Hond uitlaten

In Amersfoort hebben we losloopgebieden waar uw hond vrij kan rondlopen en waar u de hondenpoep niet hoeft op te ruimen. In de rest van de stad bent u verplicht uw hond aan te lijnen en de hondenpoep op te ruimen en ook niet uit te laten op andermans perceel.

Losloopgebieden voor honden op de kaart

U kunt de kaart aanklikken voor de losloopgebieden waar u geen aanlijnplicht en opruimplicht voor uw hond heeft. Ook vindt u er de wandelroutes met poepbakken en de gebieden waar honden niet toegestaan zijn. Voor alle gebieden die in de kaart wit zijn gekleurd geldt dat honden aangelijnd moeten zijn en hondenpoep opgeruimd moet worden.

Hondenpoep

U bent buiten de losloopgebieden verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Zorg dat u altijd een schepje of zakje bij u heeft. Als u de poep opruimt met een schepje, mag u de poep alleen weggooien in de speciale hondenpoepbakken. Een zakje met hondenpoep mag ook in andere afvalbakken.

Uitzondering voor hulphonden

Hondenpoep opruimen is niet altijd mogelijk voor wie een blindengeleidehond of hulphond (in opleiding) heeft. Ook is het dan soms nodig dat de hond toch in een verbodsgebied mag komen. U kunt hiervoor schriftelijk een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Voeg hierbij het bewijs van inschrijving op adres in verbodsgebied of verklaring van arts als u een hulphond nodig heeft. U kunt dit sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Wat u nog meer moet weten

  • Uw hond is buiten altijd aangelijnd behalve in de losloopgebieden zonder aanlijnplicht.
  • In sommige delen van de stad mogen geen honden komen. Bijvoorbeeld bij sommige winkelcentra, natuurgebieden of speelplekken. U herkent deze verbodsgebieden aan de rode bordjes.
  • U betaalt hondenbelasting voor uw hond(en). Vergeet daarvoor niet uw hond(en) aan te melden bij de gemeente. 

Hondenbelasting

Heeft u een hond? Vergeet uw hond niet aan te melden voor de hondenbelasting.

AANMELDEN

Overlast hondenpoep?

MELDEN