Warmtetarieven 2023 en het prijsplafond

Algemeen

Veel Nederlanders betalen meer voor hun warmte dan eerder. Dit komt omdat de gasprijzen hoger zijn. Deze verhoging van de gasprijs heeft direct gevolgen voor mensen die voor hun warmte afhankelijk zijn van gascentrales.

Het verschil tussen warmte en gas

De meeste Nederlanders verwarmen hun woning en hun kraanwater met aardgas. Vaak gebeurt dat met een CV ketel op aardgas, soms in combinatie met een elektrische boiler voor de verwarming van kraanwater. Maar er zijn ook Nederlandse huishoudens die geen warmte krijgen via een CV ketel op aardgas in de woning, maar via een warmtenet of met blokverwarming.

Warmtenetten zijn leidingnetwerken waarmee warm water onder de grond wordt verdeeld tussen woningen.  Vaak worden warmtenetten van warmte voorzien vanuit een centraal punt. Eerder ging het vooral om gascentrales, maar tegenwoordig spelen duurzame warmtebronnen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van warmtenetten. Zo kunnen zonnewarmte, warmte uit oppervlaktewater of warmte uit de aarde (geothermie) wegens hun schaal vaak alleen via een warmtenet verdeeld worden tussen woningen. Warmtenetten spelen daarom een grote rol in de energietransitie. 

Waar je bij een CV ketel rekent met de hoeveelheid kubieke meters gas die je verstookt, werken warmtenetten met een hoeveelheid gigajoules (GJ) die zijn afgenomen. 1000 kubieke meter gas komt ongeveer overeen met 35GJ warmte. 

De warmtetarieven: berekening en toezicht

In Amersfoort zijn er warmtenetten die niet (volledig) op gas gestookt zijn. Toch zijn ook de tarieven van deze warmteleveranciers omhoog gegaan. Dat komt omdat de warmtetarieven momenteel bij wet zijn gekoppeld aan de gasprijs. 

De tariefverhoging van warmtebedrijven mag niet leiden tot meer winst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet hierop toe. Dit doen zij door maximum tarieven in te stellen. 

Amersfoortse warmtenetten en hun tarieven

In Amersfoort worden ongeveer 2.000 huishoudens voorzien van warmte via een warmtenet. De meeste aansluitingen bevinden zich in Vathorst en in Nieuwland. Vergelijkbaar met gas en elektriciteit, zal in 2023 in Nederland ook een prijsplafond gelden voor warmte. Dat houdt in dat er een maximaal tarief van €47,38 mag worden gerekend voor huishoudens die jaarlijks maximaal 37GJ warmte afnemen. De marktwaarde van warmte ligt een stuk hoger. Het verschil tussen de marktwaarde van warmte (maximaal €90,91) en het prijsplafondbedrag van €47,38 wordt door de overheid betaald.

Consequenties voor de gemiddelde gebruiker

Het gemiddelde warmteverbruik van huishoudens met stadsverwarming is ongeveer 35 GJ per jaar. Er zijn huishoudens met een hoog warmteverbruik (meer dan 37GJ per jaar). Voor elke gigajoule boven de 37GJ geldt het prijsplafond niet en mag door warmtebedrijven maximaal € 90,91 per gigajoule worden gerekend.

Voorbeeld: 

Een gezin neemt 40GJ warmte af bij een Warmtebedrijf. Het Warmtebedrijf hanteert de maximum tarieven van het ACM. Hun jaarlijkse lasten worden als volgt berekend:

Verbruik

Som

Kosten

40GJ

Verbruik tot prijsplafond: 37GJ * 47,38 = € 1753,06

Verbruik boven prijsplafond: 3GJ  * 90,91 = € 272,73.

Totaal: € 2025,79

Als het gezin het warmteverbruik weet terug te brengen tot 37GJ, dan blijven zij met hun verbruik onder het maximum van het prijsplafond. Dat scheelt hen € 272,73 per jaar. 

Blokverwarming

In sommige gevallen betalen mensen voor hun warmtevoorziening in de servicekosten van hun huurcontract. Vaak is er in deze situatie sprake van blokverwarming. Bij blokverwarming is er geen CV ketel aanwezig in de woning, maar wordt er centraal in het gebouw of blok gestookt. Dit type verwarming komt vooral voor in flats en appartementencomplexen. De verhuurder treedt vaak op als warmteleverancier in dit type gebouwen. De verhuurder koopt het gas of de warmte dan als tussenpersoon in bij een energieleverancier.

Het prijsplafond geldt niet voor huishoudens met zo'n collectieve gas, warmte of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting). De Rijksoverheid gaat deze huishoudens terugbetalen met een vast bedrag per zelfstandige of onzelfstandige wooneenheid. Het kabinet heeft hier een inschatting gegeven. Het jaarbedrag voor mensen met zowel blokverwarming als blok elektriciteit komt voor zelfstandige appartementen maximaal rond de €1600,- te liggen. Voor studentenwoningen of onzelfstandige wooneenheden in zorgprojecten ligt het bedrag rond maximaal €670,-.

Invloedsfeer gemeente

De gemeente heeft geen directe invloed op de prijzen van warmteleveranciers. Ook hebben we geen inzicht in de opbouw van de tarieven van warmteleveranciers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit wel. De ACM controleert of warmteleveranciers geen overwinsten boeken door een hoge gasprijs: ze mogen de verhoging van de maximumtarieven namelijk niet gebruiken voor meer winst.

Vragen

Heb je nog vragen over de warmtetarieven? Neem dan contact op met de Autoriteit Consument en Markt, via de ACM Consuwijzer

Voor overige vragen kun je gerust contact opnemen met de gemeente. Kom je door de stijgende warmtetarieven in financiële problemen, dan kun je contact opnemen met een van onze Coaches Participatie en Inkomen of Geldcheck033. 

Voor inhoudelijk energieadvies over het verduurzamen van jouw woning kan je het beste contact opnemen met Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente Amersfoort.

Tot slot

Heb je al gebruik gemaakt van gratis hulp bij energie besparen? Alle kleine beetjes helpen.