Eigen bijdrage bij persoonsgebonden budget voor zorg

Algemeen

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je zorg uit gemeentelijke voorzieningen? Dan moet je een deel zelf betalen. Dit is de eigen bijdrage.

Over de eigen bijdrage

De eigen bijdrage betaal je bijvoorbeeld bij het aanpassen van je huis, speciaal vervoer of begeleiding.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van:

  • je leeftijd
  • of je een partner hebt
  • het verzamelinkomen en vermogen van jou en je partner
  • de zorgvoorzieningen die je krijgt

Berekenen van de eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening. Hiervoor krijgt het CAK informatie van de Belastingdienst.

Om de eigen bijdrage te berekenen, gebruikt het CAK de gegevens van het budget voor zorg en ondersteuning dat aan jou is toegekend. Hoeveel budget dat is, staat in je indicatie. Ook als je een deel van het budget niet gebruikt, krijg je wel een rekening over het vastgestelde bedrag. Als de rekening daardoor te hoog is, krijg je het deel dat je te veel hebt betaald elk jaar achteraf terug op je rekening.

Lagere eigen bijdrage

Amersfoorters met een laag inkomen, kunnen soms een verlaging krijgen van de eigen bijdrage. Je kunt je eigen bijdrage berekenen via de website van het CAK.

PGB aanpassen

Als je niet al het budget gebruikt of gaat gebruiken dat aan jou is toegekend, kun je de hoogte van je PGB tussentijds laten aanpassen. Dit doe je via het Wijkteam.