Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding van noodzakelijke extra kosten die u maakt door bijzondere omstandigheden.

Bijzondere bijstand

Rondkomen van een laag inkomen is lastig. Het wordt extra lastig als u onverwacht noodzakelijke uitgaven moet doen. In sommige gevallen kan de gemeente iets extra’s voor u doen. Daar gelden wel voorwaarden voor. Een aanvraag wordt altijd individueel beoordeeld.

 • U vraagt Bijzondere bijstand aan voor onverwachte kosten die zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. Een aantal voorbeelden: eigen bijdrage rechtsbijstand, meerkosten van een dieet of bijvoorbeeld extra was- en stookkosten door ziekte. Zaken als huur of hypotheek voor uw huis of bedrijfspand, gas en licht, kleding, eten en drinken vallen onder normale kosten. Hier kunt u dus geen bijstand voor aanvragen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw inkomen plotseling en buiten uw schuld daalt, waardoor u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Neem dan contact met ons op via de pagina Woonkostentoeslag.
 • De kosten zijn in uw situatie noodzakelijk. U heeft geen andere keuze. Wij beoordelen bij iedere aanvraag of de kosten inderdaad echt nodig zijn. Soms vragen we een deskundige om advies.
 • U kunt de extra kosten niet zelf betalen. En er is geen andere regeling die de kosten vergoedt.
 • We kijken naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Over het algemeen geldt hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe meer u zelf kunt betalen.

  Bijzondere bijstand naar draagkracht

  Woont u in Amersfoort of Leusden? Heeft u een laag inkomen en wilt u gebruik maken van de regeling voor bijzondere bijstand? Bij uw aanvraag kijken wij dan ook naar uw draagkracht. Dit is het gedeelte uit uw inkomen of vermogen dat u zelf zou kunnen bijdragen in de kosten voor bijzondere bijstand. Ontvangt u tot 110% van de bijstandsnorm, dan heeft u geen draagkracht en hoeft u niets bij te dragen. U ontvangt de gehele kosten dan via de bijzondere bijstand. Tussen 110-130% geldt wel de draagkracht. Dit betekent dat 25% van het meerinkomen boven de 110% als draagkracht in mindering wordt gebracht. Boven de 130% telt al uw inkomen boven de 110% als draagkracht.

  Heeft u vermogen (spaargeld, sieraden, aandelen, auto, caravan etc)? Dan hangt het van uw situatie af hoeveel van uw vermogen bij uw draagkracht hoort, waarmee u uw kosten kunt betalen. Een deel van uw vermogen hoeft u niet te gebruiken voor uw kosten. Dit noemen we wettelijk vrij te laten vermogen. Het deel van uw vermogen boven dat vrij te laten vermogen is uw draagkracht. Bijvoorbeeld: het vrij te laten vermogen bedraagt in uw situatie € 5.000,-. Uw vermogen bedraagt € 6.000,-. Uw draagkracht is € 1.000,-.

  Voorbeeld van berekening van draagkracht:

  De draagkracht wordt op jaarbasis berekend. Bijvoorbeeld: de bijstandsnorm die in uw situatie van toepassing is bedraagt € 1000,00. Uw inkomen bedraagt € 1200,00. Uw draagkracht is dan 25% van € 100,00 = € 25,00 per maand x 12 = € 300,00 op jaarbasis. (meerinkomen boven 110% is € 100,-).

  Voor de woonkostentoeslag en voor bewindvoering gelden aanvullende voorwaarden. Wilt u meer weten? Bel naar de gemeente via 14033.

 • Bijzondere bijstand vraagt u vooraf aan, het liefst zodra u weet dat u de kosten moet maken en voordat u de noodzakelijke aankoop gaat doen. U kunt uw klantmanager bellen om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Dan weet u gelijk waar u aan toe bent.

U vraagt de vergoeding online aan met DigiD. Bekijk welke situatie voor u geldt:

U heeft een uitkering via Sociale Zekerheid:

AANVRAGEN

U ontvangt géén uitkering via Sociale Zekerheid:

AANVRAGEN

Als u bijzondere bijstand aan wilt vragen, kunt u ook een e-mail sturen naar socialezekerheid@amersfoort.nl. Wij nemen dan contact met u op om door te nemen hoe u een officiële aanvraag kunt doen.

Schriftelijk aanvragen is alleen mogelijk na overleg met de klantmanager. Bel daarvoor met 14 033.

Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid