Wijkuitvoeringsplan Schothorst-Zuid

Algemeen

Schothorst-Zuid is de eerste wijk waar de gemeente samen met de inwoners, Stedin, WarmteStem, Warmtebedrijf Amersfoort, de woningcorporaties en andere betrokkenen aan de slag zijn met een wijkuitvoeringsplan. 2023 staat in het teken van het gesprek. Je komt ons veel tegen in de wijk.

Uitgangspunt warmtetransitie

De gemeente Amersfoort houdt in de warmtetransitie 5 uitgangspunten aan.

Dit zijn:

  • Schoon en effectief
  • Betaalbaar en betrouwbaar
  • Lokaal en gebiedsgericht
  • Participatie en draagvlak
  • Een flexibele en lerende aanpak

In de wijkaanpak Schothorst-Zuid staan deze uitgangspunten centraal. Dat betekent dat we samen met de wijk zoeken naar een betaalbaar, duurzaam en gedragen alternatief voor aardgas. 

Waar staan we nu in Schothorst-Zuid?

Sinds 2018 is de gemeente samen met de wijk aan de slag met het opstellen van een plan. Dit doen we stap voor stap, waarbij een wijkwarmteplan de eerste stap is. Na het wijkwarmteplan gaan we aan de slag met het wijkuitvoeringsplan. 

Sinds 2021 hebben we gewerkt aan het eerste wijkwarmteplan van Amersfoort. Bekijk hier het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid.  

Alle gemeenten in Nederland moeten een wijkuitvoeringsplan opstellen per wijk. Het wijkuitvoeringsplan is een verdieping van het Amersfoortse wijkwarmteplan. 

In het wijkuitvoeringsplan komen concrete zaken als kosten en planning aan bod. Hierin is ook een rol voor jou weggelegd. We doen dit namelijk in samenspraak met de bewoners van de wijk. Zij moeten uiteindelijk de keuze maken hoe ze aardgasvrij worden. Er komt een warmtenet in de wijk, maar ook all-electric verwarming met een eigen warmtepomp is een optie. In het wijkuitvoeringsplan bepalen we gezamenlijk hoe we overgaan van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening.   

Video

Gemeente Amersfoort | Aardgasvrij

Doe mee

Woon je in de wijk Schothorst-Zuid? Het komende jaar komen de gemeente, WarmteStem, de woningcorporaties en Warmtebedrijf Amersfoort de wijk in.

We gaan met jou praten over energie besparen, je krijgt advies en hulp bij concrete acties en we kunnen doorverwijzen naar de juiste organisaties en mensen. We komen te weten welke vragen en zorgen er zijn en verbeteren de samenwerking en netwerken in de wijken.