Actuele informatie corona

Overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus.

Actuele informatie corona

24 maart

Subsidieregeling voor evenementen bij annulering

Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.

Door de coronacrisis en de geldende maatregelen konden in 2020 de meeste evenementen niet doorgaan. De annuleringskosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering. Inmiddels hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kunnen organisatoren het financiële risico van annulering voor komende evenementen zelf niet meer dragen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van De Rijksoverheid.

23 maart

Maatregelen tegen corona blijven gelden

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Meer informatie vindt u op de website van De Rijksoverheid.

08 maart

Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken.

Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden.

Meer informatie staat op de website van De Rijksoverheid.

23 februari

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccomodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Lees meer op de website van De Rijksoverheid.

2 februari

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Lees meer op de website van De Rijksoverheid.

28 januari

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

De Veilig Thuis-organisaties maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen op mensen en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de coronamaatregelen contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.

Toegestaan huis te verlaten

Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je  contact opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn heeft Veilig Thuis de chat tijdens de periode van de avondklok uitgebreid tot tien uur ‘s avonds. De chat is te vinden via www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

25 januari

Avondklok

Sinds zaterdagavond 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Informatie over de avondklok en welke ontheffingen er gelden staat op de website van de Rijksoverheid.

20 januari

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Lees meer op de website van De Rijksoverheid.

13 januari

Gevolgen corona voor Amersfoort nu beschikbaar

Op de website www.amersfoortincijfers.nl is een nieuw dashboard met relevante cijfers over corona in Amersfoort. Er is onder meer informatie te vinden over de ontwikkelingen van coronabesmettingen en de effecten op economie en samenleving, zoals woninginbraak in Amersfoort. Ook vergelijkt het dashboard de situatie van Amersfoort met die van Nederland.

In het Dashboard staan de meeste actuele cijfers die beschikbaar zijn. Sommige onderwerpen, zoals het overzicht van het aantal positief geteste Amersfoorters wordt wekelijks geactualiseerd. Andere cijfers, zoals aanvragen van financiële ondersteuning door Amersfoorters wordt per kwartaal geactualiseerd. Het dashboard is hier te vinden.

Amersfoort Dashboard corona

In dit dashboard staat specifiek Amersfoortse cijfers over corona. Onder meer over de ontwikkelingen van coronabesmettingen in Amersfoort en de effecten op economie en samenleving.

12 januari

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Lees meer op de website van De Rijksoverheid.

15 december

Informatie over coronamaatregelen in meerdere talen

Sinds 15 december zit Nederland in een strenge lockdown. Op de website van Pharos staat de informatie in verschillende talen over de maatregelen die nu gelden.

14 december

Lockdown nodig om snel oplopend aantal besmettingen tegen te gaan

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.  

De maatregelen vind je op de website van De Rijksoverheid.

8 december

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Lees meer op www.rijksoverheid.nl

1 december

Per 1 december 2020 Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Dit vervangt de noodverordeningen waarin de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op dit moment zijn vastgelegd. Vanaf 1 december 2020 geldt ook een mondkapplicht in publieke ruimtes. Op de website van de Rijksoverheid is hier meer informatie over te vinden.

18 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 18 november 2020

De nieuwe noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Utrecht gaat op 18 november 2020 om 23.59 uur in.

Deze noodverordening is de regionale vertaling van de landelijke COVID-19 regels en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

17 november

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

11 november

Extra openingstijden

Van 21 tot en met 24 december (Kerstavond) mogen voedselverkopende winkels zoals supermarkten, slagerijen, visboeren en groenteboeren tot 23.00 uur openblijven. Ook op Eerste Kerstdag (25 december) en Nieuwsjaardag (1 januari) mogen die winkels open. Op beide dagen gelden de reguliere openingstijden (tot 22.00 uur).

Op deze manier spreiden we de kerstdrukte en zorgen we voor minder risico op besmetting met het #coronavirus. Ook houden we de dan geldende noodverordening, bijvoorbeeld met betrekking tot alcoholverkoop, aan. De extra winkelopening is mogelijk door een ontheffing van de winkeltijdenwet.

09 november

Vier Sint Maarten thuis met het gezin

Overmorgen is het 11 november. En ieder jaar op 11 november is het Sint Maarten. Traditiegetrouw gaan op deze dag veel kinderen in hun straat of buurt met een (zelfgemaakte) lampion langs de deuren. Dit jaar is alles anders dan anders. En dat geldt ook voor Sint Maarten. We roepen op om niet langs de deuren te gaan, maar het thuis met het gezin te vieren. Ook al ga je niet langs de deuren, een lampion knutselen blijft natuurlijk leuk. En ook een leuke verlichting voor het raam maakt het binnen en buiten gezellig. En nu langs de deuren niet kan, is het leuk om te videobellen met opa en oma. Kunnen de Sint Maartenliedjes toch gezongen worden. Fijne Sint Maarten.

06 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 6 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening COVID-19 afgekondigd die op 6 november 2020 om 22.00 uur in werking treedt.

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijk beleid en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

04 november

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 4 november 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening COVID-19 afgekondigd die op woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur in werking treedt.

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijk beleid en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Op dinsdag 3 november 2020 scherpte het kabinet de landelijke maatregelen verder aan.

De nieuwe maatregelen omvatten onder meer striktere regels voor groepsvorming op straat, beperkingen op sporten in groepsverband, een negatief reisadvies voor het buitenland en de voorlopige sluiting van openbare gelegenheden als bioscopen en musea.

03 november

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. De maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid.

30 oktober

Handelswijze bij aanvraag (snel)teststraten corona

Er zijn door bedrijven op enkele plaatsen in Amersfoort tijdelijke corona-(snel)teststraten ingericht. Omdat er mogelijk aanvragen komen voor meer teststraten, is er een proces op welke manier hiervoor een aanvraag kan worden ingediend. Dit proces staat beschreven in bijgevoegd document (pdf 101 KB).

De bestemming van de locatie staat veelal niet toe dat op de desbetreffende plek een teststraat wordt ingericht. Gelijktijdig is door het coronavirus sprake van zeer uitzonderlijke situatie die de volksgezondheid hard treft en is er een grote behoefte aan zekerheid op de vraag of personen het virus wel of niet bij zich dragen. Voor deze bijzondere situatie is daarom een tijdelijk proces ingericht om snel te kunnen handelen. Bovendien zijn enkele basisregels geformuleerd, die onderaan het document zijn opgenomen.

14 oktober

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 14 oktober 2020

Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 voor heel Nederland een gedeeltelijke lockdown met een stevig pakket aan maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt.

13 oktober

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Lees het hele nieuwsbericht en de maatregelen op www.rijksoverheid.nl

08 oktober

CoronaMelder vanaf 10 oktober te gebruiken

Digitale middelen kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Het ministerie van VWS heeft een app ontwikkeld: CoronaMelder. De app is vanaf 10 oktober te gebruiken in heel Nederland. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben. Zo kan verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen worden. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Meer informatie is te vinden op www.coronamelder.nl.

02 oktober

Extra maatregelen binnenstad

Naast de maatregelen in de noodverordening worden in de binnenstad van Amersfoort extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om bezoekers aan de binnenstad extra te attenderen op afstand houden en scheiden van bezoekersstromen zetten we in de winkelstraten een witte lijn op het midden van de straat. Deze lijn wordt aangebracht in de Langestraat, Utrechtsestraat en Arnhemsestraat. Daarnaast worden er hekken geplaatst en verkeersregelaars ingezet om mensen te verzoeken op hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenstallingen te plaatsen.

Door de fietsen zoveel mogelijk uit de winkelstraten te houden geven we meer ruimte om de onderlinge afstand van 1,5 meter te waarborgen. Op vrijdag, zaterdag en zondag staan de hekken tot 17.00 uur aan de rand van het kernwinkelgebied in de binnenstad. Daarnaast worden er ook hekken geplaatst bij Lieve Vrouwekerkhof bij en achter de toren en bij de Hof / Zevenhuizen (doorgang van winkelstraat naar Hof). Deze hekken staan er tot 19.30 uur. Op de vrijdagmarkt op Eemplein zijn vanaf 09.30 uur twee verkeersregelaars aanwezig. Op zaterdag komen er hekken bij de markt Havik / Hof van 09:30 - 17:00 uur. En op zondag van 12:00 tot 17:00 uur.

Beperk sociaal contact om verspreiding coronavirus te voorkomen

Er gelden aangescherpte maatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Maatregelen zijn noodzakelijk, maar alles begint met gedrag. We vragen u daarom dringend sociale contacten de komende weken drastisch te beperken.

  • Daarbij geldt een maximum van 4 personen als een gezelschap. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Een gezelschap is een groep mensen die met elkaar iets doen. Bijvoorbeeld samen naar de bioscoop, uit eten, of bij elkaar komen voor een feestje.

  • Voor het thuis ontvangen van mensen geldt een maximum van 3 personen.

  • Verder is het dringende advies om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Daarnaast is het dringende advies aan alle contactberoepen om een mondkapje te dragen.

  • En het blijft van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden: beperk sociaal contact, houd altijd 1,5 meter afstand, ontvang maximaal 3 personen extra in huis, was vaak uw handen en nies in uw elleboog, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.

30 september

Dringend advies tot dragen van mondkapjes

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
  • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
  • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
  • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.

29 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur geldt er in de Veiligheidsregio Utrecht een nieuwe noodverordening COVID-19. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Het kabinet heeft op 28 september 2020 voor heel Nederland een pakket van maatregelen afgekondigd, omdat het aantal besmettingen in Nederland momenteel sterk toeneemt. Deze noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht is de regionale vertaling van dit landelijke beleid.

28 september

Aangescherpte coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van maandagavond 28 september 2020 zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De nieuwe maatregelen gaan op dinsdag 29 september om 18:00 uur in. Alle regels zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

26 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 26 september 2020

Op zondag 27 september om 18.00 uur wordt er een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht en bevat maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

De noodverordening is een regionale vertaling van landelijke maatregelen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft ook aanvullende maatregelen genomen.Deze noodverordening heeft enkele aanvullingen ten opzichte van de vorige noodverordening:

  • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de groepen waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt;
  • Ter verduidelijking is toegevoegd dat ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs allemaal om 01.00 uur 's nachts dicht moeten.Voor meer informatie kijk op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.

23 september

Meldplicht bij samenkomsten met meer dan 50 gasten

Vanaf zondag 20 september 18.00 uur geldt de nieuwe noodverordening. Als organisator bent u verplicht om een samenkomst met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Daarnaast is het vanaf zondag 20 september 18.00 uur niet toegestaan deel te nemen aan een gezelschap van meer dan 50 personen Wat onder een gezelschap wordt verstaan wordt verderop uitgelegd.

Wanneer verplicht melden

Voor alle samenkomsten met meer dan 50 personen, buiten uw eigen woning, geldt een meldplicht. Personeel hoeft u niet mee te rekenen. De meldplicht geldt voor degene die de samenkomst organiseert of laat organiseren. Daarbij moet iemand worden aangewezen die toezicht houdt op het naleven van de coronamaatregelen.

Het maakt niet uit waar deze samenkomsten plaatsvinden, buiten of binnen. Voor alle soorten samenkomsten geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park, evenementen en sportverenigingen waarbij meer dan 50 mensen bijeenkomen.

De organisator moet de bijeenkomst minimaal 48 uur voor de start van de bijeenkomst melden bij de gemeente.

Feest of samenkomst melden

Uitzonderingen op de meldplicht

Op deze meldplicht gelden uitzonderingen. De meldplicht geldt niet voor privéwoningen en tuinen. Advies is dat daar maximaal 6 mensen op bezoek komen. De meldplicht geldt niet voor:

  • eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij

  • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte

  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties

  • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden

  • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten

  • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is

  • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers

  • onderwijsinstellingen.

Waarom een meldplicht?

Uit analyses van de GGD blijkt dat veel besmettingen ontstaan bij feesten in zalen die worden verhuurd. Daar houden bezoekers en organisatoren zich niet altijd goed aan de coronamaatregelen. Soms is voor dit soort samenkomsten geen evenementenvergunning nodig. Door de meldplicht wordt toezicht op deze samenkomsten makkelijker. En hopen we dat organisatoren zich bewuster worden van de verantwoordelijkheden die zij hebben.

Gezelschappen van meer dan 50 personen

Daarnaast is het vanaf zondag 20 september 18.00 uur niet toegestaan dat u zich begeeft in een gezelschap van meer dan 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die (besloten) bijeenkomt voor een gezamenlijk doel, zoals het vieren van een huwelijk, verjaardag, jubileum of personeelsuitje. Omdat men elkaar vaak kent of bij elkaar hoort, is het moeilijker afstand houden. 

Uitzonderingen :

  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;

  • uitvaart;

  • beoefening theater, dans of muziek;

  • uitoefening beroep, bedrijf, vereniging.

20 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 20 september 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur in werking treedt.

Aanvullende maatregelen

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Meldplicht voor samenkomsten

Volgens deze noodverordening geldt voor bepaalde georganiseerde samenkomsten een meldplicht in de gemeente waar de samenkomst plaatsvindt. Het gaat om samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. U kunt hiervoor de gemeentelijke website raadplegen of contact opnemen met de gemeente. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze vindt u in de noodverordening. Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Utrecht.

19 september

Ook in Amersfoort strengere coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van vanavond - 18 september 2020 - hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge extra maatregelen aangekondigd om de toename van het aantal besmettingen door het coronavirus te beperken. De maatregelen gaan gelden voor bepaalde regio’s, waaronder de veiligheidsregio Utrecht. Amersfoort valt in deze veiligheidsregio en de aangescherpte maatregelen gaan dus ook hier gelden.

Meer informatie over de maatregelen is te lezen in het persbericht van de VRU.

De aangekondigde maatregelen hebben onder meer betrekking op de sluitingstijd van de horeca. Er mogen na 0.00 uur geen nieuwe bezoekers in de horeca worden binnengelaten. En voor 1.00 uur moet de horeca gesloten zijn. Daarnaast zijn er een aantal landelijke maatregelen genomen. Zo mag bij zaalverhuur maximaal 50 personen worden toegelaten. Meer informatie over de landelijke maatregelen is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Burgemeester Lucas Bolsius: ‘In de Randstad is er een sterke toename van het aantal positief geteste personen. Ik snap dat het Kabinet daarom met aanvullende maatregelen komt. In de grootste steden is de toename het grootst. In Amersfoort stijgt het ook, maar gelukkig minder snel. Ook mijn gezin heeft er sinds vandaag mee te maken. Ik realiseer mij goed dat de aanscherping van regels voor heel wat horeca ondernemers uitermate vervelend is. Maar ook voor jonge mensen die elkaar ontmoeten in deze horecagelegenheden. Ik begrijp alle gevoelens en emoties daarbij. Toch blijf ik benadrukken dat we met elkaar vol moeten blijven houden. Als wij ons allemaal aan de regels houden, krijgen we het virus weer onder controle en kunnen maatregelen worden versoepeld.’

De nieuwe maatregelen gaan zondag 20 september, om 18.00 uur in. De voorzitter Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt dit weekend een nieuwe noodverordening vast.

16 september

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 17 september 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 17 september 2020 om 00.00 uur in werking treedt. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Van het ministerie van VWS is een aanvulling op de aanwijzing COVID-19 ontvangen, met daarin de opdracht om niet te handhaven op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer.

2 september

Dashboard coronavirus

Het dashboard laat met actuele cijfers van het aantal coronavirusbesmettingen in Nederland zien. Die informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen oploopt. Het dashboard biedt informatie aan iedereen die de meest actuele cijfers in één overzicht wil zien.

Meer informatie over het dashboard

1 september

Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven. Lees op de website van de Rijksoverheid wat de veranderingen zijn en wat hetzelfde blijft.

21 augustus

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 20 augustus 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 21 augustus 2020 om 00.00 uur in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze versie is ten opzichte van de noodverordening van 8 augustus 2020 een wijziging opgenomen met betrekking tot studie- en studenten- en studentensportverenigingen, horeca en onderwijs.

Activiteiten studenten

Studieverenigingen, studentenverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen introductieactiviteiten organiseren voor zover deze gericht zijn op kennismaking, studie of sport. Kleinschalige fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om het aantal mensen dat u in uw huis, tuin of op het balkon ontvangt, te beperken tot maximaal zes gasten. Kinderen tot en met 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Gratis loopbaanadvies voor werkenden en werkzoekenden

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Door de coronacrisis verandert de economie. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd. Er verdwijnen banen, maar tegelijkertijd komen er ook nieuwe banen bij.

Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan de veranderingen in de economie. Werk jij, bijvoorbeeld als flexwerker of zelfstandig ondernemer, of ben je werkzoekend en wil je weten welk ander werk mogelijk is meld je dan aan bij een loopbaanadviseur voor een ontwikkeladviestraject.

Dit persoonlijke loopbaanadvies geeft je een beeld van jouw situatie en welke mogelijkheden er zijn om een eerste stap te zetten naar ander werk. Meer weten? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

18 augustus

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet vanavond aanscherpingen aangekondigd. Lees op de website van de Rijksoverheid de aanscherpingen en meer informatie.

9 augustus

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, studie- en studentenverenigingen.

HorecaDe horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), vraagt een gezondheidscheck en kent vaste zitplaatsen toe. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.

Activiteiten studentenStudieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

6 augustus

Grip op coronavirus met lokale maatregelen

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Daarom worden lokale bestuurders gesteund om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen. Lees het hele artikel hier: Grip op coronavirus met lokale maatregelen

    Meer weten

    Kijk voor meer informatie op de websites van:

    Rijksoverheid

    RIVM

    GGD regio Utrecht

    Coronaloket KvK

    Landelijk informatienummer voor algemene vragen over corona

    Telefoonnummer: 0800 1351(elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur )

    Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid