiming bezoekregeling St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort is een van de verpleeghuizen waar de bezoekregeling voorzichtig wordt verruimd. Landelijk gaan 25 verpleeghuizen voorzichtig open. Dit is mogelijk na de aankondiging van het kabinet op 6 mei dat met een beperkt aantal verpleeghuizen voorzichtig wordt gestart met het realiseren van een bezoekregeling. De directeuren Publieke Gezondheid van iedere GGD-regio hebben bepaald welk verpleeghuis mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

Lees meer op de website van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

10:00 uur - Nieuwe noodverordening van Veiligheidsregio Utrecht

De maatregelen van het Kabinet zijn verwerkt in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van 11 mei 2020. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij van belang. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden en dat de geldende hygiëneregels worden nageleefd. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat daarbij het coronavirus onder controle wordt gehouden.

8 mei

15:00 uur - Kinderen naar school brengen? Geef elkaar de ruimte

Vanaf maandag 11 mei gaan de basisscholen weer open. Het betekent dat kinderen (meestal samen met de ouders) weer naar school fietsen of lopen. Hanteer bij het brengen en ophalen van school, de volgende regels:

 • Kom fietsend of lopend naar school
 • Kiss & ride: maak het breng- en haalmoment zo kort mogelijk
 • Bekijk vóóraf de instructies die gelden bij de school

En voor tijdens de fiets- of voettocht:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Ook voor verkeerslichten geldt: houd 1,5 meter afstand
 • Mijd drukte
 • Mijd drukke routes (auto/fiets)

7 mei

15:36 uur - Non-food kramen mogen weer in de buurt van markten staan

Vanaf 7 mei 2020 mogen op een aantal plekken in de stad weer kramen met non-food (onder andere kleding en lederwaren) staan. Vanwege het coronavirus zijn vanaf 24 maart op de Amersfoortse markten alleen kramen met voedsel te vinden. Dat wordt nu uitgebreid met non-food kramen die in de nabijheid van de weekmarkt staan. Voor wie een bloemetje of een plant wil kopen, deze kramen staan verspreid over de stad. De markten zijn goed toegankelijk. De marktkooplieden doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen door zich te houden aan de regels die gelden vanuit de landelijke overheid. Meer weten over locaties en tijden van de weekmarkten, kijk op de webpagina Dienstverlening.

15:04 uur - Uitbetaling voorschot Tozo

Op de pagina Ondernemers en zzp'ers is er bekendgemaakt dat door de grote toeloop de verwerkingstijd voor de tweede betaling van het voorschot op de Tozo ongeveer 6 weken duurt in plaats van een maand.

10:00 uur - Persconferentie Rijksoverheid 6 mei in eenvoudige taal

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van de nieuwe stappen in eenvoudige taal. Lees de punten van het kabinet op www.rijksoverheid.nl.

6 mei

20:50 uur - Stap voor stap meer ruimte

Het kabinet heeft besloten dat we elkaar vanaf 11 mei stap voor stap iets meer ruimte geven. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

Lees het hele nieuwsbericht van de Rijksoverheid en bekijk ook de factsheet Stap voor stap - wat kan wanneer?:

15:30 uur - Uitbreiding Tozo-regeling

Vanaf 8 mei 2020 kunnen ook ondernemers en zzp’ers met een bedrijf in het buitenland een financiële ondersteuning aanvragen. Voor zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd, en ondernemers en zzp’ers met een bedrijf in het buitenland geldt een afwijkende procedure.

Zelfstandig ondernemers die in het buitenland wonen, maar met een bedrijf in Nederland, kunnen vanaf 18 mei 2020 een aanvraag Tozo indienen bij de gemeente Maastricht.

Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen op grond van de Tozo-regeling vanaf 8 mei 2020 een bedrijfslening aanvragen tegen lage rente. Zij blijven uitgesloten van het recht op een inkomensondersteuning.

Alle voorwaarden staan op de webpagina Ondernemers en zzp'ers

1 mei

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hebben sinds 29 april meer ruimte om te sporten en bewegen. Zij kunnen nu georganiseerd en onder begeleiding sporten in de buitenlucht. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente. Het aanbod en de regels staan nu op de website.

30 april

10:15 uur - Videobericht van burgemeester Lucas Bolsius

'We kijken terug op een bijzondere Koningsdag, en we blikken vooruit naar 4 en 5 mei. Ondertussen komen we langzaam in de ontdooi-stand. De jeugd kan weer buiten sporten. Ondernemers krijgen hulp. We hopen dat iedereen die hulp of zorg nodig heeft vooral contact met de gemeente opneemt. Samen de schouders eronder, samen houden we vol'.

