Waarom windenergie?

Algemeen

Windenergie is een van de duurzame oplossingen om over te gaan naar fossielvrije energie. Wind en zon vullen elkaar aan. Op donkere dagen waait het vaak en op zonnige dagen is er meestal minder wind. Bovendien leveren windmolens ook ’s nachts stroom.

Op land en zee

Wist je dat 1 windmolen net zoveel stroom opwekt als 25.000 zonnepanelen (12 voetbalvelden vol)? Een windmolen neemt dus veel minder ruimte in. Ook windmolens op zee zijn belangrijk, maar niet genoeg.

Amersfoortse adviseur duurzaamheid Wouter Verduyn legt in zijn blog op de website Amersfoort Duurzaam uit waarom alleen windmolens op zee niet de oplossing zijn.

Windmolens in Amersfoort

Amersfoort wil op eigen grond duurzaam energie opwekken en kiest daarbij voor wind- en zonne-energie. Natuurlijk kunnen nog veel daken gevuld worden met zonnepanelen. Maar dit is nog steeds niet voldoende voor onze vraag naar stroom.

In 2017 heeft de gemeenteraad(link is extern) bepaald waar wel en geen windmolens mogen komen en waar die aan moeten voldoen. Hiervoor werd eerst een enquête gehouden in het stadspanel. Meer recent moeten alle 30 energieregio’s in het land van het Rijk onderzoeken waar het best duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Wat dit voor onze regio betekent, vind je in de Regionale Energiestrategie (RES). 

In de RES staat industrieterrein de Isselt als een van de mogelijke locaties voor windenergie. Naast de Isselt zijn nog 3 locaties mogelijk geschikt voor windenergie:

  • langs de A28 ter hoogte van de Leusderheide (in samenwerking met gemeenten Leusden en Soest)
  • op de Vlasakkers (in samenwerking met gemeente Soest)
  • rond knooppunt Hoevelaken

In 2012 is al gekeken naar een geschikte locatie voor windmolens in de buurt van het Soesterkwartier. Hier waren ruimtelijk gezien geen mogelijkheden. In 2017 is de Isselt onderzocht als mogelijke locatie voor de windmolens. Daar is uitgekomen dat er plek is voor 2 windmolens. Voor 3 of 4 kleinere molens is er niet voldoende ruimte. 

Soort molens

Het kiezen van het type, de hoogte, de omvang en andere technische specificaties van de windmolens is momenteel nog niet aan de orde. Pas als er een vergunning is verleend, gaan we hiermee aan de slag. We gaan zorgvuldige keuzes maken en houden hierbij rekening met de geluidsnormen van het Rijk en de milieubelasting van de windmolens op de omgeving.