Wat betaal ik voor mijn zorg en ondersteuning?

Algemeen

Voor aanvullende hulp of voorzieningen van de gemeente (behalve voor jeugdhulp) betaal je een deel zelf, de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je een eigen bijdrage voor gemeentelijke ondersteuning en zorg die je krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk aan woningaanpassing of begeleiding. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente Amersfoort.

Iedereen betaalt een eigen bijdrage van € 20,60 per maand.

Geen eigen bijdrage

Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen:

  • voor begeleiding van het Wijkteam of advies van Veilig Thuis
  • voor kinderen onder de 18 jaar
  • voor rolstoelvoorzieningen
  • bij meerpersoonshuishoudens, waarbij jij of je partner (samenwonend, geregistreerd partnerschap of huwelijk) nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt
  • als je een laag inkomen hebt (150% van het sociaal minimum) en gebruik maakt van zorgvoorzieningen van de gemeente Amersfoort. Toelichting: heb je een jaarinkomen tot € 23.743 (wanneer je alleenstaand bent) of € 30.210 (wanneer je een partner hebt), dan betaal je geen eigen bijdrage.

Bereken je eigen bijdrage op de website van het CAK

Zie ook: bijstandsnormen

Hulp bij betalen eigen risico

Je kunt je eigen risico niet in 1 keer betalen. Vraag je zorgverzekeraar om een betalingsregeling. Vind je dit lastig of heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Stadsring in Amersfoort. Zij helpen je hier graag mee. Kijk voor meer informatie op de website van Stadsring.

Eigen bijdrage bij persoonsgebonden budget voor zorg