Warmteplan

Algemeen

Om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, maken we in Amersfoort plannen per buurt of per wijk. Het warmteplan is na de transitievisie warmte de volgende stap naar een aardgasvrije oplossing.

Wat is een warmteplan

In de transitievisie warmte staat omschreven hoe en wanneer elke wijk (of bedrijventerrein of werkgebied) ongeveer van het gas afgaat. Het warmteplan is de tweede stap die de keuzes uit de transitievisie duidelijker moet maken. Het warmteplan helpt bij het maken van een uitvoeringsplan. 

Ondanks dat het een ‘plan’ wordt genoemd, is het warmteplan niet echt een plan maar het resultaat van gesprekken tussen inwoners en belanghebbenden uit een buurt, bedrijventerrein of wijk.  

De inhoud van een warmteplan

Een warmteplan geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke technische mogelijkheden zijn er en hoe zien die eruit?
  2. Hoe houden we het betaalbaar voor iedereen?
  3. Wie zijn er allemaal bij het aardgasvrij worden van de wijk betrokken? 
  4. Wat willen en kunnen zij?
  5. Wat is de rol van de gemeente bij het maken van het plan?

Elk warmteplan kent drie onderdelen: een feitelijk onderdeel, een participatieonderdeel en een scenario-onderdeel. Ook is er altijd een onderdeel dat zich richt op het maken van een uitvoeringsplan of een kavelplan. 

De rol van inwoners en gemeente

Inwoners van een wijk of buurt bepalen samen hoe hun wijk van het gas afgaat. Ze krijgen daar hulp bij van de gemeente. Hoe die hulp eruit ziet, dat bepalen de inwoners in overleg met elkaar.

Er zijn twee mogelijkheden: 

  • De gemeente heeft een ondersteunende rol. Een groep inwoners zorgt zelf voor het maken van het warmteplan. De gemeente geeft hen informatie die hiervoor nodig is en zorgt voor een begeleider en experts. 
  • De gemeente heeft de leiding. Dan zorgt de gemeente ervoor dat het warmteplan wordt gemaakt. Inwoners praten dan ook mee over het plan, maar hoeven zelf niks te organiseren.

Een warmteplan voor mijn buurt

In de transitievisie warmte is opgeschreven welke wijken als eerste gaan nadenken over een plan om aardgasvrij te worden. Vaak is een wijk te groot om één warmteplan te maken en is het beter om meerdere warmteplannen te maken voor buurten. 

Op dit moment zijn inwoners bezig met voorbereidingen voor het maken van een warmteplan voor twee buurten in de wijk Nieuwland (Watereiland en de Gaardenbuurt) en voor Schothorst-Zuid in de buurten De Plaatsen, Koperhorst en Vuurtoren. Hierna komen andere buurten en wijken aan de beurt. 

Wil je al met jouw buurt aan de slag met aardgasvrije oplossingen? Neem dan contact op via samenduurzaam@amersfoort.nl.

Na het warmteplan

Als het warmteplan klaar is, gaan we aan de slag met een uitvoeringsplan