Starterslening

Koopt u voor het eerst een huis? Dan kunt u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet een starterslening aanvragen. Daarmee kunt u naast uw hypotheek bij de bank maximaal € 35.000,- als tweede hypotheek lenen om uw eerste koopwoning te kunnen kopen.

Voor wie?

Starters die minimaal 1 jaar staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunnen een starterslening aanvragen. Vraagt u de lening samen met iemand anders aan? Dan geldt dit voor een van de twee. De starterslening geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw. Sociale huurwoningen zijn uitgesloten.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Startersleningen Amersfoort 2016 en het bijbehorende raadsbesluit. De belangrijkste voorwaarden:

  • U heeft niet eerder een koopwoning gehad.
  • Sociale huurwoningen zijn uitgesloten. Als u een woning van een corporatie koopt, dan moet de corporatie een verklaring overleggen waarin staat dat de laatste verhuur van de woning niet in de sociale huursector viel.
  • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 212.000,-. Onder deze kosten vallen de koop-/aanneemsom plus de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend. Bij nieuwbouw is dit 6% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
  • Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening. Het is toegestaan maximaal € 10.000,- van de v.o.n. prijs mee te nemen voor meerwerk.
  • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De starterslening is niet hoger dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 35.000,-.
  • In totaal is € 3,5 miljoen beschikbaar voor de starterslening. Als dit budget op is, kunt u geen starterslening meer aanvragen. Wanneer dat zo is, leest u dat op deze pagina.
  • Sinds 1 oktober 2018 hoeft de verkopende partij geen financiële bijdrage te betalen. De overeenkomst voor de verkopersbijdrage hoeft dus niet bij de aanvraag gevoegd te worden.
Aanvragen

Wilt u het aanvraagformulier voor een starterslening ontvangen? Stuur dan de volgende gegevens naar de gemeente:

  • een verzoek om een aanvraagformulier te ontvangen waarbij u verklaart dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet (dit kan in de begeleidende brief of e-mail).
  • een kopie van een getekend koopcontract (bij bestaande bouw) of een kopie van een getekende koop- en aannemingsovereenkomst (bij een nieuwbouwwoning). Daarbij moet alle privacygevoelige informatie onleesbaar worden gemaakt, behalve de NAW-gegevens, mailadres en telefoonnummer van de koper.

Stuur deze informatie naar:

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT

Of per e-mail naar info@amersfoort.nl.

Als u aan alle voorwaarden voldoet en er nog budget voor de starterslening beschikbaar is, krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd. Daarmee vraagt u de starterslening aan bij SVn.

Meer informatie


Inhoudelijke vragen over de starterslening kunt u stellen aan SVn. Kijkt u daarvoor op de website van SVn of bel met

.

Duurzaam verbouwen en wonen

Met wat aanpassingen kunt u uw woning duurzamer maken en besparen op de energiekosten. Lees meer over duurzaam verbouwen en wonen.