Starterslening

Koopt u voor het eerst een huis? Dan kunt u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet een starterslening aanvragen. Daarmee kunt u naast uw hypotheek bij de bank maximaal € 35.000,- als tweede hypotheek lenen om uw eerste koopwoning te kunnen kopen.

Voor wie?

Starters die minimaal 1 jaar staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunnen een starterslening aanvragen. Vraagt u de lening samen met iemand anders aan? Dan geldt dit voor een van de twee. De starterslening geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw. Sociale huurwoningen zijn uitgesloten.

Belangrijke wijziging per 1 oktober 2016 en 1 januari 2017

De starterslening wijzigt per 1 januari 2017. De vrijstelling van de hypotheekregels die gold voor de starterslening, vervalt namelijk per 1 januari 2017. Daarom moeten alle hypotheken verplicht lineair of annuïtair worden afgelost. SVn heeft daarom het product ‘starterslening’ op een aantal punten gewijzigd. Het gaat om technische wijzigingen.

Voor de starter wijzigt de lening op een klein onderdeel: de invoering van een combinatielening. Daarmee wordt de verplichte aflossing van de starterslening de eerste drie jaar gefinancierd. De starterslening wordt de eerste drie jaar afgelost met de combinatielening. De starterslening neemt af en de combinatielening neemt met hetzelfde bedrag toe. Per saldo blijft de schuld de eerste drie jaar dus gelijk. Daardoor hoeft de starter niet vanaf dag 1 af te lossen.

Het verschil tussen de regeling voor en na de wijziging is dat de combinatielening een consumptief krediet is en niet aftrekbaar. Per maand scheelt dit daardoor enkele euro's zodra de starter gaat aflossen. De combinatielening valt niet onder NHG. De principes blijven hetzelfde, namelijk geen aflossing tijdens de eerste drie jaar en mogelijkheid tot hertoets. De precieze voorwaarden zijn te vinden in de productspecificaties van de starterslening. Die vindt u op de website van SVn. Bekijk ook het overzicht van veelgestelde vragen op de website van SVn.

Alleen aanvragen die vóór 1 oktober 2016 bij SVn binnen zijn én uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris komen nog in aanmerking voor de ‘oude regeling’. Voor aanvragen die vanaf 1 oktober 2016 bij SVn zijn binnengekomen gelden de gewijzigde voorwaarden. Aanvragen die wel voor 1 oktober 2016 bij SVn binnen waren, maar na 31 december 2016 bij de notaris passeren, vallen ook onder de gewijzigde voorwaarden. De eisen die de gemeente stelt aan de starter en aan de woningen blijven gelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Startersleningen Amersfoort 2016 en het bijbehorende raadsbesluit. De belangrijkste voorwaarden:

 • U heeft niet eerder een koopwoning gehad.
 • Sociale huurwoningen zijn uitgesloten. Als u een woning van een corporatie koopt, dan moet de corporatie een verklaring overleggen waarin staat dat de laatste verhuur van de woning niet in de sociale huursector viel.
 • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 212.000,-. Onder deze kosten vallen de koop-/aanneemsom plus de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 6% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend. Bij nieuwbouw is dit 6% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
 • Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening. Het is toegestaan maximaal € 10.000,- van de v.o.n. prijs mee te nemen voor meerwerk.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De starterslening is niet hoger dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 35.000,-.
 • In totaal is € 3,5 miljoen beschikbaar voor de starterslening. Als dit budget op is, kunt u geen starterslening meer aanvragen.
 • De verkopende partij moet een bijdrage betalen voor de verkoop van de woning met een starterslening. Hoe hoog deze bijdrage is, is afhankelijk van de hoogte van de starterslening: 
Hoogte starterslening in euro’s Bedrag bijdrage van verkoper per lening
< 20.000,- € 2.750,-
20.000 - 24.999 € 3.250,-
25.000 - 29.999 € 3.750,-
≥ 30.000,- € 4.250,-

Aanvragen

Wilt u het aanvraagformulier voor een starterslening ontvangen? Stuur dan de volgende gegevens naar de gemeente:

 • een verzoek om een aanvraagformulier te ontvangen waarbij u verklaart dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet (dit kan in de begeleidende brief of e-mail).
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s).
 • een kopie van een getekend koopcontract (bij bestaande bouw) of een kopie van een getekende koop- en aannemingsovereenkomst (bij een nieuwbouwwoning). 
 • de ondertekende Overeenkomst bijdrage starterslening waarin de verkoper verklaart de verplichte financiële bijdrage te leveren. Hierop vult u ook in bij welke notaris de eigendomsoverdracht plaatsvindt:

Stuur deze informatie naar:

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA AMERSFOORT

Of per e-mail naar info@amersfoort.nl.

Als u aan alle voorwaarden voldoet en er nog budget voor de starterslening beschikbaar is, krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd. Daarmee vraagt u de starterslening aan bij SVn.

Meer informatie


Inhoudelijke vragen over de starterslening kunt u stellen aan SVn. Kijkt u daarvoor op de website van SVn of bel met (088) 253 9401.

.

Duurzaam verbouwen en wonen

Met wat aanpassingen kunt u uw woning duurzamer maken en besparen op de energiekosten. Lees meer over duurzaam verbouwen en wonen.

 

Sluit
 1. Stuur deze pagina door
 2. Bedankt
Stuur deze pagina door