Starterslening

Koopt u voor het eerst een huis? Dan kunt u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet een starterslening aanvragen. Daarmee kunt u naast uw hypotheek bij de bank maximaal € 35.000,- als tweede hypotheek lenen om uw eerste koopwoning te kunnen kopen.

Voor wie?

Starters die minimaal 1 jaar staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunnen een starterslening aanvragen. Vraagt u de lening samen met iemand anders aan? Dan geldt dit voor een van de twee. De starterslening geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Startersleningen Amersfoort 2020 en het bijbehorende raadsbesluit. De belangrijkste voorwaarden:

  • U heeft niet eerder een koopwoning gehad.
  • De aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan € 310.000,-.
  • Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening. Het is toegestaan maximaal € 10.000,- van de v.o.n. prijs mee te nemen voor meerwerk.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De starterslening is niet hoger dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 35.000,-.
  • Als het budget voor de starterslening op is, kunt u geen starterslening meer aanvragen. Wanneer dat zo is, leest u dat op deze pagina.
Aanvragen

Wilt u een starterslening aanvragen? Stuur dan de volgende gegevens naar de gemeente:

  • een mail of brief waarin u aangeeft een starterslening aan te willen vragen en dat u verklaart dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
  • een kopie van een getekend koopcontract (bij bestaande bouw) of een kopie van een getekende koop- en aannemingsovereenkomst (bij een nieuwbouwwoning). Daarbij moet alle privacygevoelige informatie onleesbaar worden gemaakt, behalve de NAW-gegevens, mailadres en telefoonnummer van de kopende partij.

Stuur deze informatie naar:

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT

Of per e-mail naar info@amersfoort.nl.

Als u aan alle voorwaarden voldoet en er nog budget voor de starterslening beschikbaar is, krijgt u binnen 5 werkdagen een toekenningsbesluit. Daarmee vraagt u de starterslening verder aan bij SVn (link). In het geval u niet aan de voorwaarden voldoet of het budget op is krijgt u binnen 5 werkdagen een afwijzing. Die kunt u gebruiken om aan te tonen dat u de financiering niet rond heeft gekregen.

Meer informatie


Inhoudelijke vragen over de starterslening kunt u stellen aan SVn. Kijkt u daarvoor op de website van SVn.


Duurzaam verbouwen en wonen

Met wat aanpassingen kunt u uw woning duurzamer maken en besparen op de energiekosten. Lees meer over duurzaam verbouwen en wonen.