29 april

15:01 uur - Projectsubsidies voor Kunst en cultuur en voor Journalistieke producties

Door alle maatregelen rondom het coronavirus kunnen veel culturele activiteiten nu en de komende maanden niet doorgaan.

Veel kunstenaars zijn op zoek naar culturele projecten die wél kunnen. Heeft u als professional een plan voor een kunst- of cultureel project dat nog dit jaar kan plaatsvinden? Dan kunt u tot 1 juni een projectsubsidie aanvragen.

Ook voor journalistieke producties kan tot 1 juni een projectsubsidie worden aangevraagd. Zo wil de gemeente projecten ondersteunen die vernieuwing tot stand brengen in het lokale medialandschap. De nadruk ligt op het gebruik van nieuwe toepassingen en het bereiken van een bredere doelgroep.

Alle subsidies van de gemeente staan op www.amersfoort.nl/subsidies

Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden?

Lees meer informatie hierover op de webpagina: Handreiking voor de vaststelling subsidies cultuur ivm corona

12:00 uur - Nieuwe noodverordening van Veiligheidsregio Utrecht

De maatregelen van het Kabinet zijn verwerkt in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van 29 april 2020. In deze noodverordening staan bepalingen over de versoepeling van de maatregelen voor georganiseerd buiten sporten voor jeugd tot en met 18 jaar.

11:44 uur - Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen.

10:30 uur - Raadsvergadering over coronacrisis terugkijken

De live raadsvergadering van dinsdagavond 28 april 2020 over de Coronacrisis kunt u terugkijken op de Facebookpagina Raad Amersfoort: https://bit.ly/3aHKUaF

10:00 uur

Op de pagina hulpaanbod is contactinformatie toegevoegd bij mantelzorg en de voedselbank

 • Indebuurt033: de lokale mantelzorgcoördinatoren staan op werkdagen voor u klaar via 033 204 86 77.

 • Indebuurt033: kan helpen bij belastingzaken, als er zorgen zijn over geld, of voor hulp bij het aanvragen van een financiële regeling van de gemeente.

28 april

15:15 uur

Horecabedrijf tijdelijk omvormen tot winkel?

Horecabedrijven met Drank- en Horecawetvergunning krijgen de mogelijkheid om hun zaak tijdelijk om te bouwen tot winkel binnen de mogelijkheden van de wet. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Lees meer op de webpagina Ondernemers en zzp-ers.

14:30 uur

Landelijk postermateriaal voor verenigingen

Bereidt u zich voor op het hervatten van sportactiviteiten in uw vereniging rekening houdend met de coronamaatregelen? Dan is er postermateriaal beschikbaar om de maatregelen onder de aandacht te brengen. Ga hiervoor naar de website van NOC*NSF.

24 april 2020

16:40 uur

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving, ook in financieel opzicht. De gemeente ondersteunt inwoners, instellingen en ondernemers met landelijke en gemeentelijke regelingen. Met deze regelingen bieden we financiële hulp aan iedereen die door de crisis wordt getroffen. Om de financiële gevolgen voor de gemeente goed te blijven monitoren is een eerste inventarisatie van gemaakte kosten en verminderde opbrengsten gemaakt. De kosten voor de gemeente zijn met name verhoogd door financieel tegemoet te komen aan de behoefte van inwoners, instellingen en ondernemers. Daarnaast zijn kosten gemaakt om de gemeentelijke dienstverlening aan te passen om deze zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. En om de gemeentelijke organisatie zo veel als mogelijk thuis te laten werken of anders op aangepaste wijze, in lijn met de landelijke richtlijnen. Als vierde zijn ook de inkomsten voor de gemeente teruggelopen.

De gemaakte inventarisatie is ook van belang voor het gesprek met de raad en de stad over de begroting van de gemeente. Het is een eerste inventarisatie, want veel is nog onduidelijk. Het beeld wat betreft de financiële uitgaven zal op basis van nieuwe gegevens steeds verder worden aangescherpt. De inventarisatie van de financiële gevolgen leest u in de Raadsnotitie financiële effecten coronacrisis.

12:30 uur

Ook in Amersfoort kan de jeugd weer georganiseerd gaan sporten in de buitenlucht. Onder regie van de Sport3hoek, bestaande uit ASF, SRO en gemeente Amersfoort, maken verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders plannen om vanaf woensdag 29 april weer een sportaanbod te hebben voor jongeren tot en met 18 jaar. De komende dagen krijgen deze plannen meer vorm. Lees meer.

