Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding van noodzakelijke extra kosten die je maakt door bijzondere omstandigheden.

Bijzondere bijstand

Rondkomen van een laag inkomen is lastig. Het wordt extra lastig als je onverwacht noodzakelijke uitgaven moet doen. In sommige gevallen kan de gemeente iets extra’s voor je doen. Daar gelden wel voorwaarden voor. Een aanvraag wordt altijd individueel beoordeeld.

 • Je vraagt bijzondere bijstand aan voor onverwachte kosten die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. Een aantal voorbeelden: eigen bijdrage rechtsbijstand, meerkosten van een dieet of bijvoorbeeld extra was- en stookkosten door ziekte. Zaken als huur of hypotheek voor uw huis of bedrijfspand, gas en licht, kleding, eten en drinken vallen onder normale kosten. Hier kun je geen bijstand voor aanvragen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als je inkomen plotseling en buiten jouw schuld daalt, waardoor je je huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Kijk dan op de pagina Woonkostentoeslag.
 • De kosten zijn in jouw situatie noodzakelijk. Je hebt geen andere keuze. Wij beoordelen bij iedere aanvraag of de kosten inderdaad echt nodig zijn. Soms vragen we een deskundige om advies.
 • Je kunt de extra kosten niet zelf betalen. En er is geen andere regeling die de kosten vergoedt.
 • We kijken naar de hoogte van je inkomen en vermogen. Over het algemeen geldt: hoe hoger je inkomen en vermogen, hoe meer je zelf kunt betalen.

  Bijzondere bijstand naar draagkracht

  Woon je in Amersfoort of Leusden? Heb je een laag inkomen en wil je gebruik maken van de regeling voor bijzondere bijstand? Bij je aanvraag kijken wij dan ook naar je draagkracht. Dit is het gedeelte uit je inkomen of vermogen dat je zelf zou kunnen bijdragen in de kosten voor bijzondere bijstand. Ontvang je tot 110% van de bijstandsnorm? Dan heb je geen draagkracht en hoef je niets bij te dragen. Je ontvangt de kosten dan helemaal via de bijzondere bijstand. Tussen 110-130% geldt wel de draagkracht. Dit betekent dat 25% van het meerinkomen boven de 110% als draagkracht in mindering wordt gebracht. Boven de 130% telt al uw inkomen boven de 110% als draagkracht.

  Heb je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, sieraden, aandelen, auto, caravan)? Dan hangt het van je situatie af hoeveel van je vermogen bij jouw draagkracht hoort, waarmee je jouw kosten kunt betalen. Een deel van je vermogen hoef je niet te gebruiken voor jouw kosten. Dit noemen we wettelijk vrij te laten vermogen. Het deel van je vermogen boven dat vrij te laten vermogen is je draagkracht. Bijvoorbeeld: het vrij te laten vermogen bedraagt in uw situatie € 5.000,-. Je vermogen is € 6.000,-. Je draagkracht is € 1.000,-.

  Voorbeeld van berekening van draagkracht:

  De draagkracht wordt op jaarbasis berekend. Bijvoorbeeld: de bijstandsnorm die in jouw situatie van toepassing is bedraagt € 1000,-. Je inkomen is € 1200,-. Jouw draagkracht is dan 25% van € 100,- = € 25,- per maand x 12 = € 300,- op jaarbasis. (meerinkomen boven 110% is € 100,-).

  Voor de woonkostentoeslag en voor bewindvoering gelden aanvullende voorwaarden. Wil je meer weten? Bel naar de gemeente via 14 033.

 • Bijzondere bijstand vraag je vooraf aan, het liefst zodra je weet dat je de kosten moet maken en voordat je de noodzakelijke aankoop gaat doen. Je kunt je klantmanager bellen om te kijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Je vraagt de vergoeding online aan met DigiD. Bekijk welke situatie voor jou geldt:

Je hebt een uitkering via Sociale Zekerheid:

AANVRAGEN

Je ontvangt géén uitkering via Sociale Zekerheid:

AANVRAGEN

Als je bijzondere bijstand aan wilt vragen, kun je ook een e-mail sturen naar socialezekerheid@amersfoort.nl. Wij nemen dan contact met je op om door te nemen hoe je een officiële aanvraag kunt doen.

Schriftelijk aanvragen is alleen mogelijk na overleg met de klantmanager. Bel daarvoor met 14 033.