10:00 uur

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Ouders worden door het Rijk gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij voor kinderopvang moeten betalen gedurende de periode van de coronamaatregelen. Dat maakte het Rijk op vrijdag 20 maart 2020 al bekend. Dit geldt voor de eigen bijdrage naast het recht op kinderopvangtoeslag.

Sinds 25 maart is bekend, dat de compensatie ook geldt voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor deelname van hun kinderen aan voorschoolse educatie of aan peuteraanbod. En het geldt ook voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor gebruik van kinderopvang waarbij de ouder een sociaal-medische indicatie heeft (SMI).

Inmiddels is bekend op welke wijze deze compensatie wordt geregeld. De gemeenten zullen de ouders hiervoor compenseren en ontvangen daarvoor middelen van de Rijksoverheid. De gemeente Amersfoort gaat dit regelen via de betrokken kinderopvangorganisaties. Ouders krijgen hierover in juni bericht.

Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u bellen met 14 033.

23 april 2020

16:36 uur

Huurt u een ligplaats in de Eemhaven van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de termijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van het liggeld uit te stellen, voor een periode van vooralsnog drie maanden (april, mei en juni). Op een later tijdstip komen wij met een betalingsvoorstel voor de betaling van het liggeld van de uitgestelde termijnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

12:00 uur

Cybercrime is een vorm van digitale criminaliteit. Computers, mobiele telefoons of tablets zijn dan het doelwit van criminele activiteiten. Cybercriminelen grijpen het coronavirus aan om nepmails, sms’jes of whatsApp-berichtjes te versturen uit naam van overheidsinstanties of bedrijven. Let dus goed op.

Lees de tips in het artikel: Pas op voor digitale oplichting.

22 april 2020

16:55 uur

Vanaf 29 april kunnen kinderen weer sporten, en vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer gedeeltelijk open: stapje voor stapje vooruit. Het is soms lastig en ingewikkeld maar wel nodig: hou vol! En hoe gaan we Koningsdag vieren?
Videoboodschap van burgemeester Lucas Bolsius met ondersteuning van gebarentolk Merlin Dik.

21 april 2020

20:30 uur

Maatregelen corona verlengd

Het kabinet heeft besloten om de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Lees het hele nieuwsbericht van de Rijksoverheid en bekijk ook de factsheet Maatregelen tegen het coronavirus:

14:15 uur

De markthandelaren met bloemen en planten kunnen tijdelijk met hun kraam op losse standplaatsen in de stad staan. Natuurlijk bewaren we de afstand van 1,5m tussen verkopers en kopers. De losse standplaatsen zijn verspreid over de stad, meestal in de buurt van een winkelcentrum.

16 april 2020

15:30 uur

We zien veel reacties en berichten over jongeren die buiten afspreken. Kinderen en jongeren mogen nog steeds naar buiten. Goed om te weten:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder toezicht van een ouder/verzorger nog steeds buitenspelen
 • De onderlinge afstand van 1,5 meter geldt vanaf 12 jaar
 • Spreek niet af in grote groepen
 • Let op dat de locatie niet te druk wordt. Wanneer het te druk is kunt u weggestuurd worden

En uiteraard geldt nog steeds:

 • Heeft u (een beetje) keelpijn, bent u verkouden, hoest u, niest u, heeft u verhoging of koorts of krijgt u weinig lucht (benauwdheid)? Dan moet u binnen blijven

 • Heeft iemand bij u thuis koorts, verkoudheid en/of last van benauwdheid? Dan moet iedereen thuisblijven. U kunt dus niet naar buiten

Ziet u situaties waar de regels niet worden nageleefd die u zorgen baren? Dan kunt u dat altijd melden via www.amersfoort.nl/melden

15:00 uur

Er is een overzicht met hulplijnen toegevoegd aan de webpagina Initiatieven en hulpaanbod.

11:00 uur

'Samen tijdens corona' is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en BDU uitgeverij (krant De Stad Amersfoort). Zij zijn op zoek naar de nog verborgen verhalen tijdens deze coronapandemie. Kent u of bent u ook iemand met een mooi verhaal? Neemt u dan contact op met journalist Jeroen van der Veer van De Stad Amersfoort: info@jeroenvanderveer.nl

Meer over dit initiatief leest u in de krant of op de website van De Stad Amersfoort.

15 april 2020

10:30 uur

"Volhouden is belangrijk! Tegelijk kunnen we alvast nadenken over het leven in Amersfoort na corona".
Videoboodschap van burgemeester Lucas Bolsius met ondersteuning door gebarentolk Merlin Dik.

14 april 2020

17:45 uur

Het UMC Utrecht introduceert de 'OLVG corona check' -app voor de provincie Utrecht. Met deze app volgt u dagelijks uw gezondheid en kunt u snel advies krijgen over een mogelijke besmetting met het coronavirus. Een medisch team bekijkt de resultaten. Als het nodig is neemt dit team telefonisch contact met u op.

Meer informatie en aanmelden kan via www.umcutrecht.nl/coronacheck

9 april 2020

16:30 uur

Heeft u problemen bij het aanvragen van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), mail dan naar mailingtozo@amersfoort.nl.

16:15 uur

De paasdagen staan voor de deur. Normaal gesproken tijd om allemaal leuke culturele activiteiten te doen. Door de maatregelen vanwege het coronavirus moet iedereen zoveel mogelijk thuisblijven. Inmiddels zijn er heel veel leuke Amersfoortse initiatieven ontstaan om vanuit huis te doen. Lees meer hierover in het artikel: Culturele activiteiten tijdens de paasdagen.

16:00 uur

Steun lokale horecaondernemers en bestel uw eten voor dit paasweekend. Op www.amersfoortgaatineten.nl en www.steun-horeca-amersfoort.nl vindt u een overzicht van horecagelegenheden in Amersfoort die open zijn voor het afhalen van maaltijden en/of die bezorgen aan huis. Lees het volledige artikel of bekijk andere initiatieven.

15:00 uur

De komende weken is de vrijdag- en zaterdagmarkt op de Hof aangepast vanwege de landelijke coronamaatregelen. Er staan minder kramen waardoor er meer ruimte is ontstaan. Alleen kramen met etenswaren zijn aanwezig. De ondernemers zorgen voor voldoende medewerkers zodat er geen lange wachtrijen kunnen ontstaan en er zijn naast het normale toezicht van de marktmeesters extra markttoezichthouders aanwezig. Zo zorgen zij ervoor dat u, rekening houdend met de maatregelen, de markt kan bezoeken. Lees meer informatie over tijdelijke maatregelen.

11:00 uur

Het landelijk informatienummer 0800 1351 is elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/corona.

10:44 uur

Ziet u mensen of zaken die zich niet houden aan de coronarichtlijnen? Dat kunt u melden. Onze handhavers pakken het dan op, en bezoeken zoveel mogelijk de gemelde locatie.

7 april 2020

12:45 uur

Om onnodige drukte bij winkels voor het Paasweekend te voorkomen met als gevolg meer risico op besmetting met het Coronavirus is er een ontheffing van de winkeltijdenwet voor Goede Vrijdag en Eerste Paasdag ingesteld. Lees meer hierover in het bericht: Ontheffing Winkeltijdenwet Goede Vrijdag en Eerste Paasdag.

6 april 2020

17.00 uur

De maatregelen van het Kabinet zijn verwerkt in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van 27 maart jl. Deze noodverordening is aangevuld (artikel 2.5 lid 3) met het verbod om sanitaire voorzieningen (gezamenlijke toilet-/douchegebouwen) bij campings, recreatieterreinen, havens etc. geopend te houden.

16.25 uur

Videoboodschap van burgemeester Lucas Bolsius over de impact van het coronavirus op Amersfoort en de Amersfoorters. "Op afstand van 1,5 meter en niet in grote gezelschappen. Dat waren de spelregels voor het weekend. En ik u moet u complimenteren: 'we' hebben ons er goed aan gehouden". Met ondersteuning door gebarentolk Merlin Dik.

16.15 uur

De druk in en op de voedselverkopende winkels is in de coronacrisistijd groot. Om de veiligheid te bevorderen verleent de gemeente consumentenwinkels in de voedingssector een ontheffing van de winkeltijden op de avond van Goede Vrijdag en op 1e Paasdag. Winkels mogen zelf bepalen of ze dan open gaan.

11.15 uur

De GGD regio Utrecht is benieuwd hoe de inwoners van de regio Utrecht omgaan met het coronavirus. Sinds februari wordt Nederland geraakt door het nieuwe coronavirus. In verband met het virus heeft de overheid sinds 12 maart meerdere maatregelen genomen die gevolgen hebben voor ons allemaal. Een deel van de mensen maakt zich zorgen over hun gezondheid of over hun baan. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen de afgelopen tijd. Zo komen we er achter wat Utrechters momenteel het meest bezig houdt en waar ze tegen aan lopen.

Vult u de vragenlijst van de GGD regio Utrecht in zodat zij een beeld krijgen van hoe het met u gaat. U helpt zo mee aan de aanpak van de effecten van de coronacrisis. Het komende jaar zult u via het Panel van de GGD regio Utrecht mogelijk vaker peilingen ontvangen die te maken hebben met de coronacrisis. Uw deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig.

Door verder te gaan met de vragenlijst geeft u toestemming voor het anoniem verwerken van uw antwoorden. Hiervoor koppelen zij uw antwoorden los van uw e-mailadres. Hoe de GGD omgaat met uw privacy staat beschreven op de website van de GGD regio Utrecht. Daar vindt u ook een link naar de vragenlijst.

2 april 2020

15:45 uur

Ondernemers en zzp'ers uit Amersfoort en Leusden die financieel in de problemen zitten vanwege corona kunnen een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) aanvragen bij de gemeente. Meer informatie over de regeling en het aanvragen staat op de pagina Ondernemers en zzp'ers.


13:15 uur

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus, kunt u alleen op afspraak en alleen voor primaire producten terecht bij de balie van Burgerzaken. De afspraken worden gepland tussen 9.00 en 12.30 uur. Burgerzaken is voorlopig gesloten in de middagen en op de donderdagavonden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Dienstverlening bij Burgerzaken en Openingstijden.


11:00 uur

Op https://corona.steffie.nl/ staat een uitleg over het coronavirus in beeld en geluid, waarbij iedereen in eigen tempo meer te weten kan komen over het coronavirus. De website is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1 april 2020

Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

27 maart 2020

17:00 uur

Naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregelen van afgelopen maandag 23 maart jl. is een nieuwe landelijke noodverordening van kracht. Deze noodverordening maakt het mogelijk om mensen die zich niet aan de regel van onderlinge afstand van 1,5 meter houden, aan te spreken en indien nodig een boete uit te schrijven. Het gaat om boetes die kunnen oplopen tot 400 euro per persoon of 4000 euro per bedrijf. Gemeentelijke handhavers en politieagenten zullen mensen die de afstand niet bewaren eerst aanspreken en pas boetes uitdelen als er niet geluisterd wordt. Dit verbod geldt niet voor gezinnen. Ook mogen kleine kinderen (jonger dan 12 jaar) met meer samenspelen onder toezicht van een ouder of verzorger. De noodverordening maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen waar helemaal geen mensen meer mogen komen. In Amersfoort is er op dit moment geen aanleiding om dergelijke gebieden aan te wijzen. Meer informatie.


16:10 uur

Met ingang van maandag 30 maart is de afdeling Burgerzaken alleen nog in de ochtend open. De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.

De ingang van Stadhuisplein 1 is ’s middag is gesloten.


16:00 uur

De gemeentelijke belastingaanslag OZB en rioolheffing zijn voor het overgrote deel in januari verstuurd. Er zijn echter ook aanslagen waarvoor nog iets moest worden uitgezocht. Deze aanslagen ontvangen de betreffende inwoners en ondernemers zaterdag 28 maart. Ondernemers ontvangen die dag ook de aanslag precariobelasting.

Tussen alle aanslagen zitten ook aanslagen voor ondernemers door getroffen zijn door de maatregelen in verband met het coronavirus. Om technische redenen zijn de aanslagen verstuurd, maar voor de betreffende ondernemers geldt dat niet direct een invordering plaatsvindt. Zij kunnen een betalingsregeling afsluiten. Meer informatie voor ondernemers is te vinden op de webpagina Extra tijdelijke financiële ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers uit Amersfoort en Leusden.Wat betekent het verbod op evenementen tot 1 juni voor organisatoren? Lees meer in het nieuwsbericht.


14:00 uur

Wat betekent het verbod op evenementen tot 1 juni voor organisatoren? Lees meer in het nieuwsbericht.


14.00 uur

Video Burgemeester Bolsius van vrijdag 27 maart 2020

Boodschap van burgemeester Lucas Bolsius over de impact van het coronavirus op Amersfoort en de Amersfoorters. "Als we elkaar figuurlijk vast weten te houden, dan kunnen we deze ongelooflijk ingewikkelde tijd van een antwoord voorzien". Met ondersteuning door gebarentolk Marcha van Deventer.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Rijksoverheid

RIVM

GGD regio Utrecht

Coronaloket KvK

Telefoonnummer: 0800 1351
(elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur )

Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid